adoption.jpg

Katolícke skupiny žalujú štát Michigan za zásahy do ich adopčnej politiky

142
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Rímskokatolícka agentúra sociálnych služieb, ktorá odmieta zverovať deti párom osôb rovnakého pohlavia, podala návrh na súdny proces na zastavenie penalizácie (zo strany štátu Michigan) skupín, ktoré sa pri adopcii a náhradnej starostlivosti riadia svojimi vlastnými pravidlami a politikou.  

Skupina Catholic Charities West Michigan v Grand Rapids uviedla, že zákon štátu Michigan im síce dovoľuje na základe ich vierovyznania odmietnuť páry osôb rovnakého pohlavia, no zároveň podotýka, že táto ich služba je aktuálne ohrozená nedávnou zmenou na Ministerstve zdravotníctva a služieb obyvateľstvu.

Ministerstvo môže ukončiť kontrakty s cirkevnými skupinami, ak budú diskriminovať LGBTQ jedincov. Catholic Charities konštatuje, že ministerstvo len "slepo nasleduje" inštrukcie generálnej prokurátorky Dany Nesselovej. Ministerstvo sa k tomu odmietlo vyjadriť. Následne aj St. Vincent Catholic Charities podali podobný návrh na súdny proces.

 

DISKUSIA k článku