web3-wolfgang-amadeus-mozart-barbara-krafft-pd1.jpg

Hudba s katolíckymi koreňmi: Mozartovo “Ave Verum Corpus”

532
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Pripravte sa na 4 minúty hudobnej slasti...

"Odstráňte alebo premiestnite jednu notu a prídete o veľa; odstráňte alebo premiestnite jeden riadok a celá štruktúra sa vám zrúti" (film Amadeus, 1984). Tento citát z kasového trháku Amadeus z roku 1984 dokonale zachytáva podstatu Mozartových skladieb. Od Mozartových čias už bolo skomponované nespočetné množstvo sakrálnych skladieb, no iba málo z nich sa priblížilo k takému prejavu úcty a nádhery, aké známy skladateľ zachytil v týchto 4 minútach. 

“Ave Verum Corpus” je krátky Eucharistický chorál, ktorý vznikol v 14. storočí a ktorého text sa pripisuje pápežovi Inocentovi VI. V stredoveku sa tento text spieval počas pozdvihovania Najsv. Sviatosti; dnes sa často spieva ako antifóna pred sv. prijímaním alebo pri požehnaní. Mozart toto dielo zložil pre svojho priateľa Antona Stolla len 4 mesiace pred svojou smrťou. Je predzvesťou jeho slávneho diela Requiem, ktoré sa mu však nepodarilo pred smrťou dokončiť. Requiem je síce dramatické, no táto krátka duchovná skladba je nežným vyjadrením Eucharistickej úcty a je tvorená jednoduchými prvkami. 

Ako poéma je “Ave Verum Corpus” neoceniteľnou meditáciou o katolíckej viere v reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Je previazaná s katolíckou koncepciou vykupiteľského zmyslu utrpenia v živote všetkých veriacich. Toto dielko sa úžasne počúva - predstavte si chór, ktorý spieva ako anjeli, zatiaľ čo kňaz vyslovuje slová premenenia a hudbu, ktorá mohutnie, keď dvíha hostiu nad hlavu. Skladateľ využil každú štipku svojho talentu na vyjadrenie úcty a bázne. Ako lepšie povzbudiť veriacich vo viere než tým, že nad ich zhromaždením zaznejú tóny tejto nádhernej skladby?

 

Text (voľný preklad):

"Zdravas´ pravé Telo, narodené z Panny Márie,

ktoré skutočne trpelo a obetovalo sa na kríži za ľudstvo,

z prebodnutého boku ktorého vytryskla voda a krv:

Buď nám predchuťou (nebeskej hostiny) v ťažkej hodine smrti!

Ó sladký Ježišu, Ó svätý Ježišu,

Ó Ježišu, Syn Márie, zmiluj sa nado mnou. Amen."

 

 

 

DISKUSIA k článku