21chinese1-articleLarge.jpg

Čínski prisťahovalci do USA sa obracajú na katolicizmus. Miestne kostoly sa prispôsobujú.

211
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Veľkonočná vigília je tradičným časom, v ktorom si veriaci dopĺňajú iniciačné sviatosti. V New Yorku sa dáva pokrstiť veľa čínskych prisťahovalcov, ktorí po prvýkrát v živote zažívajú náboženskú slobodu.

Catherine Chen sedí v lavici rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Máriu Vianneya vo Flushing, v Queense; práve prebieha poučenie pred prijatím sviatosti krstu. Okolo 50 čínskych katechumenov - ľudí, ktorí sa pripájajú ku katolíckej viere - sedí v sprievode svojich ´patrónov´ v kostolných laviciach a počúvajú inštrukcie od oltára. Toto je ich jediná skúška pred Veľkonočnou vigíliou. "Podľa mňa urobím nejaký kiks", šepká Catherine, "dúfam však, že to zvládnem dobre."

V rámci celej krajiny každý rok na Veľkú noc viac ako 30.000 ľudí oficiálne vstúpi do Katolíckej cirkvi. Je to tradícia, ktorá sa datuje už od čias prvotnej cirkvi - ide o účasť na sviatostiach krstu, sv. prijímania a birmovania. Z počtu okolo 500 obrátencov (apríl 2019) v New Yorku je asi tretina čínskych prisťahovalcov, z ktorých niektorí hľadajú azyl pred náboženským prenasledovaním v Číne. Väčšina z nich žije v Brooklyne a v Queense a majú transformačný vplyv na miestne katolícke cirkevné spoločenstvá. 

Kontrola náboženstva je v Číne ešte stále veľmi silná a prísna; monitorujú sa kostoly a ak sa niektoré z nich celkom nezničia, týrajú a trápia kňazov a pastorov a niekedy ich aj uväznia. Mimoriadne krutým prenasledovaním trpia kresťania. Kresťanská neziskovka ChinaAid vo svojej výročnej správe uvádza, že rok 2018 bol v tomto smere najhorší za posledných 40 rokov! Ďalej sa v nej píše, že v Číne je náboženstvo na vzostupe. Desiatky miliónov sa v súčasnosti identifikujú ako kresťania; k protestantizmu sa hlási 115 miliónov stúpencov, zatiaľ čo katolíci predstavujú menšiu skupinu s približne 10 miliónmi veriacich. Tieto čísla sa tak zdvihli aj vďaka prisťahovaleckým komunitám v New Yorku. Sestra Monica Gan, ktorá vedie prípravu v kostole sv. J. M. Vianneya hovorí, že "s príchodom čínskych imigrantov do Ameriky sa ich farnosti každým rokom zväčšujú. Tých, ktorí sa chcú obrátiť, ako Ms. Chen, učíme princípy kresťanstva, a zvlášť katolicizmu".

Začiatkom 90-tych rokov v Brooklyne otec Norman Bennett, vtedy kňaz v kostole Matky ustavičnej pomoci v Sunset Parku, rozpoznal príležitosť nadviazať styk s čínskymi prisťahovalcami, ktorí neustále prúdili do susedstva. Keďže väčšina z nich hovorila kantonskou čínštinou, otec Bennett sa začal učiť ich jazyk. V nedeľu po Vianociach v roku 1995 slúžil otec Bennett po prvýkrát sv. omšu v čínštine. Prišlo asi 25 ľudí. Otec Bennett spomína: "Bol som veľmi nervózny, výslovnosť som nemal až takú dobrú a ledva sa mi to podarilo doviesť až do konca." Dnes, po dvoch desaťročiach, sú v Brooklyne 4 kostoly, v ktorých sa slávia sv. omše v mandarínskej alebo kantonskej čínštine. V troch z nich sa v mandarínčine pripravujú na prijatie iniciačných sviatostí. V kostole Matky ustavičnej pomoci sa podľa záznamov Brooklynskej diecézy za posledných 5 rokov zvýšil počet obrátených na katolicizmus o 160%.  

"Miestne cirkvi sa jednoducho len prispôsobujú demografickým zmenám", hovorí otec Thomas Gaunt, výkonný riaditeľ Centra pre aplikovaný výskum v Apoštoláte Georgetownskej univerzity, nezávislej výskumnej skupiny, ktorá študuje Katolícku cirkev. "V susedstve, ako je aj Brooklyn, ľudia odchádzajú, ale cirkevné spoločenstvá v kostoloch nie. Farnosti sa usilujú reagovať na potreby týchto spoločenstiev." Kostoly a cirkevné spoločenstvá v Queense sa prispôsobujú tiež. Po rokoch bez možnosti vyjadriť náboženskú príslušnosť sa čínski katolíci v roku 2006 usadili v oblasti Flushing, v kostole sv. J. M. Vianneya. Sv. omše sa tu teraz denne slúžia v čínštine a otvorilo sa 5 tried, kde sa každý týždeň pripravujú na prijatie iniciačných sviatostí tiež v čínštine. Ms. Chen sa obrátila na jeseň 2018, po tom, čo ju priateľka presvedčila, aby prišla na sv. omšu. Do Flushing sa prisťahovala pred 10 rokmi ako 14-ročná. Nevyrastala v nábožensky založenej domácnosti a preto nevedela čo môže očakávať.

Catherine Zhang prišla do USA asi pred rokom z provincie Henan spolu s manželom Simonom; hľadali azyl pred prenasledovaním pre vieru. Ms. Zhang cez tlmočníka povedala, že v roku 2017 ju polícia zadržala za účasť na "ilegálnych náboženských aktivitách", ktoré ona sama popísala ako modlitbu a stretnutie biblického krúžku, a následne ju uväznila. Na Veľkú noc manželia Zhangovci prijali iniciačné sviatosti. Catherine hovorí: "Po duchovnej stránke som slobodná a cítim, že ďalej duchovne rastiem. Určite to všetko stojí za to."

Ďalší prisťahovalec Daniel (neuvádza druhé meno), hovorí cez tlmočníka a vo voľnom čase, keď nepracuje ako umývač riadu v reštaurácii, sa pripravuje v kostole Matky ustavičnej pomoci na prijatie iniciačných sviatostí. Do krajiny prišiel ilegálne, pretože "náboženská situácia" v Číne už ohrozovala jeho mentálne zdravie a živobytie.

Federálna razia v roku 2012 vyústila do obvinení minimálne 30 ľudí z nezákonného pobytu vo Flushing a v Chinatowne. V súčasnosti už sledujú zhruba 13.500 imigrantov, z ktorých je veľa Číňanov, ktorým hrozí deportácia. Adriana Rodriguez z Brooklynskej diecézy sa vyjadrila: "Nejestvujú žiadne dôkazy o tom, že by súčasní čínski katolíci v našej diecéze neboli pravými veriacimi. Obracajú sa na nás o pomoc pri podpore ich žiadosti o azyl." Daniel, ktorý aj v súčasnosti hľadá azyl, si zo zdĺhavého procesu nič nerobí. Hoci bol vychovávaný ako katolík, nikdy nebol pokrstený. Jeho krst na Veľkú noc teda preňho neznamená iba oficiálny vstup do Cirkvi, ale symbolizuje aj novú kapitolu jeho života. Hovorí: "Chcel som tu začať nový život. Po krste budem ako znovu zrodený."  

 

DISKUSIA k článku