five-pieces-of-advice-for-young-men-uzkcftji.jpg

Päť dobrých rád pre mladých mužov

349
Zuzana Smatanová
AltKAT

Mladší muži, vy jednoznačne potrebujete vedenie a usmerňovanie od starších mužov. Zároveň však konštatujem, že mýtus o tom, že staršia generácia vie všetko a je najmúdrejšia, sa musí vyzmizíkovať. Nevieme a nie sme. Aj my sa neustále učíme a v kadečom ešte dozrievame rovnako ako mladší.  

Boh učí starších mužov mnohým veciam a prostredníctvom našich silných stránok a slabostí, úspechov ale aj zlyhaní má rovnaký zámer aj s vami. Existuje dobrá rada, ktorá vás pevne ukotví uprostred životných turbulencií (vo vás aj okolo vás) a vyzbrojí vás všetkým potrebným k tomu, aby ste sa zdokonaľovali v Kristovi (Kol 1, 28). Nasledujúcich 5 bodov stále dobre slúži mne, ako aj mladým mužom, ktorých mám na starosti a ktorým radím:

1. Objav svoju identitu v Kristovi

Znie to zrejme ako klišé, no zďaleka najdôležitejšou vecou, ktorú vždy hovorím všetkým mladším mužom je, že svoju identitu, celé svoje ´ja´, musia bezpodmienečne ukotviť v Kristovi (Rim 6, 11; 2 Kor 5, 17). Každý z nás sa charakterizuje rozličným spôsobom, a veľakrát aj správne, no naša identita musí byť  predovšetkým a v prvom rade zakorenená v Kristovi. Len v zjednotení s Ním totiž dokážeme prežívať hlbokú a naozajstnú istotu a bezpečie. Dokonale nás pozná a nekonečne miluje (Ef 1, 4–5). Možno tomu rozumieš po teologickej stránke, no existuje rozdiel medzi poznaním a uvedomením si. Každý deň, v každom okamihu, keď cítiš beznádej v láske, pozri na Krista. Keď hľadáš ubezpečenie a istotu, pozri na Krista. Ak sa potrebuješ uistiť o tom, že si potrebný a dôležitý, pozri na Krista. Ak tebou opovrhujú a zaobchádzajú s tebou nespravodlivo, pozri na Krista (Flp 1, 29–30). Boh nám pochopiteľne posiela v živote do cesty ľudí, ktorí nám s podobnými vecami môžu pomôcť (Flm, 7), no nikdy to nedokážu úplne a s konečnou platnosťou. Iba Kristus nám dokáže poskytnúť pravý a nefalšovaný pokoj, pravú identitu a naozajstnú istotu (Flp 4, 11). Prestaň sa už obhajovať, ospravedlňovať a túžiť po uznaní, a prijmi to, čo Ježiš už pre teba v plnosti nadobudol a zaplatil na kríži. 

 

2. Maj plán pre svoju zrelosť a dospelosť

Určite ti nemusím hovoriť, že treba dozrievať a dospieť. Ani to, že treba odolávať všelijakým menlivým a hmlistým požiadavkám našej kultúry na chlapcov, čo majú robiť, aby sa z nich stali muži. Kedysi to bolo tak, že chlapec sa oficiálne stával mužom vo veku 21 rokov. O niečo neskôr 30 rokov. Teraz je to už pomaly 40 rokov. Viem, že už chceš byť zrelý a dospelý, no len samotná túžba nestačí. Potrebuješ plán. Pribúdajúce roky ti totiž nezaručujú automaticky zrelosť a dospelosť - existuje iba málo smutnejších vecí, než pohľad na 36-ročného ´chlapca´. Žiaľbohu je ich okolo nás dosť veľa. 

Všimni si vo svojom okolí mužov, ktorí sú starší ako ty - možno o desať alebo viac rokov. Chceš byť takí ako oni? Aké vlastnosti by si chcel mať kým budeš v ich veku? Ako by malo v tomto období života vyzerať nasledovanie Krista (1 Kor 1, 1)? Predstav si zrelšieho muža akým chceš byť a podnikni v tom potrebné špecifické kroky. Umŕtvi hriechy svojej mladosti (Rim 8, 13). Mnohí si jednoducho pomyslia, že veď z určitých hriešnych návykov, postojov a presvedčení raz vyrastú. Aj to sa niekedy s pomocou Božej milosti stane; oveľa častejšie sa však stáva, že časom sa len viac zakoreňujeme v našich vzorcoch správania a zlozvykoch z mladosti (Jak 1, 15). Treba teda začať konať a tieto skutky umŕtviť. Nespoliehajme sa na to, že jedného dňa zmiznú sami od seba. S Božou pomocou teda "pracujte na svojej spáse" (Flp 2, 12–13).

 

3. "Investuj" do priateľov

Mne sa v tejto oblasti nedarilo a stále za to ´platím´ (Kaz 4, 12). Potrebuješ dvoch alebo troch blízkych, dôverných priateľov - mužov, ktorým môžeš povedať čokoľvek. Skutočné priateľstvá mužov prechádzajú v našej kultúre veľmi ťažkým obdobím, a to z rozličných dôvodov. Je to však jeden z najvzácnejších darov, aký môže dať Boh mladému mužovi. Ak takých blízkych priateľov nemáš, modli sa za nich a hľadaj ich. Buď citlivý, čestný a zaujímaj sa aj ty o ich problémy (1 Jn 1, 9). Priprav sa však aj na prípadné sklamanie a rozčarovanie; nie každý chlap totiž hľadá to isté a mnohí už také priateľstvá majú. 

Tiež je dôležité nájsť si "staršieho brata". Každý z nás potrebuje perspektívu staršieho muža, niekoho kto nás povzbudí, kto je tam kde ho práve potrebujeme a kto vie, že všetko sa na dobré obráti, nech už je to čokoľvek. "Investuj" do priateľov, ale nespoliehaj sa na to, že urobia aj to, čo dokáže len Kristus. Niečo také môže vyvinúť na vaše priateľstvo neznesiteľný tlak a ty sa napokon sklameš a prídeš o všetky ilúzie. Naozaj dobré priateľstvo je ohromná vec (1 Sam 18, 3), my však viac, než akéhokoľvek priateľa, potrebujeme Krista.

 

4. Prestaň hľadať dokonalú ženu

Dokonalá žena neexistuje, tak ju ani nehľadaj. Hollywood klame a vytvára falošné ilúzie (Prís 7, 21–23). Ak sa chceš ženiť, míňaj energiu radšej na zdokonaľovanie vlastnej zbožnosti a dozrievaj. Radšej sa staň ty lepším manželom (1 Kor 16, 13), ako by si sa zháňal po lepšej žene. Tvoja budúca manželka, či už ti dokonale sadne alebo nie, ti nikdy neposkytne ucelenosť, aká pochádza iba od Krista. Ak hľadáš ženu kvôli pocitu úplnosti, plného poznania alebo istoty, podobne ako v prípade priateľstva, môžeš začať vyvíjať na vaše manželstvo príliš veľký tlak, až napokon zostaneš sklamaný. Na druhej strane pokiaľ si obaja uvedomujete kým ste v Kristovi, vytvoríte si správne základy pre dobré manželstvo.

A ak už si ženatý, tak už iste vieš, že si sa neoženil s dokonalou ženou. A nehľadaj ju aj naďalej (Prís 18, 22; 19, 14) s pocitom, že si ju kdesi prepásol. Aj toto klamstvo vymyslel Hollywood. Tento smer zmýšľania naznačuje nedôveru v Božiu zvrchovanú dobrotu (Prís 6, 27–29). Miluj manželku, ktorá ti bola daná a nerob zo seba hlupáka (Prís 5, 18)! 

 

5. Buď silný - a láskavý 

Mužnosť ako taká prežíva v súčasnosti poriadnu krízu identity. Muži nevedia, či sa od nich očakáva, že budú mierni a tichí alebo tvrdí a silní, či niečo medzi tým. Podľa mňa potrebujeme mužov, ktorí majú odvahu - najmä odvahu vytrvať vo svojich názoroch a presvedčeniach (Ž 27, 14; Mt 10, 22). Pravá odvaha pochádza z istoty, ktorú v pravej a nefalšovanej podobe nájdeš iba v pravde o Kristovi (Jn 10, 28). Pozri bod 1. Potrebujeme byť silní - natoľko silní, aby sme dokázali byť láskaví a nežní (2 Kor 10, 9). Boh, náš Otec, je všemohúci a všemocný (Ž 147, 5), avšak rovnako sa stará aj o vdovy a siroty (Ž 146, 9). Pozná súcit a má nežné srdce (Iz 40, 11; Lk 1, 78). Dosiahnuť takúto rovnováhu v správnom pomere je nesmierne ťažké, no je to dôležité. Nepotrebujeme tvrdých chlapov, ktorí sú necitliví k potrebám a pocitom druhých ľudí. Nepotrebujeme však ani precitlivelých chlapíkov bez chrbtovej kosti. Záleží na empatii, súcite a láskavosti. Musíme byť silní, spoľahliví a odvážni. Treba vedieť ako milovať, dávať, potešovať a vytvárať pokoj. 

 

 

Pevnosť a stálosť v búrke

 

V mladosti ťa ľahko premôžu detaily okolností, v ktorých si sa v danej chvíli ocitol - každá stratená príležitosť, každý rozvrat, každé zlyhanie, každý hriech. Z vyššieuvedeného si už zrejme pochopil, že čím si starší, tým sa tvoja jednota s Kristom stáva zreteľnejšou, zmysluplnejšou a čoraz výraznejšie ti stabilizuje reálny život.  

Pridŕžaj sa Krista a keď bude z teba zrelý muž, On sám ti objasní krásu a dôležitosť vašej vzájomnej jednoty. Jeho prísľub znie "Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím" (Hebr 13, 5) - ani teraz, ani keď dozrievaš na muža a ani vtedy, keď zostarneš. "Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí [posvätí vás a privedie k zrelosti](1 Sol 5, 24).

 

DISKUSIA k článku