we-know-they-are-killing-children-all-of-us-know-aefyuj5g.jpg

Vieme, že zabíjajú deti - my všetci to vieme

754
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Jeden biblický princíp spravodlivosti hovorí o tom, že čím toho viac vieme, že naše konanie je nesprávne, tým sme viac vinní a tým si viac zaslúžime trest (Lukáš 12, 47-48). Pointou tohto článku je, že pokiaľ ide o potraty, vieme, čo robíme - celá Amerika to vie. Zabíjame deti. Vedia to pro-liferi, aj obhajcovia potratov. 

Než sa k tomu dostanem, vysvetlime si, čo urobil Najvyšší súd pred 45 rokmi. Najvyšší súd v prípade Roe vs. Wade v podstate rozhodol, že potraty na požiadanie sa stali nedotknuteľné. Udialo sa to dvoma krokmi. 

V prvom kroku sa vyhlásilo, že zákony nemôžu brániť potratom, a to ani počas celých deviatich mesiacov, ak má potrat "zachrániť život alebo zdravie matky". V druhom kroku sa definovalo "zdravie" ako "zložené z rôznych faktorov - fyzických, emocionálnych, psychologických, rodinných a vekových - dôležitých pre blaho pacientky." 

V skutočnosti to teda znamená, že akýkoľvek vnímaný stres je právnym dôvodom na elimináciu dieťaťa. Zabili sme viac ako 50 miliónov detí. A čo zväčšuje vinu nášho národa, je to, že vieme, čo robíme. Tu sú dôkazy, že vieme, že zabíjame deti. 

1. Potratári neoficiálne priznávajú, že zabíjajú deti.

Mnohí jednoducho hovoria, že je to menšie zlo. Raz som vzal potratára na obed, pripravený dať mu desať dôvodov, prečo nenarodené deti predstavujú ľudské bytosti. Zastavil ma a povedal: "Ja to viem. Zabíjame deti." Bol som ohromený. On mi povedal: "Je to proste záležitosť spravodlivosti pre ženy. Bolo by väčším zlom odoprieť ženám rovnaké právo na reprodukčnú slobodu."

To znamená, že ženy by nemali byť viac zaťažované následkami neplánovaného tehotenstva ako muži. Znamená to, že rovnaké oslobodenie od ťarchy nosenia nechcených detí predstavuje základ potratov. Že práve na to odkazoval Obama na verejnosti, keď hovoril o rovnakých právach pre ženy. My vieme, čo to znamená. Zabíjame deti. 

2. Štáty považujú zabíjanie nenarodených za vraždu.

Vieme, čo robíme, pretože 38 štátov (vrátane Minnesoty) považuje zabitie nenarodeného dieťaťa za formu vraždy. Majú zavedené tzv. "zákony fetálnej vraždy"

Je nezákonné vziať život nenarodenému, ak matka chce dieťa, ale je zákonné vziať život nenarodenému, ak toto dieťa nechce. V prvom prípade zákon vníma plod ako ľudskú bytosť s právami; v druhom prípade zákon vníma plod ako nečloveka bez akýchkoľvek práv. 

Ľudskosť je teda definovaná túžbou silných. Sila definuje právo. Odmietli sme toto právo definovať osobnosť v prípade nacistického antisemitizmu, konfederačného rasistického otroctva  a sovietskych gulagov. Keď definujeme ľudskosť nenarodených vôľou silných, vieme, čo robíme. 

3. Fetálna chirurgia pristupuje k nenarodeným ako k deťom a pacientom. 

Špecialista na rizikové tehotenstvo, Dr. Steve Calvin, v liste pred niekoľkými rokmi uviedol: "Nemôžeme sa vyhnúť schizofrénii, keď dochádza k potratu úplne normálneho 22-týždňového plodu v tej istej nemocnici, kde sa realizuje vnútromaternicová chirurgia na jeho bratrancovi." Keď je o nenarodených záujem, zaobchádza sa s nimi ako s deťmi a s pacientmi. Keď sú nechcení, nie sú deťmi. Vieme, čo robíme. 

4. Byť malý nediskvalifikuje osobnosť.

Keď má niekto meter sedemdesiat, neznamená to, že má väčšie právo na život než ten so šesťdesiatimi centimetrami. Vieme, že veľkosť je morálne irelevantná. Jeden centimeter, 60 centimetrov, 170 centimetrov - na tom nezáleží. Je to morálne irelevantné, keď sa rozhoduje o tom, kto má byť ochránený. Vieme, čo robíme pri zabíjaní tých najmenších.

5. Nemať rozvinutú schopnosť uvažovania nediskvalifikuje osobnosť.

Mesačné dieťa, ktoré dojčí matka, nemá rozumové schopnosti. Ale len málokto sa odváži tvrdiť, že infanticída je preto akceptovateľná. Väčšina to dobre vie. Dojča mimo a vnútri maternice ešte nevie uvažovať, ale napriek tomu je ľudskou bytosťou. Vieme, čo robíme.

6. Byť v maternici nediskvalifikuje ľudskú osobnosť.

Umiestnenie alebo prostredie neurčuje právo na život. Scott Klusendorf sa pýta: "Ako prostá 17-cm cesta dole pôrodným kanálom zrazu mení zásadnú povahu plodu z nečloveka na človeka?" Vieme, čo robíme.

7. Byť závislý na mamičke nediskvalifikuje osobnosť.

Osoby na respirátoroch alebo na dialýze považujeme za ľudské bytosti. Nenarodené deti nemožno diskvalifikovať, pretože sú závislé na matke. V skutočnosti fungujeme na presne opačnom princípe: Čím je malý život viac závislý na nás, tým väčšiu zodpovednosť pociťujeme za jeho ochranu, nie opačne. Vieme, čo robíme.

(Tieto posledné štyri pozorovania, body 4 až 7, zhrnul Scott Klusendorf pod skratkou SLED: S (size - veľkosť) L (level of development - úroveň vývinu) E (environment - prostredie) D (degree of dependence - stupeň závislosti) - žiadny z bodov nie je morálne relevantný pre definíciu ľudského života) 

8. Genetická výbava ľudí je jedinečná.

Genetická výbava človeka sa líši od všetkých ostatných tvorov od počatia. Ľudský kód je úplný a jedinečný od začiatku. Kedysi sa to nevedelo. Dnes to vieme.

9. Všetky orgány sú prítomné v ôsmom týždni tehotenstva.

V ôsmom týždni tehotenstva sú prítomné všetky orgány. Mozog funguje, srdce pumpuje, pečeň vytvára krvinky, obličky čistia tekutiny, prst má odtlačok. Napriek tomu sa takmer všetky potraty uskutočňujú po tomto dátume. Vieme, čo robíme.

10. Videli sme fotografie.

Zázrak ultrazvuku nám poskytol ohromujúci pohľad na maternicu. Napríklad vidíme nenarodených, keď si v 8. týždni cmúľajú palec, odvracajú sa od ihly, reagujú na zvuk. Pozrite sa na toto štvorminútové video vyvíjajúceho sa nenarodeného dieťaťa. Vieme, že sú to deti.

11. V prípade konfliktu dvoch práv by mala byť chránená vyššia hodnota.

Poznáme zásadu spravodlivosti, že keď dôjde k stretu dvoch legitímnych práv, malo by prevládať právo, ktoré chráni vyššiu hodnotu. Odopierame právo jazdiť rýchlosťou 140 km za hodinu, pretože hodnota života je väčšia ako hodnota toho, že ste prišli včas alebo že dostanete zimomriavky. Právo nenarodeného dieťaťa na život a právo ženy nebyť tehotná môže byť v rozpore. Nejedná sa však o rovnocenné práva. Zostať nažive je cennejšie a zásadnejšie ako nebyť tehotná. Vieme, čo robíme, keď zabijeme dieťa.

Ako sa pohnúť vpred: tri ciele. 

Pre kresťanov, ktorí veria v Bibliu, by sme mohli pridať najmenej desať ďalších dôvodov, prečo vieme, čo sa deje pri potrate a prečo je to nesprávne. Ale cieľ mieri na tri strany. 

1. Našim cieľom je dať najavo, že sa nebudeme môcť brániť tvrdením o nevedomosti. My sme to vedeli. My všetci. Je ohromujúce, ako veľmi sa Príslovia 24, 11-12 dotýkajú našej súčasnej situácie: 

Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko! Keby si povedal: „Nuž ja som o tom nevedel“ - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov.

2. Našim cieľom je upevniť naše presvedčenie odolávať tomuto strašnému zlu.

3. Našou snahou je zintenzívniť modlitbu a kázanie smerom k obnove duše v našej krajine založenej na evanjeliu, pretože v jadre tohto krviprelievania je hriešna tvrdosť srdca, nie nevinná ignorancia.

 

 

DISKUSIA k článku