holy-stairs-ap.jpg

"Sväté schody", po ktorých v Jeruzaleme stúpal Ježiš, sa odkryli prvýkrát po 300 rokoch

555
Zuzana Smatanová
AltKAT

Zo "Svätých schodov" v Ríme, o ktorých katolíci veria, že po nich v Jeruzaleme vystupoval Ježiš, sa prvýkrát po tristo rokoch sňalo drevené ochranné obloženie, aby sa mohli zreštaurovať. 28 mramorových schodov zostalo dočasne odkrytých pre veriacich pútnikov, aby sa ich mohli kolenami priamo dotýkať, až kým ich v júni opäť nezakryli. 

Tieto schody, známe ako "Scala Sancta", boli podľa tradície súčasťou paláca pontského piláta v Jeruzaleme, odkiaľ ich v roku 326 dala dopraviť do Ríma sv. Helena, matka rímskeho cisára Konštantína potom, čo sa obrátila na kresťanstvo. Niektorí vedci sú však presvedčení, že schody sú iba súčasťou legendy, alebo iba symbolickou replikou schodov pilátovho paláca. Pilát bol rímskym správcom provincie Judey. Zo Sv. Písma vieme, že podľahol požiadavkám jeruzalemských židovských vodcov, aby dal ukrižovať Ježiša.    

Pápež Inocent XIII nariadil v roku 1723 obložiť schody drevom aby ich ochránil pred hroziacim zničením od nôh pútnikov. "Schody sa nám priamo pred očami formujú absolútne nezvyčajným spôsobom. Nohy tisícok pútnikov z nich každým rokom doslova ´odkrajujú´", povedal páter Francesco Guerra, rektor Sanktuária "Svätých schodov". Pod dreveným obložením našli reštaurátori mince, fotografie a malé rukou písané lístočky s modlitbami, ktoré tam ľudia za dlhé roky zanechali. "Ešte predtým ako sme odkryli prvý schod a našli prvý (malý) krížik bolo každému z nás jasné, že to, čo nájdeme pod obložením ďalej, nedokážu odhadnúť žiadni experti", uviedol Paolo Violini, reštaurátorský špecialista Vatikánskych múzeí. Zreštaurovali sa aj stropné a postranné fresky zo 16. storočia.

 

DISKUSIA k článku