Musíme učiť deti, že homosexualita nie je hriech

1,836
Kultúra smrti

EDMONTON, Alberta, 23. februára 2012 (LifeSiteNews.com) – Podľa nového zákona o vzdelávaní v Alberte nebude rodičom, ktorí učia svoje deti doma a cirkevným školám dovolené učiť, že homosexuálne správanie je hriešne.

„Nech je podoba vzdelávania akákoľvek – domáce vzdelávanie, súkromné školy, katolícke školy – nepodporíme neúctu k inakosti,” povedala Donna McCollová, zástupkyňa riaditeľa komunikácie pre LifeSiteNews v stredu večer.

„Môžete zastávať ideológiu rodiny v osobnom živote, ale nemôžete tak robiť v rámci vzdelávania,” dodala.

Vo svojej reakcii Paul Faris z Home School Legal Defence Association (Asociácia na právnu ochranu domáceho vzdelávania) povedal, že ministerstvo školstva „jasne signalizuje, že v skutočnosti plánuje narušiť súkromné rozhovory, ktoré rodiny vedú vo svojich domácnostiach.”

„Vlády, ktorá  sa snaží o takýto druh kontroly nad našimi osobnými životmi, sa treba báť a treba sa jej vzoprieť,” dodal. 

Asociácia na právnu ochranu domáceho vzdelávania a ďalšie organizácie pre domáce vzdelávanie tento týždeň varovali, že podľa nového zákona o vzdelávaní v Alberte, ktorý predložila progresívna konzervatívna vláda Alison Redfordovej 14. februára ako náhradu existujúceho zákona o vzdelávaní, hrozí, že sa nariadi vzdelávanie „o inakosti” vo všetkých školách, vrátane domáceho vzdelávania.

Šestnásta kapitola nového zákona opakuje nariadenia  momentálneho zákona o vzdelávaní, že školy vo svojom kurikule „zobrazujú rozličnú povahu” Alberty, ale dodáva, že „si tiež musia vážiť a ctiť” kontroverzný zákon o ľudských právach v Alberte, ktorý bol použitý proti kresťanom s tradičným presvedčením o homosexualite. „Škola” je definovaná tak, aby okrem verejne financovaných škôl zahŕňala aj domáce vzdelávanie a súkromné školy.

McCollová zdôraznila, že rodičia vzdelávajúci svoje deti doma sú už  zahrnutí v súčasnej definícii „školy” školského zákona z roku 1988. A šestnásta kapitola „sa zvlášť týka programov, kurzov a inštruktážnych materiálov”.

Podľa McCollovej kresťanské rodiny, ktoré doma vzdelávajú svoje deti, nemôžu naďalej odovzdávať svojim potomkom biblické učenie o homosexualite, „keďže nie je súčasťou akademického programu štúdia a inštruktážnych materiálov”.

„Čo chcú robiť ohľadom svojej ideológie inde, je ich rodinná záležitosť. Ale základná podstata našej spoločnosti je rešpektovať inakosť,” dodala.

Pri otázke, aké je presné rozlíšenie medzi inštrukciou pre domáce vzdelávanie a rodinným životom, McCollová reagovala, že otázka má „skutočné nuansy” a bude musieť byť špecifickejšia.

Avšak v druhom rozhovore v stredu večer McCollová povedala, že vláda „nebude špecifikovať” konkrétne príklady a vysvetlila, že ešte nedostala „správnu odpoveď” na to, čo presne znamená „neúcta”. Povedala, že „ak to chcete vedieť, rodiny nemôžu byť nenávistné.” 

V prvom rozhovore ospravedlnila vládny postoj. Poukázala na piatkové rozhodnutie Najvyššieho súdu v Quebecu odmietajúce vyňať rodiny zo svojej kontroverznej morálky a náboženského kultúrneho programu. Tento program, ktorý má za cieľ prezentovať spektrum svetových náboženstiev a životných štýlov z „neutrálneho” pohľadu, je povinný pre všetkých študentov vrátane študentov v programe domáceho vzdelávania.

„Len minulý piatok Najvyšší kanadský súd odhalil jednomyseľné rozhodnutie – teraz je to S.L. verzus Commission scolare des Chênes 2012 – a to je to isté. 16. kapitola sa má týkať každého, vrátane rodín vzdelávajúcich svoje deti doma,” povedala.

Prorodinne orientovaní pozorovatelia varovali, že nariadenie povzbudí iné provinčné vlády v ich snahe nanútiť školám programy „o inakosti”. Za posledné dva roky sa pre rastúcu normalizáciu homosexuality v školách odohrali boje v Quebecu, Ontariu, Britskej  Kolumbii a teraz v Alberte. 

Úzkoprsé rozhodnutie Najvyššieho súdu sa netýkalo iba domáceho vzdelávania, avšak podnietilo súdne námietky. Súd tvrdil, že rodina v Quebecu nedokázala zniesť bremeno, aby dokázala, že participácia detí na takomto učení by prekážala katolícky orientovaným rodičom.

Patty Marlerová, vládna spojka pre Alberta Home Education Association (Asociácia pre domáce vzdelávanie v Alberte), vyjadrila svoje prekvapenie nad priamočiarosťou ministerstva a spýtala sa, ako budú schopní urobiť hranicu medzi vzdelávacím a rodinným časom.

„Svoje deti učíme neustále, a to práve spôsobom, akým žijeme. Týka sa to životného štýlu,” povedala. „Rozlišovanie medzi časom, keď sa vzdelávame a kedy len žijeme, je ťažké.”

„Ak zoberieme do úvahy fakt, že Bibliu používam ako súčasť svojho kurikula, potom očividne učím protizákonnú učebnú látku,” povedala.  

Marlerová poukázala, že problém má priame dôsledky na to, ako rodiny učia svoje deti na tému manželstva. Zákon o ľudských právach v Alberte bol totiž v roku  2009 doplnený, aby definoval manželstvo ako zväzok dvoch „osôb” namiesto zväzku muža a ženy. „Keď čítam Genezis a hovorí sa tam o manželstve ako o zväzku jedného muža s jednou ženou, som jednoznačne proti zákonu o ľudských právach, ktorý hovorí, že jedna osoba si berie druhú,” povedala.

Podľa Farisa problém s vyjadreniami McCollovej „nesúvisí so sexualitou alebo s otázkou gayov, týka sa vládnej snahy kontrolovať, ako učíme svoje vlastné deti v našich vlastných domovoch.”

Povedal, že jej komentáre boli „zvlášť zaujímavé vo svetle prinajmenšom zavádzajúcich informácií, ktoré dostalo veľa rodičov vzdelávajúcich svoje deti doma, keď zavolali na  ministerstvo: „Pozrite, nie sú tu žiadne zmeny. Nič neplánujeme meniť.” 

„Dlhá ruka vlády chce zasiahnuť domovy a kontrolovať, čo rodičia učia svoje deti o náboženstve, sexualite a morálke,” povedal. „Toto nie sú slová vlády, ktorá je priaznivo naklonená domácemu vzdelávaniu alebo rodičovskej slobode.”

Progresívna konzervatívna vláda má 67 z 83 kresiel v zákonodarnom zbore provincie, takže prijatie Zákona je v podstate zaistené. Ale voľby sa blížia a od nového pravého krídla Wildrose Alliance Party sa očakávajú veľké výsledky. Výskum verejnej mienky Forum Research ukázal, že nová strana získa 30% oproti vládnej strane s 37%.

Asociácia na právnu ochranu domáceho vzdelávania vyzýva občanov Alberty, aby kontaktovali ministerstvo školstva a svojich vybraných parlamentných zástupcov.

DISKUSIA k článku