Don Bisceglia

Don Bisceglia: triedny bojovník, homosexuál, kňaz

909
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Bol rebel, bol suspendovaný Cirkvou ad divinis, bol podporovateľom najradikálnejšieho nepriateľa Cirkvi, bol známy ako homosexuál a spoločne s Nichim Vendolom, premiérom Apúlie v rokoch 2005 až 2015 zo strany komunistov-zelených, založil najväčšiu organizáciu sodomie v Taliansku. Keď ho všetci jeho ideologickí "priatelia" opustili a vo vysokom veku ostal sám a vážne chorý, tak mu pomocnú ruku podal kardinál Jozef Ratzinger. Toto je v mnohých ohľadoch tragický príbeh strateného kňaza, ktorý je tiež mimoriadnym príbehom konverzie a zmierenia. Je to jeden z tých príbehov, ktoré svedčia o nekonečnom Božom milosrdenstve, ale tiež hovorí o strašnom zmätku, ktorý môžu ľudia a dokonca aj kňazi spôsobiť a o veľkých škodách, ktoré môžu napáchať. Príbeh je prerozprávaný po rekonštrukcii Pina Suriana.

Pre mnohých, ktorí o tom nič nevedia, to môže byť absurdný výmysel, ale ide o prostý fakt: organizáciu Arcigay založil kňaz. V skutočnosti korene najvplyvnejšej a najpočetnejšej asociácie LGBT v Taliansku siahajú k oddanému, ktorý bol sám homosexuálom.

Stalo sa to v Palerme v decembri 1980 a vtedy takmer 60-ročný kňaz, ktorý bol na niekoľko rokov suspendovaný ad divinis, sa volal Marco Bisceglia, no pre každého bol jednoducho Don Marco. Jeho kamarátom v zbrani a v nasledujúcich mesiacoch aj spolubývajúcim bol mladý odporca vojenskej služby Nicola Vendola, nazývaný Nichi, vykonávajúci svoju civilnú službu v sociálnom a kultúrnom združení ARCI, ktoré má blízko ku Komunistickej strane Talianska (KPI).

V biografii kňaza možno vidieť niekoľko náhlych zvratov, ktoré sú priamo spojené s jeho životným štýlom. Pino Suriano hovorí o "troch životoch" Dona Marca.

Na strane komunistov a obhajcov potratov

Vo svojom "prvom živote" bol Don Marco Bisceglia, v ľavicovom ideologickom prúde svojho času, kňazom zápasu. Narodil sa v roku 1925 v južnom Taliansku, v Lucerne. Bisceglia bol za kňaza vysvätený v roku 1963. Už počas svojich štúdii si osvojil marxistickú teológiu oslobodenia, najmä učenie neortodoxného jezuitu José Mariu Diez-Alegria y Gutierreza (1911-2010), ktorý bol vylúčený zo svojho rádu. Keď mu bol zverený jeho domovský farský kostol v meste Lavello, okamžite sa chcel venovať aktivizmu. Obrana slabých je pre Dona Marca skutočným obsahom evanjelizácie. Každý Katolík by sa pod to okamžite podpísal, ak by sa nejednalo o definičný problém: Čo znamená "slabý"? Don Marco vzdoruje všetkému, čo považuje za nespravodlivé. Jeho hlavným protivníkom je Katolícka cirkev. Jeho boj je proti celibátu, investíciám do nehnuteľností, "bohatej" Cirkvi. Don Bisceglia vždy nájde nové spôsoby ako sa otrieť o Cirkev s jeho marxistickým svetonázorom. Napĺňa svoj kostol podporovateľmi Komunistickej strany, ktorí doteraz vstupovali do kostola "triednych nepriateľov". V mladom kňazovi nachádzajú politického kamaráta. Obecný kostol ako metafyzický spojenec miestneho výboru strany KPI. 

Don Bisceglia

 

Kamaráti s nadšením tlieskajú, keď Don Marco verejne a hlasne zdôrazňuje svoju opozíciu voči Cirkvi.  Netrvalo dlho a rozdiely medzi ním a jeho biskupom sa začali čoraz viac prehlbovať. Nielen kvôli politizujúcim myšlienkam mladého kňaza, ale aj kvôli jeho túžbe po akcii. V revolúcii v roku 1968 sa Don Bisceglia stáva organizátorom a stredobodom pracovných štrajkov. Politické formy zápasu ho tiež privádzajú do konfliktu so zákonom. 30. septembra 1974 po niekoľkých výzvach a osobných rozhovoroch, aby prehodnotil svoje pozície a obmedzil svoj aktivizmus, ho biskup Giuseppe Vairo zosadzuje z funkcie. Biskup mal dobré dôvody pre svoje drastické rozhodnutie. Ako vedúci pastier bol zodpovedný chrániť stádo pred zmätkom, pretože sa medzi nimi nachádzal vlk, ktorý sa túlal v šatách kňaza.

"Revolučná" cesta 

Don Marco Bisceglia sa stal triednym bojovníkom na strane komunistov a obhajcom potratov na strane feministiek. Pridal sa k Radikálnej strane, radikálnemu a liberálnemu antikatolíckemu hnutiu a podporoval jeho sociálno-politický boj za legalizáciu vraždy nenarodených detí a za sexuálnu revolúciu. Premenil svoj farský dom v Lavello na miestne sídlo výborov pre referendum v otázkach potratov a rozvodov. S cieľom všeobecnej podpory svojich ideologických kamarátov a aby bol schopný bojovať proti "imperialistickým" a "represívnym" silám, akými sú štát a Cirkev, čoraz viac absentoval vo svojej farnosti a nenapĺňal tak svoje kňazské povinnosti. Biskup vo svojom výpovednom dekréte napísal, že Don Bisceglia prijal "revolučnú" cestu, ktorá viedla k "otvorenému rozchodu s biskupom". 

Komunistická strana neopustila svojho spojenca. Zmobilizovala sa bez priameho vystupovania, prostredníctvom svojich otvorených a ilegálnych kanálov, mediálnej verejnosti. Lavello bol čoskoro obklopený novinármi a korešpondentmi z najdôležitejších talianskych denníkov a týždenníkov, pričom sa tu objavili aj zahraniční novinári. V samotnom meste boli nekomunistickí veriaci dlhodobo marginalizovaní v inštitucionálnej farnosti. Spoločníci sa prihrnuli k "svojmu" pastorovi a postavili sa na barikády proti odvolávaciemu dekrétu biskupa. Don Marco a jeho červené ovce obsadili kostol. Na fasáde kostola bol umiestnený transparent v tom najagresívnejšom komunistickom štýle: "Cirkev patrí ľudu". Pastor mesta Lavella sa stal známym v celom Taliansku. Ľavica okamžite vyjadrila solidaritu s "ľudovým kňazom" a jeho "ľuďmi" voči biskupovi a "oficiálnej Cirkvi". 

"Prvé homosexuálne manželstvo" v dejinách Talianska

Ale to nebolo všetko. Niekoľko dní pred vydaním výpovedného dekrétu podnikol Don Marco krok, ktorý sa stal ešte väčším kameňom úrazu a následne sa o ňom hovorilo ešte niekoľko rokov. Don Marco celebroval "prvé homosexuálne manželstvo" v talianskej histórii. Jedného dňa, samozrejme nie náhodou, sa v meste Lavello predstavili dvaja homosexuáli a vyjadrili túžbu sa cirkevne zosobášiť. Don Bisceglia bol okamžite po ruke a sfalšoval katolícku doktrínu a cirkevný poriadok, aby dvom mužom na rovinu zaklamal: "Vaše manželstvo je už svätou prísahou pred Bohom." Takýmto spôsobom vysvetlil kňaz svoj pohľad na vec. 

Don Marco Bisceglia 1981: Aktivista pre ArciGay a ďalšie "progresívne" sily

aktivista

 

Ale dvaja muži neboli v skutočnosti homosexuálmi. Bartolomeo Baldi a Franco Iappell boli dvaja novinári z konzervatívneho pondelňajšieho magazínu Il Borghes, ktorí detailne zverejnili osobitný postoj Dona Biscegliu ku katolíckej doktríne. 9. mája 1975 biskup podniká ďalšie kroky. Don Marco je suspendovaný ad divinis, má zakázané praktizovať svoju kňazskú činnosť. 

Po dlhom období zmätkov sa veci vyjasňujú. Situácia vedie predovšetkým k jasnému rozdeleniu pre katolíckych veriacich. Samozrejme, pre Biscegliu nie je rozhodnutie cirkevnej hierarchie, proti ktorej sa postavil, žiadnou drámou, takže všetko pokračuje po starom. Bisceglia celebruje omšu a iné liturgie, ponúka sviatosti a hlási slovo Božie. Samozrejme, že išlo o vlastnú značku a lá Marco Bisceglia. Spojenie s veriacimi sa však oslabilo. Komunisti ho potrebovali pre svoj boj, mnohí veriaci sa mu vyhýbali v susedných dedinách. Čoraz viac ľudí sa od neho držalo ďalej. 

Prvýkrát po "cirkevnej okupácii" bol kostol v Lavelle plný. Zdalo sa, že duch času nafukuje plachty zosadeného pastora. Bol to však iný prípad. Zaplnený kostol sa stal prázdnym. Kontrast dokumentujú fotografie. Na fotografii poslednej omše, ktorú slúžil v Lavello 25. apríla 1978, sa Don Marco nachádza pred hŕstkou starých žien, obklopených kordónom karabinierov a policajtov. Samozrejme, Bisceglia by nebol Biscegliom, ak by si nevybral politický akt pre tento posledný "pastorálny" výstup. 25. apríl je pre ľavičiarov v Taliansku sviatok par excellence. V tento deň sa na pozadí deformovaného pohľadu na históriu oslavuje "oslobodenie Talianska od nacistického fašizmu". Je to udalosť úspešne uzurpovaná červenými partizánmi.

Kňaz ako kandidát najväčšej proticirkevnej strany

Don Marco bol teraz sám, bez práce, bez jasnej budúcnosti a predovšetkým s úplne pokazeným vzťahom ku Katolíckej cirkvi. "Nezamestnaný" muž hľadajúci nový domov. Nedokázal prekročiť svoj tieň. Pokračoval v rozprávaní o sebe. To sa mu zdalo byť dôležité. Chcel zmeniť svet. Podľa seba. 3. júna 1979 sa uskutočnili parlamentné voľby. Vraždenie nenarodených detí bolo práve v minulom roku uzákonené. Len pár mesiacov pred voľbami oznámil Marco Pannella, starý kamarát zodpovedný za voľný sex a feministickú emancipáciu svoj nesúhlas s nevyriešenou dichotómiou, ktorá sa desaťročia predstierala na úkor zmierenia sa so ženami. Pannella ponúka čiastočne zamestnanému bývalému pastorovi priestor pre novú aktivitu. Bisceglia má kandidovať za Radikálnu stranu. Don Marco súhlasí. Pre Pannella je to euforicky oslavovaný triumf: katolícky kňaz ako kandidát na zozname najväčšej proticirkevnej strany. "Ak chcete byť slobodný, musíte byť kacír. Osobne si nemôžem pomôcť, ale musím byť jedným z nich," s týmito slovami Bisceglia zdôvodňoval svoju kandidatúru za radikálov. Jeho meno na kandidátke otvorilo fórum pre diskusiu a poskytlo kandidátke mediálnu pozornosť. Pre Dona Marca však preferenčné hlasy nestačili na to, aby sa dostal do parlamentu. Ako predtým bol Bisceglia ako kňaz, pre komunistov vítaným znamením pre ich politický zápas, ale ničím iným. 

V tých mesiacoch, keď bol suspendovaný kňaz aktívny v prospech radikálov, sa stretol s Enricom Mendunim v Ríme. Menduni bol predsedom ARCI, "klasického" ľavicového kultúrneho združenia v Taliansku. Menduni ponúkol Biscegliovi, aby sa staral o organizačnú časť oddelenia občianskych práv. Toto možno opísať ako "vznik" LGBT organizácie ArciGay. Myšlienka organizácie vrátane "autorských práv" bola previazaná s Marcom Biscegliom. Organizácia oficiálne nevznikla do roku 1985, no na jej stránke sa však dočítate: 

"Prvá skupina Arci-Gay vznikla neformálne 9. decembra 1980 v Palerme na základe myšlienky Dona Marca Biscegliu, katolíckeho kňaza kontradikcie."

Po celé roky sa Bisceglia točil okolo homosexuálnych kruhov. V roku 1982 bol o jeho homosexualite napísaný článok v týždenníku Europeo a vyznieval, ako by o tom už aj tak všetci vedeli. Vzťah medzi jeho sexuálnym, politickým a antikatolickým zmätkom sa pre mnohých pozorovateľov stal zrejmým. 

Život s Nichim Vendolom

"Existujú gay kňazi, ale len jeden sa k tomu verejne prihlásil," napísal časopis Europeo. A tým jedným bol Marco Bisceglia. Priateľstvo a spolužitie s Nichim Vendolom siaha až do 80. rokov. Vendola oslovoval Dona Marca ako "učiteľ". Niekoľko mesiacov žili v Monte Porzio Catone, v dome Biscegliu. V roku 2005 bol Vendola, člen starej komunistickej strany, zvolený za hlavu ľavicovej aliancie pri správe Apúlie. 

prezentacia

1985: Prezentácia novej homo organizácie ArciGay. Bisceglia (2. zľava), Vendola (2. zprava)

ARCI už nejaký čas zažívala ťažkosti a bývalý pastor a bývalý kňaz, ako ho vtedy nazývali, sa potichu separoval od ukážkového ľavicového klubu. Nedošlo k otvorenému rozchodu. Presné príčiny vzďaľovania nemožno presne zrekonštruovať. Takže zatiaľ čo jeho nápadu ArciGay sa darilo, tak o samotnej myšlienke mlčal. Mlčal, až sa po ňom zľahla zem. Roky, kedy za ním behali novinári, skončili. Teraz sa už nikto nezaujímal o to čo sa s ním stalo. 

Ak to už teraz viete, bolo to preto, že Rocco Pezzano hľadal stopy. V roku 1987 bol Bisceglia už ďaleko vzdialený od ArciGay. Z jeho listov možno zistiť, že bol stále v Monte Porzio Catone, kde ubytoval mladého homosexuála menom Dadi, ktorý sa počas novej masovej imigračnej vlny do západnej Európy dostal z Alžírska do Talianska. Pino Suriano interpretuje korešpondenciu Biscegliu s priateľmi ako novú fázu v jeho živote. Nové "oslobodenie", ktoré už nepokračuje v boji a v organizácii, ale v medziľudských vzťahoch a v priateľstvách. 

AIDS a nový život

Bolo to v prvej polovici 90. rokov, keď jedného dňa zazvonil telefón vo farnosti San Cleto v Ríme. Na jednom konci linky je otec Paolo Bosetti, pastor rímskej predmestskej farnosti. Na druhom konci stál Msgr. Luigi Di Liegro, zakladateľ rímskej diecéznej charity. Monsignor žiada pastora, aby prijal kňaza, ktorý nesie "ťažké bremeno": AIDS. "Čo by sme mali urobiť?" Spýtal sa pastor. "Skrátka mu pomôžte," odpovedal Monsignor. Tak by to malo byť. Po opustení svojich politických bojov a sexuálnych výstrelkov sa Don Marco dostal do konečnej stanice rýchlejšie, než si myslel. Teraz začína nový život pre Dona Biscegliu, ktorý vedie s kňazmi Kongregácie Iesu Sacerdotis starajúcich sa o túto novo založenú farnosť v Ríme. Bolo len málo slov, veľa voľného času a žiadne povinnosti vo farnosti. 

Dni plynú pomaly, ale je to nový začiatok. Po desaťročiach sa dni vracajú do normálu, s chválami, svätou omšou a aj čas stravovania sa ustálil. Bisceglia začne riešiť základné otázky, počnúc tým, čo je kňazstvo a kým je. Číta po prvýkrát konziliárny dekrét Presbyterorum Ordinis. Potom tiež Optatam Totius pre kňazskú prípravu. Denne číta Sväté písmo. A číta to teraz inými očami. Spochybňuje sám seba, ako ľudskú bytosť i ako kňaza. Jeho minulosť je všetkým známa. Nehovorí o nej. Iba raz neodpovedal otcovi Paolovi, aby sa vzdialil od svojej minulosti. 

Žiadosť kardinálovi Jozefovi Ratzingerovi

Jeho život po boku ostatných kňazov ho prijme k tomu, aby znovu celebroval Svätú omšu. Od jeho cirkevného trestu uplynulo 19 rokov a ďalších jedenásť rokov uplynulo od jeho posledného nezákonného celebrovania omše. V určitom čase sa zastavil. Vnútorný rozpor sa stal príliš veľkým. Kňazi sa o tom začali radiť. Chcú vylúčiť, že sa jedná iba o momentálnu náladu. Otázka sa preto prehĺbila. Suspendácia ad divinis stále platí. Po dlhom čase informuje rímsky kardinál-vikár Uga Polettiho, ktorý vtedy zastupoval pápeža Jána Pavla II. ako rímskeho biskupa. Odpoveď je: musí tu byť primeraná žiadosť. Don Marco si vezme papier a pero a sformuluje žiadosť adresovanú prefektovi Kongregácie pre náuku viery, v tom čase kardinálovi Jozefovi Ratzingerovi, ktorý bol mnoho rokov nepriateľom per se ružovo-červeného militantného aktivistu Biscegliu.

Napokon prichádza odpoveď: suspendácia ad divinis je zrušená. O pár dní neskôr píše Don Marco svojej sestre Anite:

"Som si vedomý svojej nehodnosti a preto úprimne a pevne dúfam v odpustenie Boha a v jeho očisťujúce a obrodzujúce pôsobenie. Dúfam, že s jeho pomocou budem môcť napraviť svoje chyby a odchýlky."

Bisceglia poslal tento list z Loreta. Otec Bosetti si spomína:

"Ak človek znova začína so slávením Eucharistie, ktorá je Kristovým telom, nemôže to urobiť bez zmierenia."

V deň "prvej" svätej omše, ktorú mal Don Marco znovu povolenú celebrovať, prišla delegácia z domácej diecézy kňaza, vedená biskupom Vincenzom Cozziom. Delegácia miestneho kostola, proti ktorej sa Don Marco vzbúril a rebeloval. Predtým ako Don Marco znova slávil Svätú omšu, čo bol podľa neho "najkrajším dňom" jeho života, ho biskup objal. Bol to deň, ktorý sa stal viditeľným dôkazom, že žiadna minulosť nemôže prevažovať nad súčasnosťou, že konflikty, odchýlky a výhrady sú skutočné, no nie prevládajúce. Preto, kde je ľútosť a odpustenie, tam je tiež zmierenie.

"Bol som mŕtvy a vzkriesený do nového života"

Posledné roky jeho pozemského života boli tvrdé, ale intenzívne. Život pacienta s AIDS je plný výziev, početných návštev, mnohých hospitalizácií. Don Marco však tento čas prežil vo "vnútornom mieri" ako o tejto poslednej fáze jeho života hovorili jeho druhovia. Je to pokoj, ktorý posilní ostatných pacientov. Vittorio Fratini sa spýtal Dona Marca, odkiaľ pochádza táto radosť. Odpoveď na neho hlboko zapôsobí:

"Pamätaj, bol som mŕtvy a znova som sa narodil."

Don Marco Bisceglia zomrie 22. júla 2001. Je to deň, ktorý by sa mal zapísať do dejín Talianska ako "deň konfliktu".

Politická ľavica sa zmobilizovala na protest proti samitu G8 v Janove, ktorý sa zvrhol do násilných akcií ľavicových extrémistických skupín. V tento deň, keď jeho bývalí kamaráti pokračovali vo svojom boji, Don Bisceglia, ďaleko od tohto boja, ktorý už nie je jeho vlastným, je zmierený s Bohom a Cirkvou. Bol pochovaný  v Lavello, na kňazskom cintoríne.

Text: Giuseppe Nardi

 

DISKUSIA k článku