Bishop_Philip_Egan_.jpg

Katolícky biskup: čelíme ´desivej novej dobe temna´

1,348
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

„Britániu bezprostredne ohrozuje ´desivá nová doba temna´, ktorá nastupuje so zánikom viery v spoločnosti“, varuje katolícky biskup Philip Egan z portsmouthskej diecézy na juhu Anglicka.

V pastoračnom liste z 15. apríla biskup Egan píše veriacim: 

„Aj napriek úžasnému pokroku v poznaní a technológii základ pre kresťanskú morálku slabne, a to najmä ´vďaka´ výraznému oslabeniu viery a praktizovania modlitby. Zánik viery a náboženstva, postupné zomieranie ľudí, ktorí sa ešte modlili, to všetko rapídne podkopáva v Británii základy morálky. Postupné riedenie, a tým pádom oslabovanie nášho kresťanského dedičstva, hrozí vyústením do desivej novej doby temna. 
Niet sa čo čudovať, že prianie niektorých ľudí zomrieť, ústi do asistovanej samovraždy a do eutanázie. Ako katolíci, ako ľudia života, nemôžeme tieto problémy ignorovať. Musíme konať. Musíme prosiť Ježiša, aby nám pomohol pristupovať k ľuďom okolo nás s láskou a pomôcť im vybudovať si osobný vzťah s Bohom.“

Vo svojom pastoračnom liste sa portsmouthský biskup venoval aj témam, ako sú sexualita, láska a dôstojnosť človeka. Rozobral aj tému polstoročia legalizácie potratov v Anglicku, ako aj neúnavného úsilia vlády nedovoliť aktivistom pro-life pomáhať ženám, ktoré vchádzajú alebo vychádzajú z potratových kliník. 

„Zvážte toto: uplynulo už viac ako päťdesiat rokov, odkedy v roku 1967 začal platiť Potratový zákon, ako jeden z najliberálnejších na svete. Odvtedy sa v Spojenom kráľovstve potratilo desať miliónov bábätiek, jeden potrat na päť tehotenstiev. Ako u každého človeka, aj naša snaha chrániť nenarodené deti, starať sa o tehotnú mamičku a zvrátiť, či aspoň zmierniť tento zákon, má zmiešané výsledky a teraz to vyzerá, akoby nám kvôli tomu naša svetská vláda viac nedovolila ani sa modliť pred nemocnicami a potratovými klinikami.“

Potom biskup oboznámil veriacich, že diskutoval s pro-life skupinami a personálom diecézy o nových spôsoboch ako vydávať svedectvo o viere a oznámil, že každý rok sa na výročie vyhlásenia platnosti Potratového zákona, 23. októbra, bude konať Deň modlitieb a odčinenia za zmárnené životy. Biskup žiada kňazov, aby obetovali svätú omšu za správne zmýšľanie ľudí v tejto pokrokovej dobe, pričom ju majú slúžiť vo fialovom, kajúcom rúchu. 

Mestská rada Portsmouthu hlasovaním rozhodla o zákaze pro-life hliadok stáť pred miestnymi potratovými klinikami a modliť sa. Aj mnohé ďalšie britské mestské samosprávy sa rozhodli zaviesť podobné „bezpečnostné zóny“ pred týmito klinikami.

Biskup Egan pripomenul aj 50-te výročie encykliky Humanae Vitae, veľmi významnej encykliky bl. pápeža Pavla VI, ktorá opätovne potvrdzuje katolícku náuku o manželskej láske a o umelej antikoncepcii. Túto encykliku nazval „prorockou“.

Spomínaná encyklika formuluje náuku Cirkvi o integrite pohlavného styku, ktorý je vyhradený iba pre manžela a manželku v manželstve, ako akt lásky, otvorený pre život. Tieto dva aspekty – otvorenosť pre život a lásku sa nesmú nijako naštiepiť, ani umelo oddeliť. Inak, varuje pápež v encyklike, to bude mať katastrofické následky na človeka, rodinu a spoločnosť. To, čo tým myslel, vidíme teraz, po rokoch, v rozbitých rodinách, v redukovaní pohlavného styku na príležitostnú aktivitu, v nezákonných obchodoch s ľuďmi, ústiacimi do prostitúcie a pornografie, v sexualizácii malých detí a v explózii rozličných závislostí, vedúcich k zúfalstvu, hanbe a vine.“

Biskup vyzval ľudí dôkladne zvážiť milosti, vyplývajúce z prirodzeného plánovania rodiny. Odporučil prečítať si encykliku pápeža Františka o ekológii Laudato Si, spolu s prorockou encyklikou Humanae vitae, a zároveň aj katolíkom odporúča hlásiť sa k prirodzenému spôsobu života. 

Svoj pastiersky list začal biskup Egan pohľadom na to, čo pre človeka znamená byť dieťaťom Božím.

„Súčasná spoločnosť prežíva obrovský zmätok, chaos a rozpor v tom, čo znamená byť človekom, vo vzťahoch, sexualite a láske, ale čo je najdôležitejšie, v pravej hodnote a dôstojnosti samotného ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.“

V liste biskup jasne potvrdil, že naším vzorom má byť Kristus a naším návodom na život evanjelium.

„Pre katolíkov je evanjelium vždy tým najistejším návodom ako správne žiť. Ježiš Kristus je Boh, Deum de Deo (Boh z Boha), ale ako vierovyznanie potvrdzuje, je novým Adamom, dokonalým človekom zo zeme. „Kristus je naším Vzorom. Človek sa až chveje v bázni pred tým, že my, ľudia, ktorí máme telo a dušu, žijeme v priesečníku dvoch sfér stvorenia, materiálnej a duchovnej! Toto vedomie by z nás malo robiť ľudí plných života, radosti a dobrej vôle; ľudí, ktorí podporujú a propagujú posvätnosť života v celej jeho nádhernej rozmanitosti.“

Biskup Egan vydal v stredu aj vyhlásenie, v ktorom ostro skritizoval navrhované „zóny bez modlitieb“, obklopujúce potratové kliniky. Vyjadril sa, že vytvorenie takýchto zón, „zraniteľným a bezbranným ženám vôbec nepomôže, je to voči nim nespravodlivé a absolútne zbytočné“

„Potrat nie je morálne neutrálna téma, ani tabu. Matke dieťaťa totiž môže spôsobiť veľmi vážnu psychickú újmu. Ako môže niekto, kto rozpráva o ´práve ženy vybrať si´, zároveň neuznávať ´právo ženy zmeniť svoje zmýšľanie´ alebo jej ´právo vypočuť si aj iné názory a rozhodnúť sa podľa nich´? Odstránenie alternatívnych hlasov z okolia potratových kliník sa dá označiť za obmedzovanie slobody voľby. Prieskumy napokon dokazujú, že veľa z týchto žien je vďačných za pomoc a podporu v poslednej chvíli, ktorú im aktivisti pro-life pred klinikou poskytli.“

 

DISKUSIA k článku