Service_Canada.jpg

Žiadny ´pán´, žiadna ´pani´, žiadny ´oci´, žiadna ´mami´: bezrodová agenda kanadskej vlády

1,029
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Zamestnanci kanadskej vlády, ktorí majú na starosti styk s verejnosťou, už nesmú podľa nového nariadenia oslovovať občanov „pán“, „pani“, ani iným pojmom, ktorý by bližšie špecifikoval ich rod. Musia používať „rodovo neutrálny jazyk alebo jazyk, zahŕňajúci všetky rody“ preto, aby sa vyhli „vytvoreniu dojmu, že sú voči určitému pohlaviu, či rodu, zaujatí“; treba totiž rešpektovať „rozmanitosť“ kanadskej populácie. Vo vysielaní CBC News oznámili, že francúzska sekcia Radia Canada obdržala dokumenty s novými detailnými smernicami.

Zakazujú sa používať pojmy „matka“, „otec“, „sir“ („pane“ - oslovenie), „madam“ („pani“ – oslovenie), „Mr.“ („pán“ – pred menom), „Mrs.“ („pani“ – pred menom), „Miss“ (slečna). Personál má nariadené oslovovať namiesto toho ľudí „rodičia“ a používať iba krstné meno a priezvisko. Okrem toho sa ich ešte majú spýtať, ako si želajú aby ich oslovovali. Zamestnávateľ zároveň upozorňuje, že v rámci monitorovania kvality interpersonálnych vzťahov je personál neustále sledovaný, či dodržuje nové pravidlá.

Smernice ďalej upozorňujú, že pojmy „otec“ a „matka“ budú odstránené aj z prihlasovacieho formulára do Sociálnej poisťovne. 

Vo svojej reakcii na kontroverznú situáciu, vyvolanú spomínanými usmerneniami, zdôraznil minister sociálneho rozvoja Jean-Yves Duclos, že ľudia, ak sa tak rozhodnú, sa môžu stále nechávať oslovovať „pán“ alebo „pani“; smernice majú v prvom rade slúžiť na „potvrdenie toho, ako chcú byť ľudia oslovovaní“. Istý interný pracovník sa vyjadril, že tento spôsob oslovovania súkromným osobám nevyhovuje. Nemenovaný vládny úradník pre CBC uviedol, že spomínané nariadenia už ´prinášajú ovocie´ – zlyhávajú na celej čiare. Ľudia sú zmätení z toho, ako ich teraz oslovujú, ba niektorí sa aj urazia, vysvetľuje vládny úradník:

„Ľudia v určitom veku totiž od nás očakávajú, že k nim budeme zdvorilí. Rozčúli ich, keď ich jednoducho oslovíme iba ich krstným menom a priezviskom. Stáva sa, že keď sa ľudí opýtame na ´meno rodiča číslo jeden´, tak nechápu, čo od nich chceme.“ 

Ide o ďalšiu z nekonečných politických metód povyšovania subjektívnej „rodovej príslušnosti“ nad biologické pohlavie.

Pred mesiacom Kanadský senát odhlasoval nahradiť v národnej hymne slovo „synovia“ slovom „my“, aby sa tak popevok „O Canada“ stal rodovo neutrálny. Od augusta kanadská vláda svojim občanom dovoľuje označovať vo svojich pasoch kolónku pre rod písmenom „X“, čo ostro skritizoval skúsený politický stratég Jack Fonseca z kampane Life Coalition slovami, že vláda chce očividne priviesť Kanaďanov do stavu, v ktorom „poprú aj dôkazy, ktoré vidia na vlastné oči“.

V lete minulého roka uzákonila Kanada formou dodatku ku Kanadskému kódexu ľudských práv, ako aj k Trestnému zákonníku, používanie pojmov „vyjadrenie rodu“ a „rodová identita“. Kritici varujú, že to všetko môže viesť k pokutám, zatýkaniu, či k povinnému školeniu „proti zaujatosti“, pre každého, kto odmietne druhého človeka osloviť rodovo neutrálnymi zámenami „zir“ a „ze“.

Spomínané smernice prišli len necelý mesiac potom, čo kanadský predseda vlády Justin Trudeau prerušil mladú ženu uprostred otázky a povedal jej, aby namiesto slova „ľudstvo“ používala výraz „ľudia rôzneho druhu“, pretože je „obsažnejší“. 
 

DISKUSIA k článku