36767.jpg

Reakcia zo Slovenska na správu, že biskup z Osnabrücku chce žehnať homosexuálny zväzok

703
Kultúra života

Osnabrück: Biskup chce žehnať homosexuálny zväzok.

 

Nemecký katolícky biskup z  Osnabrücku Franz-Josef Bode by chcel očividne nechať žehnať homosexuálne páry. Informujú o tom noviny „Osnabrücker Zeitung“. Biskup doslova povedal:

„No často sa v Cirkvi vzťah rovnakých pohlaví predovšetkým zaraďuje sa ťažký hriech. My musíme premýšľať o tom, ako by sme mohli vzťah dvoch ľudí rovnakých pohlaví hodnotiť diferencovane. Či tam nie je veľa pozitívneho, dobrého a správneho, čo musíme spravodlivejšie posudzovať? Môžeme napríklad premýšľať o požehnávaní – ktoré sa nemá zamieňať za cirkevný sobáš.“

Biskup Bode je do septembra 2017 podpredsedom Biskupskej konferencie Nemecka a členom Komisie pre pastoráciu. V r. 1996-2010 bol predsedom Komisie pre mládež pri BKN.

 

Aktívna reakcia zo Slovenska

 

Jeho Excelenciadiecézny biskup Franz Jozef Bode

Domhof 12,  49074 Osnabrück, Nemecko

 

Hlboko dotknutý Vám píšem, Vaša excelencia, svoju reakciu na Vaše vyjadrenie o požehnávaní homosexuálnych párov. Čítal som Vaše vyjadrenia a aj počul zo záznamu, čo ste doslovne povedali. Nenachádzam na to slov. Je vôbec možné, aby niečo také vyslovil katolícky biskup? Keď luteráni vo Švédsku pred nejakým časom prehlásili, že po prijatí nového štátneho zákona aj oni vo svojich kostoloch budú požehnávať takéto páry, okamžite zareagoval ruský patriarcha Alexej II., ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že ruší všetky kontakty s nimi, pretože švédski luteráni odpadli od evanjelia.

Chcete, pán biskup, dotiahnuť tento nezmysel aj do Katolíckej cirkvi? Je to vôbec možné?  Ste si vedomý toho, že týmto svojím postojom spôsobujete veľké pohoršenie nielen v katolíckej cirkvi v Nemecku, ale aj v celej Cirkvi? Som z toho veľmi smutný. Nikdy by som nebol pomyslel, že sa raz stane to, že nejaký katolícky biskup bude niečo také presadzovať a nielen že obhajuje ťažký hriech, ale ho chce dokonca aj požehnávať.

Som pevne presvedčený, že žiaden biskup nemá právo meniť Kristovo evanjelium. Biskupi sú jeho ochrancovia a strážcovia, ale nie jeho vlastníci. Budete sa musieť raz za toto svoje počínanie zodpovedať pred Bohom. Čo hovorí Ježiš tým, ktorí spôsobujú pohoršenie maličkým? Vy to viete veľmi dobre. Je mi to zo srdca ľúto, že Vám musím písať tieto riadky.

Vo všetkej zdvorilosti by som sa Vás rád opýtať, či ste dnes slúžili sv. omšu a či ste pri nej čítali aj druhé čítanie z listu Korinťanom. (1. Kor. 6, 1-20)

Pri jednej diskusii s evanjelickým pastorom, ktorý obhajoval homosexualitu a požehnávanie takýchto párov, som mu poukázal na to, čo hovorí o tejto veci sv. apoštol Pavol. On mi odpovedal, že toto je už prekonané!  Zvláštne: protestanti sa odvolávajú na Sväté písmo, ale to je už vraj prekonané. Ste snáď aj Vy, pán biskup, presvedčený, že sv. Pavol apoštol je už prekonaný a to, čo sme dnes čítali a počuli pri sv. omši od sv. Pavla, už viac neplatí?

Áno, je to veľmi smutné. Nikdy by som si nebol pomyslel, že raz sa niečoho takého dožijem.

Nechcem Vás, excelencia uraziť, pretože mám úctu voči biskupom, o ktorých som presvedčený, že sú nástupcami apoštolov. To vidím aj vo Vašej osobe. O to je však väčšia moja bolesť, že Vy niečo také rozširujete na verejnosti a tým spôsobujete v srdciach mnohých úprimných veriacich hlboký zármutok.

S pozdravom a úctou

Dr. Štefan Mordel, farár                                                              

V Kline, Slovensko, dňa 14. 1. 2018

DISKUSIA k článku