terorizmus

Bez kresťanského svedectva a kultúry Západ nedokáže odolať islamu

491
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Pred niekoľkými desaťročiami Hilaire Belloc prorokoval, že sa Európa stane ľahkou korisťou islamizácie, pretože "zabudla na svoju povahu, keď zabudla na svoje náboženstvo."

Keď som v roku 1991 navštívil rímske múzeum, tak som sa dostal do rozhovoru so zamestnankyňou múzea, ktorá bol zdesená z toho, keď pápež Ján Pavol II. vyzval k podpore masívnej imigrácie nespokojných Albáncov do Talianska. Žena zvolala: "Čoskoro bude Taliansko moslimskou krajinou." Keď som si všimol snubný prsteň, spýtal som sa, či má nejaké deti, na čo odpovedala: "Máme francúzskeho pudla!" "Ach madam," povedal som, "tu je váš problém: moslimovia majú desať detí, zatiaľ čo Taliani majú francúzskych pudlov." Ďalej som predpovedal, že už nebude žiadna bitka pri Lepanto alebo o Viedeň; o Európu sa bude viesť demografická vojna - a tento nápis už na stene stojí desaťročia. Boh je vždy pripravený odpustiť; Matka Príroda neodpúšťa nikdy.

V roku 2010 magazín The Catholic Response sponzoroval púť do Anglicka, ktorá sa konala pri príležitosti blahorečenia kardinála Newmana. Do Birminghamu sme dorazili počas noci pred udalosťou. Keď som pomáhal domovníkovi s rozdelením izieb pre našu skupinu, poznamenal som, aký som bol ohromený viditeľnosťou moslimskej prítomnosti v meste. V tom čase tvorili moslimovia 40% populácie mesta. Mladý muž (podobal sa na princa Williama, pričom väčšina genetického kódu sa prejavila v tvári a neprenikla do intelektu) odpovedal: "No, predpokladám, že budeme musieť byť tolerantní!" Ja som pritlačil: "Neviem, koľko ste študovali históriu, no tolerancia sa nevyskytuje často v islamskom lexikóne. Z pohľadu faktov tu od 7. storočia existuje konzistentná stopa smrti a deštrukcie." "Ťažká debata pri odbavovaní, nemyslíte?" odpovedal. Neznalosť histórie a popieranie reality.

Len pred niekoľkými mesiacmi bol katolícky učiteľ z diecézy mesta Orlando obvinený z "nenávistného prejavu", pretože svojim študentom zadal úlohu čítať prácu sv. Jána Bosca o povahe islamu. Veľmi zle informovaná, politický korektná, no teologicky neznalá nižšia úradníčka vyzvala na jeho prepustenie. Zašla až tak ďaleko, keď tvrdila, že učiteľ v skutočnosti propagoval herézu, keď predstavoval myšlienky Dona Bsoca, ktorý, samozrejme, neabsolvoval rovnaký kurz v medzináboženskom dialógu ako ona! Našťastie, kvôli celonárodnému verejnému protestu a priamemu zásahu biskupa, bola učiteľovi zmluva obnovená. 

Čo majú tieto tri scenáre spoločné? Nedostatok chápania teológie a histórie islamu a rovnaký nedostatok uznania pravdy a sily katolíckej viery, pokiaľ je správne napĺňaná. Pozrime sa na to bližšie. 

Pred sedemdesiatimi deviatimi rokmi napísal neskrotný Hilaire Belloc knihu The Great Heresies (Veľké herézy, pozn. prekladateľa). V rámci tejto kategórie, na prekvapenie mnohých čitateľov, menoval islam. Väčšina komentátorov má tendenciu považovať islam za nové náboženstvo, ktoré sa objavuje v siedmom storočí. Belloc ma iný názor. On tvrdil - a demonštroval to veľmi presvedčivo - že islam je heretická odnož kresťanstva. V skutočnosti si hlavné doktríny islamu privlastňujú učenia Starého zákona, ktoré boli prevzaté do kresťanstva: jednoznačnosť Boha, jeho transcendenciu, ľudskú nesmrteľnosť, božskú spravodlivosť a milosrdenstvo. Islam odmieta všetky odlišnosti kresťanstva, pretože, ako sa zdá, že kresťania, s ktorými sa Mohamed stretol, boli nestoriáni - kresťanskí heretici. Islamská teológia je veľmi jednoduchá: ľahká na pochopenie a na praktizovanie. Po tomto spresnení a po mojich cestách naprieč Blízkym východom a severnou Afrikou musím povedať, že úroveň teologickej neznalosti priemerného moslima je ešte väčšia ako úroveň neznalosti priemerného Katolíka!

Ako sa tak rýchlo rozšíril islam, najmä v kresťanských baštách, akou je severná Afrika? Belloc to stručne vysvetľuje: "Vyhral bitky". Ďalej predpovedal, že sa Európa stane ľahkou korisťou islamizácie, pretože "zabudla na svoju povahu, keď zabudla na svoje náboženstvo." V čase finalizácie Európskej únie pápež Ján Pavol II. vyzval vedúcich predstaviteľov, aby uznali - hoci aj v jednej alebo dvoch vetách - kresťanské korene Európy. Bol úplne ignorovaný. Belloc v tomto postoji (už v tom čase) videl európske prianie umierajúceho, ktoré by viedlo k "návratu islamu". Belloc nebol veštcom na promenáde hľadiaci na čajové listy alebo krištáľovú guľu;  bol len skvelým študentom histórie a ľudskej prirodzenosti. Nemyslím si, že by sa potešil, keby povedal svojim európskym nasledovníkom: "Hovoril som vám to".  

Ako inak získava islam prívržencov, dokonca aj samovražedných atentátnikov? Zdôrazňovaním nemorálnosti sekularizovaného (pohanského) Západu. Potrat, umelá antikoncepcia, "manželstvo" rovnakého pohlavia, pornografia a rodová teória sa protivia "Ľudom knihy" - alebo by sa mali. Avšak nejde v týchto prípadoch o posvätné kravy všetkých liberálnych západných demokracií - tvoriacich "Veľkého Satana"? Ako hrozné a opovržlivé sú útoky inšpirované ISIS, dokážeme pripustiť, že veľa toho, čo sa prezentuje ako "moderná" kultúra, odporuje Božiemu zjaveniu? Dlho predtým, ako časopis Charlie Hebdo v Paríži urobil smrteľnú chybu, keď zverejnil karikatúru Mohameda, šíril znesväcovania voči Kristovi a Jeho Cirkvi. Tesne pred masakrou v parížskej koncertnej hale sa spievala satanská pieseň. Speváčka Ariana Grande informovala dievčatá na jej koncerte o sexuálnych hrách s jej najnovším priateľom.

To, čo hovorím, je práve toto: Ak by kresťanské svedectvo bolo silné, koherentné a konzistentné, islam by nezískal oporu. 

Existuje ešte ďalšia záležitosť, ktorou sa treba zaoberať, a to, či sa v Koráne propaguje alebo pripúšťa násilie. Iste, pápež Ján Pavol a prezident George W. Bush - nieto ešte pápež František - neustále tvrdili, že islam je "náboženstvo pokoja". Podporuje Korán a historická skúsenosť toto tvrdenie? Existuje množstvo citácií z Koránu, ktoré podporujú násilie voči "neveriacim", a existujú texty, ktoré radia, ako žiť v mieri so Židmi a kresťanmi. Inými slovami, na túto veľmi kritickú tému existujú protichodné učenia. V tejto chvíli by spravodlivý pozorovateľ poznamenal, že aj v Biblii sú zjavné rozpory. Katolicizmus má magistérium na riešenie takýchto situácií; Islám nie. A čo je ešte dôležitejšie, židovsko-kresťanská tradícia sa drží Boha rozumu, Boha zdôvodnenia. Boh islamu je úplne suverénny, čo znamená, že za dobré môže vyhlásiť dnes niečo iné ako zajtra. Nepochopenie, že teologický fakt života tkvie v tom čo najhlbšie neporozumieť, je dôvodom, prečo je kresťansko-moslimský dialóg taký veľmi problematický.

Nič iné než "reformácia" islamu nemôže čeliť problému násilia "v mene Boha". Islamský učenec Wael Farouq k tomu vyzýva. Niekto môže poukázať na nedávne (a vítané) odsúdenie útokov džihádistov v Spojenom kráľovstve takmer dvadsiatimi imámmi, ktorí žiadajú odmietnutie náboženských pohrebných obradov pre týchto útočníkov. To je všetko v poriadku, ale 200 ďalších imámov im môže odporovať. 

Kde sa tým všetci ocitáme? 

Východoeurópske krajiny, ako napr. Maďarsko a Poľsko, kritizované EÚ za údajnú necitlivosť voči imigrantom, ukázali cestu, keď najprv posilnili svoju kresťanskú identitu; je zaujímavé, že v týchto krajinách žiadne útoky nie sú. Poľskí biskupi - a národní lídri! - dokonca opätovne zasvätili svoj národ Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 

Po prvé, Katolíci si nemôžu dovoliť byť klamaní o povahe náboženstva, ktoré sa takmer rovná Katolicizmu v počte prívržencov na celom svete. Zatiaľ čo deklarácia Nostra Aetate z Druhého vatikánskeho koncilu identifikuje body podobnosti medzi islamom a kresťanstvom (rovnako ako v prípade judaizmu a iných náboženstiev), táto mierumilovná prezentácia nepredstavuje celý príbeh. V skutočnosti, na rozdiel od názoru teologicky naivného diecézneho zamestnanca na Floride, v Cirkvi nikdy neexistovalo "oficiálne" učenie o islame (alebo o inom náboženstve). Na dôkladnú analýzu islamu si zoberte knihu Belloca, aby ste mohli inteligentne a informovane prispieť k veľmi potrebným medzináboženským rozhovorom; takéto rozhovory nemožno viesť žiadnym zmysluplným spôsobom, ak sa namiesto reality zaoberáme fantáziou. Ďalšou kvalitnou prácou je 111 otázok o islame: Samir Khalil Samir S.J. o islame a Západe.

Po druhé, a čo je najdôležitejšie, musíme urobiť všetko preto, aby sme sekularizovanému Západu vrátili jeho kresťanské korene. Od jedného veriaceho k druhému. Náš záväzok k biblickému spôsobu života bude najlepšou odpoveďou na islamský extrémizmus. Napokon nepovedal nám náš Pán: "Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji" (Lk 11:21)?

 

 

DISKUSIA k článku