threefatimachildren_810_500_55_s_c1.jpg

Novoobjavený list sr. Lucie pápežovi Pavlovi VI varuje pred "zmätkom a chaosom" v Cirkvi

1,236
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Odborníci, zaoberajúci sa Fatimskými zjaveniami, odhalili existenciu listu, napísaného fatimskou vizionárkou sestrou Luciou de Jesus dos Santos pápežovi Pavlovi VI, v ktorom ho varuje pred „diabolskou vzburou“, ktorá zapríčiní „celosvetový zmätok“ v Katolíckej cirkvi.

„Vzbura“ je v liste prisudzovaná „mocnostiam temnosti“ a ich „omylom“ voči Katolíckej cirkvi, pričom list zároveň prirovnáva utrpenie Katolíckej cirkvi k utrpeniu Krista v Getsemanskej záhrade, a hovorí o „mučeníctve“ Cirkvi.

Existenciu listu odhalil odborník na Fatimu Kevin J. Symonds v nedávno zverejnenom interview pre Catholic World Report. Symonds hovorí, že list objavil v múzeu, spravovanom sestrami karmelitánkami v Coimbre, v Portugalsku, kde sestra Lucia trávila posledné roky svojho života, a kde získal povolenie od sestier verejne odhaliť obsah listu.

„Sestra Lucia vo svojom liste hovorí o „diabolskej vzbure“, ktorú „podporujú mocnosti temnosti“ zároveň s „omylmi“, ktorých sa dopúšťajú voči Bohu, Jeho Cirkvi, jej náuke a dogmám“, povedal pre Catholic World Report Symonds. „Lucia povedala, že Cirkev prechádza „agóniou v Getsemanskej záhrade“ a po „celom svete vládne zmätok a chaos, a život v ňom predstavuje mučeníctvo Cirkvi“. Sestra Lucia napísala Pavlovi VI, aby ho, ako Kristovho námestníka na zemi, povzbudila a uistila o svojej, ale aj ostatných, neochvejnej vernosti voči nemu, Kristovi a Jeho Cirkvi, aj uprostred tejto vzbury.

Symonds poznamenáva, že tento list sa odvoláva aj na určité prvky, ktoré sa nachádzajú v druhej a tretej časti „Fatimského tajomstva“, ktoré bolo Lucii odhalené v roku 1917.

„Možno som už predpojatý, ale pri študovaní tretej časti mi udrelo do očí, ako sa rozprávanie sr. Lucie veľmi podobá na druhú časť“, povedal Symonds poznamenajúc, že zmienka sr. Lucie o „agónii Cirkvi v Getsemani´ a o jej mučeníctve „v celosvetovom chaose a zmätku“ je takmer zhodná s treťou časťou tajomstva, v ktorej opisuje „celosvetové mučeníctvo Cirkvi počas jej krížovej cesty.“

„Čo je príčinou tohto mučeníctva?“, pýta sa Symonds. „V druhej časti tajomstva nás Panna Mária varuje pred šírením ´omylov´ Ruska. Tieto ´omyly´ zapríčinili presne to, čo Panna Mária predpovedala: vojny, prenasledovanie Cirkvi a utrpenie Sv. Otca, ktoré privodil komunizmus so svojou násilnou ateizáciou prostredníctvom revolúcie.

V júni 1958 napísala sr. Lucia pápežovi Piovi XII, že komunizmus dosiahne svoj vrchol rozkvetu v 60-tych rokoch. Omyly komunizmu nainfikovali svet, doviedli ľudí k vzbure voči Bohu a všetkému, čo je sväté. A preto tí, čo sú verní Ježišovi Kristovi aj uprostred vzbury, podstupujú mučeníctvo.“

Symonds si uvedomuje, že toto prepojenie je z jeho strany do určitej miery špekulatívne a konštatuje: „Bolo by odo mňa, alebo od kohokoľvek iného, nezodpovedné s určitosťou tvrdiť verejne, že sr. Lucia použila v tomto liste niečo z tretej časti. Niekedy je totiž ťažké rozpoznať, kedy sr. Lucia píše svoje vlastné názory a myšlienky, a kedy opisuje to, čo jej bolo zjavené vo videniach.“

Symonds hovorí, že z uvedeného listu videl iba prvú stranu, na ktorej nebol dátum. Netuší, čo je obsahom druhej strany.

Text druhej časti „Fatimského tajomstva“, zvereného Lucii v roku 1917 a ktorý napísala v roku 1944, vyzýva k zasväteniu Ruska a k „svätému prijímaniu na znak kajúcnosti“ vždy v prvú sobotu päť po sebe nasledujúcich mesiacov. Panna Mária pritom dôrazne upozorňuje, že ak jej požiadavky nebudú splnené, „z Ruska sa rozšíria jeho ´omyly´ do celého sveta a zapríčinia vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení a Sv. Otec bude veľa trpieť; viacero národov zanikne.“

V roku 1982, v liste pápežovi Jánovi Pavlovi II, sestra Lucia potvrdila, že tretia časť tajomstva, ktorá opisuje masaker katolíckeho duchovenstva a laikov, vystupujúcich na horu, bola vysvetlená práve v druhej časti, v ktorej sa hovorí, že „tretia časť tajomstva zodpovedá slovám Panny Márie: „z Ruska sa rozšíria jeho ´omyly´ do celého sveta a zapríčinia vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení a Sv. Otec bude veľa trpieť; viacero národov zanikne.“ (13.7. 1917).

 

 

 

DISKUSIA k článku