Svätec, ktorý založil hnutie ako reakciu na Slobodomurárstvo

876
Matej Trančo
Kultúra života

V nadväznosti na môj blog ohľadom revidovanej CTS brožúry o plodnosti a neplodnosti od Dr. Piu Matthewsa (zo série CTS Explanations) som si prečítal dielo Slobodomurárstvo a kresťanská viera od autora Ashley Beck, ktoré bolo publikované v roku 2005 a tohto roku bolo revidované. Všetko to začalo e-mailom od mojej známej spred pár týždňov, ktorá sa mi priznala, že objavila zabudnutú knihu popisujúcu všetky spôsoby akými Slobodomurári tajne a zlomyseľne ovládali svetové udalosti a to od francúzskej revolúcie po zvrhnutie nedávneho perzského Šáha.

Som podozrievavý ohľadom konšpiračných teórií a to sčasti preto že viem ako ľahko si dokážu podmaniť predstavivosť svojou rozsiahlou, presvedčivou fikciou a sčasti preto, že sa zaoberajú históriou spásy. Príležitostne som sa stretol s oddanými katolíkmi, ktorí v tichosti hovoria o slobodomurárskych machináciách a v súkromí dospeli k záveru, že aspoň v tejto oblasti sú trochu zmätení.

To neznamená, že odmietam diabla a spôsob akým sa snaží nehanebne ovplyvniť ľudí. Zlo je súčasťou ľudského príbehu už od jeho počiatku. Dobrou správou je, že Kristus porazil smrť a ako deti z Fatimy tak nádherne ukázali vo svojej nevinnej dôvere v smernice Panny Márie, recitujúc ruženec dennodenne ako žiadala - práve toto je vždy ten najlepší spôsob ako poraziť nepriateľov Cirkvi.

Brožúra otca Becka presvedčivo dokazuje, že bytie slobodomurárom je úplne nezlučiteľné s bytím katolíkom. Prečo by katolíci (a vo väčšej miere aj Anglikáni) mali byť pokúšaní pridať sa k nim mi je naozaj záhadou. Avšak anglická vetva slobodomurárov, známa ako Veľká lóž, verí v "Veľkého tvorcu vesmíru" a to je jednoducho formou deizmu - a herézy. Neveria v Trojicu, v Krista (a teda ani vo vtelenie a vykúpenie) a ak sa máme vrátiť k Panne Márii tak neveria ani v Matku Božiu.

Prejavil som veľký záujem v zistenie od Becka, že Sv. Maximilián Kolbe bol tak zhrozený z verejných osláv 200. výročia vzniku moderného špekulatívneho Slobodomurárstva (1717), ktorého bol svedkom v uliciach Ríma ako ešte seminarista (1917), že ho to až viedlo k založeniu rádu Rytierov nepoškvrnenosti - pripomínajúc Katolíkom, že všetko to krásne a nádejné, čo nám svet ponúka, k nám prichádza od Krista skrze jeho Matku. 

Ďalšia poznámka Becka pod čiarou hovorí o "kontroverzii o vynechaní akejkoľvek referencii o Bohu a kresťanskej viere v návrhu Ústavnej zmluvy Európskej Únie prijatej v roku 2004. O tejto zmluve Katolícka cirkev vykonala silné vyhlásenia: navrhovateľ, ktorý ju spísal, bývalý francúzsky prezident Valéry Giscard, bol slobodomurár."

Otec Beck taktiež podotýka, že slobodomurárstvo narozdiel od kresťanstva patronizuje ženy. Keď je muž prijatý do "Remesla", musí si dať dole svoj svadobný prsteň ak nejaký má - a ženy sa nemôžu stať slobodomurármi. Avšak uniformy, kódexy, tajné vedomosti, zvláštne podania si rúk a sekulárne hierarchie sú oveľa viac príznačné pre mužov ako ženy.  .

Otec Beck cituje verše z Mozartovej Zázračnej flauty, ktoré sú hanlivé voči ženám. Na predmet tejto opery a slobodomurárstva bolo minutého veľa atramentu. Môj vlastný názor je, že Mozart bol zaujatý Slobodomurárstvom tak ako bol Shakespeare zaujatý pohanstvom keď písal svoje hry o Rimanoch.

NENECHAJTE SI UJSŤ staršie články k téme slobodomurárstva z nášho archívu:

1917: na sviatok Fatimy pochodujú slobodomurári Rímom a Maximilian Kolbe to sleduje!

STOP zahmlievaniu. Cirkev o slobodomurároch stručne a jasne

Slobodomurárstvo & Katolícka cirkev. Lev XIII: "dva tábory v ostrom protiklade"

TOP VIDEO: Najdoležitejšia prednáška o boji Cirkvi a slobodomurárov

DISKUSIA k článku