tumblr_oyvw6wh5g41res2syo1_1280.jpg

Svätý Karol Boromejský, oroduj za umelcov, ktorí pevne odolávajú tam, kde zlyhávajú kňazi

1,087
Zuzana Smatanová
AltKAT

Svätý Karol Boromejský, odporca protestantizmu, úpenlivo ťa prosím, prihováraj sa za všetkých zaslepených kňazov, ktorí uznávajú učenie Martina Luthera, čoho nedávnym svedectvom bola aj výstava v Miláne a Vatikánske poštové známky.

A predsa, tam, kde sa kňazi vzdávajú, maliari pevne odolávajú. V Imole Sergio Padovani v súčasnosti vystavuje portrét, výstižne nazvaný „Martin Luther, kacír“ a v Aldefii Giovanni Gasparro dokončuje poslednými ťahmi štetca dielo s prekvapivým názvom „Sv. Pius V a sv. Karol Boromejský obraňujú katolicizmus pred islamom a protestantským bludom“. Tento obraz si objednal prirodzene laik, nie niekto z cirkevných kruhov. Ten, ktorého sv. don Bosco nazval „zaslepeným arcikacírom“ a sv. Peter Kanisius „bezbožným rúhačom“, je tu zobrazený so sviňou, má prasacie oči – inklinuje k zlu, opilstvu, pažravosti a celkovej zhýralosti; preto Luthera aj jeho súčasníci zvykli nazývať Porcus Saxioniae.

Svätý Karol, vypros požehnanie pre týchto dvoch umelcov – maliarov, ktorí často maľujú svätých a ktorí vytrvalo a s odvahou poukazujú na to, kým tento muž, do ktorého sa svätí nebáli „pustiť“, v skutočnosti bol.   
 

 

DISKUSIA k článku