shutterstock_90923138.jpg

Duchovné nebezpečenstvo nedôstojných prijímaní: kľúčový bod v Amoris diskusii

1,371
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Božia služobníčka matka Katarína Mectilde de Barová z kongregácie Najsvätejšej sviatosti (1614-1698), zakladateľka benediktínov večnej adorácie, ešte stále nie je známa duchovná autorka v anglofónnom svete. To sa nepochybne zmení, keď sa uverejnia jej hlbokomyseľné spisy, ktoré sa práve prekladajú. Matka Mectilde je v každom prípade veľkolepým duchovným sprievodcom veľkosťou ako sv. Terezka Ježišova alebo sv. Ján z Kríža a s osobitnou charizmou porozumenia pohľadom do lásky k Najsvätejšej sviatosti oltárnej, o ktorej hovorí s nežnosťou a zanietením.

V poslednej dobe, keď som čítala dielo  Pravý duch večných duchovných uctievateľov Najsvätejšej sviatosti oltárnej od Matky Mectilde- sériu konferencií, ktoré predniesla svojim mníškam – som bola zasiahnutá spôsobom, akým popisuje hrôzu nedôstojných prijímaní:

Moje sestry, pokračujme v rozprávaní o poníženiach, ktoré v našich prijímaniach nesie Ježiš. Aký veľký by mal byť náš žiaľ kvôli nám samým a mnohým ľuďom, ktorí neoprávnene prijímajú prijímanie a ktorí spôsobujú, že Ježiš trpí takou hroznou hanbou a urážkou? Moje sestry, tešme sa z toho, že sme dcéry a obete Najsvätejšej sviatosti. Nemáme veľký dôvod roniť slzy? Dokonca ani tu nehovorím o vonkajšom zneuctení, ktoré páchajú bezbožníci, jediný dôvod, ktorý je dostatočný na to, aby zomrel na smútok a strach. Svätokrádežné prijímania, ktoré sú príliš časté medzi kresťanmi - nemali by sme byť premožené šokom?

Oh! Kto môže pochopiť, čo za zranenie dostáva Boží Syn z takýchto prijímaní? Nemôžem povedať nič, čo by vyjadrovalo také smrteľné zlo. Je centrom všetkého zla, pretože Ježiš takým spôsobom dostáva určitý druh smrti, oveľa neprístojnejší, hanebnejší a krutší než jeho umučenie. Toto zlo je vo svojej skutočnosti tak strašné, že prevyšuje všetky ľudské myšlienky. Bolo by nevyhnutné pochopiť niečo o nekonečnej dôstojnosti, posvätnosti a veľkosti Boha, aby to bolo spravodlivé.

Som si úplne istá, moje sestry, že ani jedna z nás by sa nechcela dostať do tejto ťažkosti. Hovorím vám to len preto, aby ste žasli nad nadmernými poníženiami Boha, keď sa stal človekom a ako sa vystavuje Sám, aby prišiel do našich sŕdc pri svätom prijímaní. Viem, že by ste dobrovoľne nepovolili, aby do vášho srdca vstúpil ľahký hriech, a že by ste radšej zostúpili do pekla než urážali svojho Manžela týmto spôsobom; lebo ak by sme boli v tejto pekelnej priepasti, Boh by nestratil nič z jeho slávy. Ale aby sme urazili Jeho Veličenstvo v nás smrteľným hriechom, je to jediné zlo na zemi, ktorého by sa duša mala báť.

Aby som si azda nemyslela, že autorka týchto slov má neprimerane vážny pohľad na hodnotu, rýchlo dodávam, že Matka Mectilde bola skutočným zástupcom v obvinení proti Jansenistom, ktorí boli šťastní, keď ľudia nechodili na prijímanie, pretože povedali, že nikto nemôže byť hoden prijatia Boha. Matka Mectilde nemala žiadnu z tejto falošnej zbožnosti prestrojenú za pokoru; vedela, že každá duša v stave milosti, hoci je nedokonalá a slabá, zúfalo potrebuje Chlieb života, aby mohla rásť vo svätosti a dobrote. Zvykla hovoriť: „Prečo by ste sa stránili nekonečného Dobra?“ V dôsledku toho povzbudila svoje sestry, a teda aj všetkých katolíkov, aby prijímali Sväté prijímanie najčastejšie ako môžu, pokiaľ to urobia s náležitou prípravou a dobrými zámermi.

No zároveň a bez najmenšej nezrovnalosti bola neoblomne tvrdá voči zlu, aký je zlý prístup k prijímaniu, keď je človek v stave sporu s Božím zákonom. Nezáleží na tom, aké sú subjektívne úmysly človeka; ak žijete v stave, ktorý je objektívne v rozpore s Božou vôľou pre človeka, nikdy sa nesmie priblížiť k priestoru, kde sa podáva prijímanie. Toto by sa nijako neodlišovalo od toho, ako Judáš zradil Božieho Syna bozkom.

Dôvod je jednoduchý. Boh túži po našej láske. Ale láska - rozumová, slobodne zvolená láska nachádzajúca sa v ľudských bytostiach - nie je to pocit ani emócia; je to súlad našej vôle s Božou vôľou, ktorá zahŕňa naše pokánie za hriechy, ktoré sú v rozpore s Jeho vôľou. Staroveký rímsky Lucius Catiline raz povedal: Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est, čo môžeme preložiť ako „Pravé priateľstvo je založené na tom, aby obidvaja chceli to isté a to isté aj nechceli.“ Ako môžeme povedať, že milujeme niekoho, keď ignorujeme, odporujeme, oponujeme, alebo pohŕdame jeho vôľou? Matka Mectilde preto podporuje časté prijímanie tých, ktorí sa usilujú prispôsobiť sa Božskej vôli, a z toho istého dôvodu zakazuje sviatostné prijímanie pre tých, ktorí nie sú ochotní sa zrieknuť svojho nedostatku a prispôsobiť sa Božej vôli - to znamená, že sa pripútali k vážnemu hriechu. Jediný, kto sa môže dôstojne priblížiť k spoločenstvu je ten, kto pochopí aj to, aké škodlivé by bolo, keby to bolo nedôstojné. Aby sme chodili na prijímanie bezstarostne, bežne, bez toho, aby sme vo svete premýšľali o nekonečnej svätej božskej osobe, ktorú prijímame, je nevhodné a znamená to prijímanie hriešnym spôsobom; čo je však oveľa horšie, je pristupovať k prijímaniu v stave objektívnej morálnej ťažkosti, keď človek žije v rozpore s Božím zákonom, ako je to uvedené v Písme (v obidvoch Zákonoch!) a v cirkevnej trvalej tradícii.

Preto celosvetová diskusia o otázkach uvedených v kapitole 8 Amoris Laetitia  nie je len obyčajné vedecké odklonenie alebo pastoračný spor. Ako už bolo nespočetne veľa krát vysvetlené vernými synmi a vládcami Cirkvi, je to vec vernosti alebo nevernosti voči Božiemu Synovi, Slovu, ktoré sa stalo telom, kráľom kráľov, sudcom živých a mŕtvych. Každý, kto podporuje chyby týkajúce sa pripustnosti na sväté prijímanie, sa bude musieť zodpovedať v strašný deň súdu za svoju úlohu pri ukrižovaní Spasiteľa v Jeho eucharistickom tele.