Poľskí biskupi zostanú v línii Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

258
Kultúra života

Katolícki biskupi Poľska pripravujú smernice k realizácii pápežskej exhortácie „Amoris laetitia“. Pritom sa jasne držia tradície katolíckej náuky.
Smernice boli aj témou plenárneho zasadnutia Bisupskej konferencie Poľska v polovici októbra v Ľublini. Zatiaľ ich neuverejnili, no taliansky žurnalista Marco Tosatti publikoval výťahy zo smerníc v novinách La Nuova Bussola Quotidiana.

Vyplýva z nich, že katolíci, ktorí uzavreli sviatostné manželstvo, ale nadviazali nový vzťah – či už neformálne alebo občianskym sobášom – nemôžu dostať rozhrešenie, ani byť pripustení k svätému prijímaniu. V smerniciach sa ďalej uvádza:

„Cirkev potvrdzuje svoju prax, ktorá spočíva na Svätom písme, že rozvedené a znovu zosobášené osoby nepripúšťa k prijímaniu Eucharistie,“ Ich životná situácia je v objektívnom rozpore s jednotou lásky, ktorá Krista spája s jeho Cirkvou, čo sa vyjadruje v Eucharistii. Tým, že zotrvávajú v hriechu cudzoložstva, vylučujú sa sami z rozhrešenia a svätého prijímania.“
V sprevádzaní veriacich párov, ktoré žijú spolu bez sobáša, u ktorých však niet prekážka manželstva, sa tiež nič v smerniciach nemení. Kňazi sú povzbudzovaní, aby tieto osoby viedli k „úplnému prijatiu Evanjelia, k príprave na manželstvo a ak je možné k čistému životu a ukončeniu spolužitia“. Katolícke páry bez, prekážky manželstva, ktoré sú občiansky zosobášené, sa majú sprevádzať „s trpezlivosťou ale bez pripustenia ku sviatostiam“. Znovu zosobášení katolíci, u ktorých napríklad kvôli deťom je nemožná rozluka, ktorí seriózne oľutujú a pred spovedným otcom sa rozhodnú pre sexuálnu zdržanlivosť, môžu prijať rozhrešenie a sväté prijímanie, ak tým nevznikne verejné pohoršenie,“ ako sa uvádza vo výťahoch zo smerníc, ktoré uverejnil Tosatti
Poľskí biskupi to odôvodňujú citátmi z exhortácie „Familiaris Consortio“ pápeža Jána Pavla II. a „Sacramentum Caritatis“ pápeža Benedikta XVI. ako aj z listu biskupom Kongregácie pre náuku viery z r. 1994.

Pawel Rytel-Andrianik, hovorca Biskupskej konferencie Poľska pre LifeSiteNews zdôraznil, že smernice ešte neboli publikované, lebo sa na nich ešte pracuje.

DISKUSIA k článku