Cordileone-030-2-large.jpg

Potrat a homosexualita sú „živým odrazom pekla,“ arcibiskup San Francisca

2,012
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Tí, ktorí pochybujú o existencii pekla, napriek tomu, že Panna Mária vo Fatime pred 100 rokmi ukázala pekelné hrôzy trom portugalským detským pastierom, môžu predsa vidieť „živý odraz pekla“ v potratoch, eutanázii a homosexualite, povedal arcibiskup San Francisco Salvatore Cordileone.

Arcibiskup Cordileone to spomenul počas homílie, keď zasvätil svoju arcidiecézu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Počas svojej homílie pripomenul, že svet už za posledných 100 rokov utrpel veľké zlo. Myslel tým veľké svetové vojny, tábory smrti, početné genocídy a prenasledovania kresťanov.

Kto by sa odvážil povedať, že takéto barbarstvo nie je výsmechom Boha?“ spýtal sa.

Cordileone uviedol zákonmi schválený potrat ako jednu z mnohých genocíd.

A ďalej je tu útok na nevinný ľudský život: Naša vlastná krajina bola znečistená krvou nevinných detí v tom, čo sa stalo smrteľnou epidémiou rovnajúcou sa genocíde počas života v lone,“ povedal.

Teraz sme čoraz viac svedkami opustenia našich trpiacich bratov a sestier na druhej strane cesty života,“ dodal v odkaze na eutanáziu a asistovanú samovraždu starších.

Arcibiskup pokračoval v uvádzaní právneho homosexuálneho „manželstva“ a odkázal na Pride pochody, ako spôsob, akým zosmiešňujú Boha.

Dokonca aj v našom meste sv. Františka vidíme ... oslavu a dokonca vulgárne, rúhavo a posmešne vyzdvihovať krásny Boží plán o tom, ako nás On stvoril, v našich telách, pre spoločenstvo s ďalším človekom a jeho samým,“ povedal.

Boh je v našich uliciach nemilosrdne vysmievaný a v našom spoločenstve sa stretáva so schvaľovaním a potleskom - a napriek tomu sme ticho,“ dodal.

Piatok 13. októbra predstavoval 100. výročie fatimského „zázraku slnka“. Tento deň je spomienkou na posledné zjavenie Panny Márie vo Fatime trom deťom a naplnenie prisľúbeného „znamenia“. Desiatky tisíc ľudí, vrátane ateistov a tých, ktorí prišli zosmiešniť deti, boli svedkami slnečného tanca a vyžarovania žiarivých farieb na oblohe.

Cordileone povedal, že 100 rokov po fatimskom zjavení, sa ukazuje, že je „v mnohých ohľadoch ... živým odrazom pekla, ten, ktorý na toľkých frontoch nemilosrdne zosmiešňoval Boha.

Ak premýšľame o tom, čo sa udialo za posledných 100 rokov,“ povedal arcibiskup, „nehovorí nám to, že toto storočie, cez ktoré sme práve prešli, nebolo ničím iným ako peklom?“

Storočie od toho, ako fatimské zjavenia skončili, zosmiešňovali Boha, ale Boh nebude zosmiešňovaný: Nie preto, že mu to robí radosť, že sa nám pomstí, ale preto, že keď sa obrátime chrbtom k Bohu, len sa to odrazí späť k nám, čo vedie k našej vlastnej sebadeštrukcii,“ povedal.

Počúvnuť posolstvo

Arcibiskup povedal, že ľudia musia viac ako kedykoľvek predtým „v prosbe Boha o milosrdenstvo dbať na fatimské posolstvo“, najmä prostredníctvom jej žiadosti o „modlitbu, pokánie a adoráciu“.

Arcibiskup požiadal každého katolíka v arcidiecéze, aby slnili žiadosť Panny Márie tým, že sa budú modliť každý deň ruženec.

Žiadam každého katolíka v arcidiecéze San Francisca, ak to už nerobíte, aby ste sa modlili ruženec každý deň. A žiadam všetky rodiny, aby sa spoločne modlili ruženec aspoň raz za týždeň,“ povedal.

Taktiež požiadal katolíkov vo svojej diecéze, aby robili pokánie každý piatok v roku.

Žiadam všetkých katolíkov v arcidiecéze v San Franciscu, aby si ustanovili piatok za deň pokánia na počesť dňa, keď náš Pán zomrel za nás a vybrali si jednu konkrétnu formu telesného pôstu, či už zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu alebo iného typu jedla alebo nejakého druhu nápoja, z ktorého sa zvyčajne teší, alebo úplné vynechanie jedla,“ povedal.

Nakoniec požiadal katolíkov, aby splnili žiadosť Panny Márie tým, že sa raz týždenne pomodlia pred Bohom v adorácii.

Žiadam každého katolíka v arcidiecéze v San Franciscu, aby každý týždeň venovali nejaký čas modlitbe pred Najsvätejšou sviatosťou. Ak to nie je možné počas týždňa, nájdite si nejaký čas pred alebo po nedeľnej omši a pomodlite sa na kolenách pred naším Pánom prítomným v svätostánku. Aspoň nejaký čas každý týždeň sa modliť pred prítomným Pánom v Najsvätejšej sviatosti - telo, krv, duša a božstvo - naplní svoju túžbu, aby sme ho žiadali o milosť,“ povedal.

Žiadal tiež, aby katolíci raz ročne dodržiavali oddanosť prvých piatich sobôt.

Oddanosť spočíva v účasti na omši a prijatiu prijímania ako odškodnenie za hriechy počas piatich po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci krátko po alebo pred spoveďou a stráviť štvrťhodinu modlitbou ruženca,“ povedal.

Cordileone povedal, že keby katolíci ctili priania Panny Márie, urýchli by naplnenie sľubu, že „nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Dovoľte nám, aby sme si všimli jej posolstvo, aby sme splnili jej priania, aby sme urýchlili jej víťazstvo, ktoré je víťazstvom jej Syna nad smrťou, pretože je neoddeliteľne spojená so svojím  Synom, ktorý prišiel k nám, aby získal pre nás získal večnú spásu,“ povedal.

Jej Nepoškvrnené Srdce sú dvere, ktoré nám otvárajú vstup do tohto víťazstva. Práve cez tie dvere kráčame z temnoty hriechu a smrti do svetla Kristovej pravdy a milosrdenstva. Tam na druhej strane týchto dverí je nádherný, rozsiahly raj plný svetla. Je to nebo. Jej srdce je bránou do neba,“ dodal.

DISKUSIA k článku