Kardinál Burke vyzýva na zasvätenie Ruska tak, "ako to požadovala Panna Mária“

1,046
Lucia Salomonová
Kultúra života

Je zrejmé, že zasvätenie (Ruska) nebolo vykonané spôsobom, ktorý požadovala Panna Mária,“ povedal vatikánsky kardinál Raymond Burke počas svojho prejavu, ktorý bol zlatým klincom Summitu 100. výročia vo Fatime, ktorý sa konal počas víkendu.

Ani na chvíľu nespochybňujem zámer pápeža sv. Jána Pavla II. so zasvätením 25. marca 1984,“ povedal kardinál Burke. Poznamenal, že sestra Lucia uviedla, že „Panna Mária to prijala.

Napriek tomu pokračoval: „Uznávajúc nevyhnutnosť úplnej konverzie ateistického materializmu a komunizmu ku Kristovi, výzva Panny Márie z Fatimy zasvätiť Rusko svojmu Nepoškvrnenému Srdcu v súlade s Jej explicitnou inštrukciou je stále naliehavá.“

Bývalý šéf Vatikánskeho najvyššieho súdu opätovne vydal výzvu, ktorú najskôr predniesol na Rímskom fóre života v máji, aby sa veriaci modlili a pracovali na zasvätení Ruska podľa konkrétnych pokynov Panny Márie. Citoval koniec slávneho tajomstva pre deti, kde predpovedala Mária: Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a svet bude prežívať obdobie pokoja.

S počtom približne 700 účastníkov bola konferencia najväčšou oslavou 100. výročia Fatimy v Severnej Amerike. K ováciám pred a po ukončení príhovoru, kardinál Burke sa začal zaoberať posolstvom Panny Márie z Fatimy, jej predpoveďami a dôsledkami nerešpektovania jej varovania vo svete.

Kardinál načrtol priamu líniu od slávneho tretieho tajomstva o fatimských hrozných predpovediach o masakre kňazov, náboženstve a o smrti pápeža až po aktuálnu krízu v Cirkvi.

Vyučovanie viery v jej integrite a s odvahou je srdcom úradu cirkevných pastierov: rímskeho pápeža, biskupov v spoločenstve so stolicou sv. Petra a ich hlavných spolupracovníkov, kňazov,“ povedal. „Z tohto dôvodu je tretie tajomstvo nasmerované s mimoriadnou silou na tých, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v Cirkvi. Ich zlyhanie vyučovať vieru vo vernosti nemennému učeniu a praxi, či už povrchným, zmäteným alebo dokonca svetským prístupom, ich mlčanie ohrozujú smrteľne, v najhlbšom duchovnom zmysle, samotné duše, pre ktoré boli zasvätené duchovnej starostlivosti.

Kardinál Burke, ktorý verejne doplatil na svoju obranu viery, vyzval veriacich: „Nebojme sa prijať utrpenie z nášho verného svedectva k Tomu, ktorý je pravým pokladom našich sŕdc.

Nedajme sa odradiť, ale radšej pamätajte, že Nepoškvrnené Srdce Najsvätejšej Panny Márie ktoré je tak slávne, nikdy neprestáva tĺcť láskou za nás, deti, ktoré jej dal Božský Syn, keď On umrel na kríži,“ povedal.

Kardinál zhrnul slová pápeža sv. Jána Pavla II., ktorý v roku 1982 počas zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu uviedol: „Výzva Panny Márie nie je iba jedna. Jej výzva musí prechádzať generáciou po generácii, v súlade s neustále novými „znakmi doby“. Musí sa neustále vracať. Musí sa začať nanovo.

DISKUSIA k článku