Transgender_man(2).jpg

LGBT loby chce zakázať výskum pre prinavrátenie pôvodného pohlavia po jeho zmene

855
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Rozhodnutie britskej univerzity náhle zrušiť výskum trans ľudí, ktorí sa rozhodli znovunavrátiť sa k pohlaviu, s ktorým sa narodili, vyvolalo kontroverziu ohľadne akademickej slobody a politickej korektnosti v Británii.

Psychoterapeut James Caspian sa stretol s intoleranciou ľavičiarov, keď navrhol výskumný projekt na tému "spätnej tranzície" na Bath Spa univerzite v juhozápadnom Anglicku. 

Caspian chcel skúmať rastúci počet ľudí, ktorí ľutujú svoje rozhodnutie podstúpiť procedúru "zmeny pohlavia". ("Zmena pohlavia" je politicky korektný termín pre zmenu tela prostredníctvom operácie a hormónov, aby telo pripomínalo opačné pohlavie.) 

Univerzita pôvodne schválila Caspianovu výskumnú žiadosť, no potom ju zamietla

Britský denník Guardian informuje: "Keď sa vrátil s predbežnými zisteniami, ktoré naznačovali rastúci počet mladých ľudí, najmä [transgender] žien, ktorí oľutovali zmenu pohlavia, Bath Spa uviedla, že jeho návrh bude opätovne predložený etickému výboru, ktorý ho odmietol." [V tomto kontexte trans "ženy" sú biologickí muži, ktorí sa "zmenili", aby vyzerali a žili ako "ženy".]

Keď sa dozvedel o zvrate, Caspian uviedol, že bol "prekvapený" a zisťoval dôvody. 

"Základným dôvodom bolo, že by to mohlo spôsobiť kritiku výskumu na sociálnych sieťach a kritika výskumu by bola kritikou univerzity. Taktiež dodali, že je lepšie neútočiť na ľudí," povedal minulý mesiac v rozhovore pre BBC Radio 4. 

Caspian je rozhodne pro-"transgender". Podľa jeho životopisu je od roku 2001 správcom Beaumont Trust, britskej charitatívnej organizácie "venujúcej sa vzdelávaniu a podpore transgender ľudí, transsexuálov a transvestitov". 

Z preštudovania webstránky Beaumont Trust vyplýva, že je veľmi naklonená "transgender" ideológii. Napr. jedna časť stránky útočí na "vnútornú transfóbiu", "T" paralelné s "vnútornou homofóbiou" (myšlienka používaná na racionalizáciu homosexuality ako prirodzenej a normálnej "orientácie")

Znie to, ako keby americký konzervatívny obhajca slobody prejavu bojoval s politickou intoleranciou ľavicovej fakulty, Caspian tvrdí: "Univerzita tu je na to, aby nabádala k diskusii, výskumu, nesúhlasu i spochybňujúcim myšlienkam, ktoré sú zastarané alebo nie sú obzvlášť užitočné." 

Veto aktivistov LGBTQ?

Guardian informuje, že Bath Spa tiež citovala potenciálne škody na reputácii univerzity prostredníctvom nemenovaných "blogov či sociálnych médií" ako zdôvodnenie zrušenia projektu Caspiana. 

"Zverejňovanie nepríjemných materiálov na blogoch či sociálnych sieťach môže poškodiť povesť univerzity," povedal hovorca univerzity, bez konkrétneho označenia hlasnej "transgender" loby, ktorá sa už pokúšala zdiskreditovať "spätnú tranzíciu". 

Caspian zašiel ďalej, aby zdôraznil, že jeho výskum nemal za cieľ ublížiť, ale pomôcť "transgender" ľuďom, keď povedal pre Guardian: "Pracujem už veľa rokov s ľuďmi, ktorí si zmenili pohlavie a myslím si, že keď sa ľudia cítia ignorovaní a zraniteľní voči kritike, tak sú veľmi citliví na čokoľvek, čo tak môžu vnímať a cítia strach." 

"Myšlienka, že by sme mohli informácie z výskumu, ktorý som sa chystal realizovať, využiť spôsobom, ktorý by nepomohol ľuďom, je úplne nesprávna," povedal. "Výskum je nevyhnutný, aby sme mohli skutočne pomôcť ľuďom." 

Medzitým v Amerike strach z protestov "trans" aktivistov viedol filadelfských aktivistov k zrušeniu dvoch plánovaných seminárov na tému "spätnej tranzície" na výročnej konferencii o "trans zdraví" v auguste. Obidvaja zrušení rečníci boli pro-LGBT a chceli sa iba venovať zdravotným problémom, ktoré trápia ľudí snažiacich sa vrátiť sa k svojmu rodenému pohlaviu. 

Rovnako ako v britskom príklade, organizátori podujatia vo Filadelfii uviedli obavy zo "sporov" a uistenie, že "sa diskusia nevymkne z pod kontroly na samotnej konferencii" - účinné priznanie "výtržníckeho veta" hlasným "transgender" aktivistickým demonštrantom, ktorí sú proti spätnej tranzícii a nesprávne ju označujú ako "anti-trans". 

Boom hnutia "spätnej tranzície"? 

Napriek snahám "transgender" aktivistov umlčať diskusiu, existujú dôkazy o rastúcom počte rodovo-zmätených ľudí, ktorí ľutujú svoje rozhodnutie žiť ako opačné pohlavie a snažia sa zvrátiť tento proces. Pre väčšinu to začína prerušením užívania hormónov opačného pohlavia (testosterón pre ženy, ktoré chcú byť "mužmi" a estrogén pre mužov, ktorí chcú byť "ženami").

Videá šíria "transgender" - identifikovaných ľudí, ktorí ľutujú svoj prechod na opačné pohlavie. Existujú desiatky ľudí na Youtube, ktorí prechádzajú spätnou tranzíciou, ako napr. “Crash Chaos Cats,” (biologická) žena, ktorá po rokoch prerušila užívanie mužského hormónu testosterónu. 

31. augusta vo videu na svojom blogu, Crash Chaos Cats - ktorá má stále bradu kvôli trvalému užívaniu testostéronu - uviedla: "Vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ľuďoch, ktorí podstupujú spätnú tranzíciu je viac-menej o tom, aby sme ich učili, čo potrebujeme na to, aby nám bolo dobre a cítili sa šťastní. Nejde o presadzovanie akéhokoľvek druhu anti-trans agendy." 

Uviedla tiež, že číre nepriateľstvo urazených "trans" aktivistov by nemalo umlčať debatu a diskusiu na témy, ktoré sú dôležité pre ľudí, ako ona: 

"Myslím, že to hovorí mnohé o postavení ľudí podstupujúcich spätnú tranzíciu v súvislosti s veľkou trans komunitou. Mám pocit, že musím vysvetľovať, prečo by niekto ako ja mal záujem zúčastniť sa na konferencii ako vo Filadelfii a v podstate dokázať, že voči trans ľuďom nemám žiadne zlé úmysly. Viem, že veľa trans ľudí nemá žiadny problém s ľuďmi spätnej tranzície a nerobilo by im problém sa s nami stretnúť. Niektorí trans ľudia sú však voči nám nepriateľskí a toto nepriateľstvo momentálne komplikuje prácu na dosahovaní našich potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ako naučíte terapeutov podporovať pacientov spätnej tranzície? To, že sú ostatní ľudia s nami nespokojní, nám vzalo príležitosť vzdelávať pracovníkov v oblasti duševného zdravia o našich potrebách ako ľuďoch spätnej tranzície. To nie je v poriadku."

Walt Heyer, úspešný podnikateľ, ktorý sa niekedy považoval za "ženu" menom Laura a ktorý podstúpil "operáciu na opätovnú zmenu pohlavia", predtým, než opustil tento životný štýl, aby znovu prirodzene žil ako muž, povedal, že rastúci počet ľutujúcich ľudí spätnej tranzície ho utvrdil v tom, čo hovoril už roky. Heyer sa vyjadril, že mnohí transsexuáli sú hlboko nešťastní a dokonca aj myslia na samovraždu, po tom, čo podstúpili operáciu na zmenu pohlavia, ktorá im mala priniesť celoživotnú spokojnosť.

"Bol som snáď prvým, kto o tom pred rokmi hovoril," povedal Heyer pre LifeSiteNews. "Všetci mi hovorili, že mi šibe, tak čo hovoria teraz

"Jeden deň počet ľudí spätnej tranzície prekoná počet tých [transsexuálov], ktorí podstúpili zmenu [na opačné pohlavie]. Dobre si to pamätajte," predpovedá Hayer. Hayer dnes prostredníctvom svojich kníh a webstránky SexChangeRegret vyzýva mužov a ženy, aby sa neusilovali o telo-znetvorujúce "zmeny pohlavia", čo predstavujú operácie a hormonálne terapie. 

Súvislosť s marginalizáciou ex-"gayov" 

Diskusia o "spätnej tranzícii" sa podobá na tú prebiehajúcu medzi "homosexuálnymi" aktivistami a "bývalými homosexuálmi", pokiaľ ide o premenlivosť homosexuality. Po desaťročia homosexuálni aktivisti kritizovali a odmietali ľudí ako Stephen Black, Joseph Sciambra a Janet Boynes, ktorí sa vzdali svojej homosexuality - dokonca popierali ich existenciu (často sú obviňovaní, že "nikdy neboli skutočne homosexuálmi"). 

Ale aj napriek intenzívnemu tlaku proti nim - a médiám, ktoré často opakovali LGBT témy marginalizujúce ex-"homosexuálov", radšej než by skúmali ľudí, ktorých životy sa radikálne zmenili - muži a ženy naďalej nachádzajú šťastie po opustení svojej homosexuálnej identity. Kresťanské služby ako Restored Hope NetworkPure Passion Media sa snažia zdieľať ich príbehy s verejnosťou.

********

pozn. šéfredaktora - LGBT komunita zdôrazňuje, že chce toleranciu a rovnoprávnosť. Na druhej strane ako z článku vyplýva, títo ľudia sú schopní pracovať a lobovať proti tým zo svojich radov, ktorí sa chcú stať inou osobou - pôvodným pohlavím, alebo sa navrátiť k pôvodnej sexualite - a to presne podľa ideálu LGBT hnutia o slobodnom výbere... Ako kresťania milujeme svojich LGBT spolubratov, ale nie ich agendu ktorá v protiklade ku kresťanskému postoju je schopná pracovať proti komukoľvek kto sa chce od nej odpútať. Spojitosť tohto postoja s agresívnymi sektami ktoré nedovolia svojim členom vystúpiť ako Svedkovia Jehovovi je určite čisto náhodná...

DISKUSIA k článku