Cartoon-FB.jpg

Prestaňte učiť naše deti lenivé antikatolícke mýty

588
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Učebnice skresľujú stredovekú históriu a ignorujú vtedajšiu bohatú katolícku kultúru.

Na slove "stredoveký" musí niečo byť, čo spôsobuje, že niektorí ľudia sa správajú veľmi zvláštne, keď ho začujú. Ako nedávno uviedol profesor David Paton na stránke portálu Catholic Herald, skúšobné učebnice naďalej opakujú depresívne mylné predstavy o stredoveku, keď ho zobrazujú ako čas temnoty, nevedomosti a povier. 

Stránka BBC napr. študentov informuje, že v období stredoveku "bola väčšina roľníkov extrémne poverčivá" a že stredoveká cirkev bola zodpovedná za "stagnáciu" v lekárskom poznaní, hlavne kvôli "jej výzve k modlitbe a poverám". Cirkev údajne "odrádzala od pokroku" vo vede, "povzbudzovala ľudí, aby sa spoliehali na modlitby k svätým a na povery" a hovorila ľuďom, že "choroba je trest od Boha". Toto presvedčenie malo "viesť k fatalizmu a bránilo liečbe". 

Jedná sa o tendenčné a nepresné zobrazenie stredovekej náuky a stránka BBC nie je výnimkou, ako by sme mohli dúfať. Učebnica histórie schválená organizáciou AQA spája "povery a náboženstvo" ako jeden fenomén. Populárna webová stránka revisegcsehistory.co.uk  tvrdí nasledovné: "Lekári mali poverčivé presvedčenia. Vyslovovali magické slová pri liečbe pacientov a radili sa s hviezdami."

Tieto zdroje operujú so slovom "povera" ako by malo byť kľúčom k pochopeniu stredovekej histórie, a to bez toho, aby ho definovali. Tento termín sa bežne spája so stredovekom v populárnej kultúre, hoci mnohí ľudia, ktorí ho používajú v tomto kontexte, majú zrejme len nejasné pochopenie toho, čo tým myslia; často sa používa iba ako synonymum pre "náboženstvo". Rovnako ako používanie slova "stredoveký" na označenie "barbarský" alebo "primitívny".Je to veľmi  nespravodlivé k 1000-ročnej perióde, ktorú nazývame ako stredovek, v celej jeho rozmanitosti, tvorivosti a diverzite.

Táto predpojatosť voči stredoveku vedie až k renesančným mysliteľom, ktorí boli samotnými autormi myšlienky o stredoveku - čas, ktorý sa rozhodli vnímať ako priepasť nevedomosti, ktorá oddeľovala ich moderný svet od klasickej minulosti. Reči o "poverách" na opis stredovekého náboženstva obzvlášť pripomínajú určitý typ britského historika z 19. storočia, ktorý vnímal Katolicizmus ako podozrivé cudzie náboženstvo, ktoré sa hodí iba pre nevedomých, detinských sedliakov. Tento predsudok znamenal to, že boli pripravení uveriť takmer akémukoľvek mýtu o stredovekej cirkvi.

Napriek tomu, že sa seriózne štúdie stredoveku odchýlili od týchto názorov už pred dekádami, za ostatné roky sa tieto staré klišé dostali do rúk agresívnych ateistov na internete, ktorí opakujú stereotypy pochádzajúce z antikatolíckeho fanatizmu. Predpojatý viktoriánsky historik a trol na Twitteri spojili sily. Je iróniou, že stredovek nazývajú dobou povier ľudia, ktorí dychtivo žerú dávno odhalené mýty o stredovekej histórii.

Aby sme si to vyjasnili, stredoveká cirkev nebola proti vedeckému pokroku. V priebehu stredoveku vedci a učenci - mnohí z nich mnísi a frátri - objavovali svoju zvedavosť o prírodnom svete, debatovali, zdôvodňovali, teoretizovali a tešili sa, keď mohli spoznávať nové veci. Stredovekí učenci študovali mnohé odbory vedy, vrátane predmetou, ktoré by sme dnes nazvali astronómia, matematika, strojárstvo, geografia, fyzika (ako napr. optika) a áno, aj medicína.

Nedefinovali tieto predmety tak presne, ako to robíme dnes a nepristupovali k nim rovnakými metódami, ani nedospeli k rovnakým záverom. Vedecké poznanie a metódy sa menia a vyvíjajú v priebehu času. No tvrdiť, že kvôli rozdielnym stredovekým spôsobom prístupu k týmto otázkam musia byť prekážkou "pokroku", znakom "stagnácie", znamená zaviesť  určitý druh intelektuálnej konformity, ktorá odmieta vnímať hodnotu v akejkoľvek inej kultúre než tej našej. To je znepokojujúci postoj k výučbe školákov.

Rovnako znepokojujúci je pocit kultúrnej nadradenosti v pojme "povery". Akú hodnotu môže mať takéto označenie pri výučbe histórie, ak neviete vysvetliť, čo tým myslíte? Termín je nevhodne pejoratívny a príliš široký, pretože ľudia majú odlišné názory na to, čo sa myslí pod poverou. 

To, čo si väčšina ľudí predstavuje, keď hovoria o stredovekej poverčivosti, je pravdepodobne neurčitý odkaz na zbožné praktiky stredovekého katolicizmu - pútnictvo, vieru v zázraky a sväté relikvie, návštevy svätých studní atď. Tieto praktiky sa v stredoveku neobmedzovali len na sedliakov alebo na nevzdelaných. Nadšene sa na nich podieľali aj sociálne a intelektuálne elity a po celé stáročia boli nezvratným aspektom náuky a ľudovej viery. Aby sme pochopili stredoveké náboženstvo, je nevyhnutné pokúsiť sa preskúmať, prečo tieto praktiky mali zmysel pre toľko skupín ľudí - a nie ich odmietnuť ako povery. 

Vo všeobecnosti povedané (a vzhľadom na ťažkosti spojené s generalizáciou asi 1000 rokov), svetový pohľad, ktorý podporoval takéto praktiky, hovoril o vesmíre, v ktorom mala každá stvorená vec potenciál byť loďkou pre Božie milosrdenstvo. Nič na svete nebolo tak triviálne, že to nemohlo mať význam pre Boha. Všetko malo svoj účel a miesto, od planét až po najmenšiu rastlinku. Požehnania sa týkali plodov každého zberu a náradi, každodennej práce, modlilo sa za každú hodinu dňa a všetky ľudské potreby. 

Stredovekí vedci vypočítali čas a kalendáre, vyvíjali zložité teórie o vzájomných cykloch bežného roka, pohybe hviezd a cirkevnom kalendári. Tieto cykly boli začlenené do každodenného života obyčajných ľudí, takže každý deň roka patril svätcovi, ktorého príbeh ich mohol nasmerovať k Bohu. 

Práve tento svetonázor stojí za tým druhom zázračných príbehov, na ktorých sa niektorí ľudia dnes pousmejú, kde svätci liečia chorý dobytok, nájdu stratený majetok alebo menia počasie. Neexistoval ľudský záujem, ktorý by si Boh nevšimol, alebo by bol malým pre zázrak. Keď čelili vážnejším ťažkostiam, nebol to fatalizmus, ktorý viedol ľudí k hľadaniu Božej pomoci pri chorobe; bola to viera, že Boh dokáže pomôcť a zasiahne. 

Pútnictvo dokázalo poskytnúť skutočné prínosy pre zdravie (aj keď asi nie spôsobom, ako by to vysvetlili stredovekí kresťania), ako aj možnosť cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi a mať hlboké duchovné skúsenosti na miestach posvätených storočiami oddanosti. 

Povedať, že stredovekí sedliaci boli "extrémne poverčiví" je jedna vec; je ľahké pohŕdať abstrakciami. Ak však čítate stredoveké záznamy o chorých, ktorí navštevovali svätyne, tak sa jednalo o skutočné ľudské bytosti  a nie o stereotypy: muži a ženy zo všetkých vrstiev spoločnosti, ktorí hľadali pomoc pri extrémnych bolestiach a utrpení s príbehmi sebaobetovania a hlbokou osobnou vierou. Z moderného hľadiska sa niektoré ich presvedčenia môžu zdať cudzie, ale ich obavy a strachy také neboli. Títo ľudia a ich presvedčenie si zaslúžia rešpekt a aspoň pokus o pochopenie. Toto všetko bolo posväcovaním každodenného života, víziou sveta nabitého mocou a významom - a pre stredovekých učencov, nič z toho nebolo nezlučiteľné s vedou alebo náukou.

Nikto nebude predstierať, že stredoveká epocha bola dokonalá alebo že stredoveká cirkev nemala vážne chyby. Dnes ale potrebujeme vyváženejší pohľad, ktorý si uvedomuje, že stredovek bol, ako každá iná éra, zložitý. Zároveň sa musíme vyhnúť hodnotiacemu a emotívnemu jazyku, do ktorého patria termíny ako "stagnácia" a "povera". Už to nemá žiadne ospravedlnenie.

V histórii ľudstva nebol nikdy jednoduchší prístup k informáciám o stredoveku. Stačí len niekoľko minút stráviť na Googli, aby ste sa dostali k prístupným webovým stránkam, kde odborníci na stredoveké vedy a náboženstvo nielen odhaľujú mýty, ale aj poskytujú presnejšie informácie. 

Je už na čase, aby sa pedagógovia a novinári posunuli od lenivých stereotypov o stredoveku. Pravda je oveľa zaujímavejšia. 

Eleanor Parker je lektorkou stredovekej anglickej literatúry na vysokej škole Brasenose v Oxforde.

 

 

DISKUSIA k článku