shutterstock_196931168.jpg

Mnohí mladí kresťania nechápu argumenty proti gay ´manželstvám´. Prečo?

449
Zuzana Smatanová
Neutral

Dr. Abigail Rineová prednáša už päť rokov na George Fox University o rodovej (gender) teórii. Je to evanjelická škola s kvakerskou tradíciou (kvakeri - ´náboženskú spoločnosť priateľov´ založil v 17. storočí v Anglicku George Fox; vyznačujú sa najmä neagresiou, pacifizmom, rovnosťou).

Na začiatku semestra zvykne hovoriť svojim študentom, že „im zaručuje, že sa dozvedia niečo, s čím možno nebudú súhlasiť, čo im bude nepríjemné, čo ich pohorší“. Na stránke FirstThings.com som nedávno napísal, ako Dr. Rineová spomína, ako bolo pred piatimi rokmi jednoduché nájsť texty, ktoré študentov na evanjelickej univerzite nútili reagovať, či dokonca ich urážal alebo pohoršoval svetský postoj týchto textov k súdobej rodovej teórii.

„Dnes je to však úplne inak. Dnešní študenti, ktorí navštevujú moje prednášky, sú vyslovene zbehlí v jazyku a pojmových kategóriách politiky identity; sú veľmi opatrní ak majú s niečím, s čímkoľvek, nesúhlasiť zo strachu aby nepôsobili netolerantne – pochopiteľne s výnimkou toho, čo si uvedomujú, že by určite nemali tolerovať."

A čo to je to, čo by nemali „tolerovať“? Nuž, na prednáškach dr. Rineovej to bola esej pod názvom Čo je manželstvo? Od Sherifa Girgisa, Roberta Georgea a Ryana Andersona, ktorá je úvodom do knihy „Čo je manželstvo?: Muž a žena. Obhajoba.“ Girgis, George a Anderson v tejto eseji obhajujú skutočný, pravý manželský stav. Píšu:

„Manželstvo je jednotou muža a ženy, v ktorej sa natrvalo a výlučne zaviažu jeden druhému vzájomným sľubom ... táto jednota je prirodzene naplnená rodením detí a ich spoločnou výchovou.“ Autori obhajujú tento názor proti „revizionistickému“ názoru na manželstvo, ktorý manželstvo ´predefinováva´, a zahŕňa do tohto pojmu okrem iného aj páry osôb rovnakého pohlavia."

„Moji študenti túto esej priam neznášajú a ostro ju kritizujú. Zjavne nedokážu v plnej miere pochopiť jej argumentáciu“, píše dr. Rineová. A znovu opakujem, ide o evanjelických študentov na evanjelickej škole. Jediným argumentom v prospech naozajstného pravého manželstva, s ktorým sa kedy stretli, je v Biblii. A pokračuje: „To, čo sa v článku označuje ako ´revizionistický´ názor na manželstvo, ako na emocionálne, romantické a sexuálne puto medzi dvoma ľuďmi, nepredstavuje pre mojich študentov vôbec nič „nové“, pretože v takomto názore na manželstvo boli vychovávaní od malička, aj keď pod rúškom biblickej heterosexuality.

Pojem manželstva sa podľa Rineovej začal „predefinovávať pred niekoľkými desaťročiami, keď sa v našom kultúrnom zmýšľaní významne narušilo prepojenie medzi sexualitou a plodením detí. Z manželstva sa stala inštitúcia s ľubovoľným vzťahom k reprodukcii. A kde sa študenti dostanú k takémuto názoru? Nuž všade – v televízii, v kostole, v škole, doma, medzi rovesníkmi. Keď som uvažovala nad vlastnou výchovou a nad rôznymi ´rozhovormi o sexualite´ v prostredí evanjelickej cirkvi za posledných dvadsať rokov, uvedomila som si, že sexuálny vzťah v manželstve sa prezentoval v prvom rade revizionisticky.“

Inými slovami, keď raz povieš svoje „áno“, dostávaš „dar“ sexuality, ktorá sa prezentuje skôr ako zjednocujúci prvok po erotickej stránke, než podľa jej vnútorne danej schopnosti vytvoriť nový život.“ Aj v Katolíckej cirkvi už bývajú deti skôr voliteľným prídavkom k manželskému životu, než jeho prvoradým cieľom.

Čo robiť, aby sa nám vrátili späť naše deti, naše cirkevné spoločenstvá, naša kultúra?! V najnovšej knihe „Manželstvo osôb rovnakého pohlavia“, ktorú som napísala spolu so Seanom McDowellom, ponúkame ´bojový plán´. Navrhujeme krátkodobú a dlhodobú stratégiu s jediným konečným cieľom: preformovanie kultúrneho zmýšľania smerom k zámeru, ktorý mal Boh s manželstvom odjakživa; a začneme s cirkvou. Na BreakPoint commentary raz Chuck Colson povedal o manželstve:

„My kresťania vieme veľmi dobre hovoriť „nie“. Musíme sa však zlepšiť v hovorení „áno“; dokazovať, akým požehnaním pre svet je plán, ktorý má Boh s ľudstvom. Že práve Jeho cesta, vrátane verného, životodárneho manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou, privádza človeka k fyzickému, emocionálnemu a duchovnému rastu, rozkvetu a naplneniu.

Niet čo dodať. S týmto môžem jedine súhlasiť.   

 

DISKUSIA k článku