compromised-church1.jpg

1973 – 2017 … najvyšší čas pre nový ´manažment´. TOTUS TUUS, Panna Mária!

456
Zuzana Smatanová
AltKAT

Atmosféra v prostredí katolíckej strednej školy, na ktorú som nastúpil v roku 1972, bola v znamení stálej oslavy pravej katolíckosti ... rehoľné sestry chodili po celý čas v príslušných habitoch, kňazi vyučovali, pravidelne sme sa zúčastňovali na svätej omši a pristupovali k sv. spovedi, okolo nás boli všade obrazy Panny Márie a svätých ... mali sme k dispozícii katechetické centrum, ´nabité´ najlepšou katolíckou literatúrou.

Prešiel rok; väčšina rehoľných sestier odišla, zatiaľ čo tie, čo zostali, začali nosiť kratšie sukne a závoje (ktoré prestali úplne nosiť keď som končil školu), zostal nám jeden kňaz, ktorého sme videli iba zriedka, svätú omšu sme mali raz za štvrťroka, na spoveď sa akosi „pozabudlo“, väčšinu obrazov Panny Márie a svätých odstránili a katechetické centrum zívalo prázdnotou, okrem niekoľkých tuli-vakov, pohodených uprostred miestnosti, pomenovanej po novom „meditačná miestnosť“, čo pre nás automaticky znamenalo ´zašiváreň, kde sa dalo zdriemnuť´.

Bolo to akoby sa do Cirkvi dostal nový riadiaci element ... satan.

Explóziu tohto zla svojho času brilantne rozpoznal pápež Pavol VI, ktorý povedal: „Je to akoby z nejakej tajuplnej trhliny; vlastne nie z tajuplnej, z nejakej trhliny prenikal do Božieho chrámu satanov dym.“

Písal sa rok 1973 ... rok, v ktorom sme zapredali svoju dušu diablovi a na oltár svojho pôžitkárstva a neviazanosti sme obetovali milióny bábätiek ... Roe vs. Wade (súdny spor z roku 1973, ktorý vytvoril precedens, na základe ktorého sa dodnes uznáva právo na interrupciu v USA). V roku 1973 odstránila APA (Americká psychiatrická asociácia) homosexualitu zo zoznamu mentálnych porúch. V tomto období sa aj svätá omša stala niečím neprehľadným a neurčitým, nie preto, že duchovenstvo postupovalo podľa náuky Druhého Vatikánskeho koncilu, ale preto, že jeho náuka bola zneužitá ´vďaka´ rozličných ponechaným „medzerám“. Svätú omšu, ktorá sa slúžila celé veky jedným spôsobom, znevážili a zosmiešnili ako čosi zlé, spolu s otrepanou frázou: „To je predkoncilové ...“.

Začalo to krvavými obetami miliónov nenarodených bábätiek, pokračovalo schvaľovaním homosexuálneho správania (sodomia) a revolúciou v móde, čo absolútne zmenilo postoj k najsvätejšej obete svätej omše ... a Boha to hnevá!!!

Varovanie na seba nedalo dlho čakať ...

13. októbra tohto smutne ´presláveného´ roku 1973 sa zjavila Panna Mária v Akite s týmto posolstvom:

„Ako som povedala, ak ľudia nezačnú robiť pokánie a nezlepšia sa, uvalí nebeský Otec na celé ľudstvo hrozný trest; horší ako bola potopa, trest, aký ešte nikdy nebol. Oheň bude padať z neba a zmetie väčšinu ľudstva, dobrých rovnako ako aj zlých, neušetrí kňazov, ani veriacich. Tí, čo prežijú, budú takí zničení, že budú závidieť mŕtvym. Jediná zbraň, ktorá vám zostáva, je ruženec a znak môjho Syna. Modlite sa každý deň ruženec, modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.

Diabol sa infiltroval do Cirkvi tak, že stavia kardinálov proti kardinálom, biskupov proti biskupom. Kňazmi, ktorí si ma uctievajú, budú opovrhovať ich spolubratia ... kostoly budú vydrancované, oltáre opustené; Cirkev bude plná tých, čo prijímajú kompromisy a diabol prinúti mnohých kňazov a zasvätené osoby opustiť službu Pánovi.

Diabol bude mimoriadne neúprosne postupovať najmä proti dušiam, zasväteným Bohu. Predstava straty toľkých duší mi spôsobuje nesmierny zármutok. Ak množstvo a závažnosť hriechov porastie, nebude už pre ne viac ospravedlnenia ... Modlite sa veľa, najmä ruženec. Zachránim vás pred blížiacim sa nešťastím. Tí, čo do mňa vložia dôveru, budú zachránení.“

8. septembra 2017, na sviatok Narodenia Panny Márie, postihlo Akitu zemetrasenie.

Najvyšší čas pre nový ´manažment´...

TOTUS TUUS, Panna Mária! ... Zriekam sa satana a všetkého, čím nás spútava ako svojich otrokov a dávam sa do služieb Panny Márie, ako jej pokorný služobník!!!  
 

DISKUSIA k článku