lifenews-vesmir.jpg

Práve prebiehajúca konštelácia na nebeskej oblohe je až fascinujúco v súlade s víziou v biblickej knihe Zjavení

1,941
Kultúra života

V roku 2015 Patrick Archbold na portáli Remnant napísal fascinujúci článok, podrobne opisujúci nebeské udalosti, ktoré sa začali koncom Roka milosrdenstva – koncom roka 2016. V súčasnosti sa nachádzame v období, kedy sa toto nebeské divadlo až s desivou presnosťou približuje k vízii v biblickej knihe Zjavení.

 

20. novembra 2016 začala astronomická udalosť, ktorá trvá deväť a pol mesiaca a už v septembri tohto roka vyvrcholí prekvapujúcou zhodou s víziou Zjavenia 12:

„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“

Celý výskum Archbolda podľa jeho slov naznačuje, že táto astronomická udalosť vo všetkých jej detailoch je jedinečná v dejinách človeka.

20. novembra 2016 Jupiter (kráľovská planéta) vstupuje do tela (maternice) konštelácie Panny (panna). Jupiter, vďaka svojmu spätnému pohybu, strávi ďalších 9 a pol mesiaca v lone Panny. Táto dĺžka trvania zodpovedá obdobiu tehotenstva bežnej ženy.

Po 9 a pol mesiacoch Jupiter vystúpi z lona Panny. Po odchode Jupitera (narodenie) 23. septembra 2017 uvidíme konšteláciu Panny so slnkom priamo nad ňou (“žena odetá slnkom”). Pri nohách Panny nachádzame mesiac. A na jej hlave nájdeme korunu dvanástich hviezd, tvorenú zvyčajnými deviatimi hviezdičkami súhvezdia Leo s prídavkom planét Merkúr, Venuša a Mars.

To je naozaj pozoruhodný a jedinečný rad udalostí s prekvapujúcim stupňom súladu s víziou Zjavenia 12. Čo to teda znamená? Jasná a pravdivá odpoveď je, že jednoducho nevieme.

Je náhodou, že sa tieto udalosti vyskytnú počas 100. výročia zjavenia “ženy odetej slnkom”, Panny Márie vo Fatime v roku 1917? Vyvrcholenie týchto astronomických udalostí sa odohráva len 3 týždne pred 100. výročím veľkého zázraku z Fatimy, v ktorom slnko “tancovalo” (ďalšie nebeské znamenie) – udalosť, ktorej svedkom boli tisíce ľudí.

Za storočie, ktoré nasledovalo po tejto veľkej udalosti, sme boli svedkami mnohých upozornení Panny Márie s prekvapujúcou presnosťou. Ľudia však neprestali urážať Boha a videli sme strašné vojny, zničené národy. A napriek tomu stále čakáme na splnenie jej sľubov, triumf jej Nepoškvrneného srdca, a na obdobie mieru, ktoré má udeliť svetu.

DISKUSIA k článku