Moslimské skupiny vedú kampaň na premenu katolíckej katedrály v Španielsku na "priestor spoločného uctievania"

532
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Moslimské skupiny v Španielsku vedú kampaň, aby sa katolícka katedrála, ktorá funguje viac ako 800 rokov, zmenila na "priestor spoločného uctievania".

Aktivisti z Córdoby, južného Španielska, tvrdia, že posvätné miesto by malo byť rozdelené medzi islam a kresťanstvo - a boli podporení miestnymi úradmi. 

Ich nároky vyplývajú zo skutočnosti, že budova bola mešitou od 8. do 13. storočia, v období, kedy Umajský kalifát dobyl a ovládal značnú časť Španielska. 

Raný kresťanský kostol bol zbúraný, aby uvoľnil cestu pre mešitu.

Tá bola znovu získaná v 13. storočí a premenená na rímskokatolícku katedrálu, čo zahŕňalo štrukturálne i kozmetické zmeny. 

Od roku 2000 predkladá moslimská populácia v Córdobe miestnej vláde petície žiadajúc, aby sa toto miesto stalo "priestorom spoločného uctievania". 

V roku 2010 došlo k potýčke medzi bezpečnostnou hliadkou a moslimskými turistami, keď návštevníci začali sériu islamských modlitieb, ktoré sú zakázané podľa pravidiel katedrály. 

V roku 2013 odovzdala skupina "Platforma pre mešitu-katedrálu v Córdobe" vláde petíciu s 35000 podpismi, vyzývajúc na opätovné prevzatie budovy.

V roku 2014 začalo UNESCO kontroverzne nazývať stavbu "Veľkou mešitou v Córdobe"

Podľa správ o poslednom vývoji, radnica mesta pozostávajúca z ľavicových členov vydala vyhlásenie, kde tvrdí, že Cirkev vlastne budovu nevlastní – dláždiac tým cestu k zmene vlastníctva (v prospech moslimov).

Biskup mesta Crodona, Demetrio Fernandez Gonzalez, povedal pre Wall Street Journal že myšlianka na zmenu vlastníctva "je nepredstaviteľná”, a že si už zaistil podporu pápeža v prípade, že sa z témy stane vojna medzi právnikmi.

DISKUSIA k článku