Kardinál Caffarra: satan hádže Bohu do tváre rukavicu - “definitívna a hrozná výzva”

6,472
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

 

Taliansky kardinál dôrazne upozorňuje a varuje, že každá spoločnosť v súčasnosti čelí „desivej“ vojne o manželstvo a o rodinu. Zároveň však vyzýva veriacich, aby sa nebáli, aby svedčili o Kristovi, pretože On už raz navždy zvíťazil.

„Satan hádže Bohu do tváre rukavicu, je to jeho „definitívna a hrozná výzva“, aby dokázal, že je schopný vytvoriť „anti-stvorenie“, ktoré oklame ľudstvo do takej miery, že si začne myslieť, že je lepšie než to, čo stvoril Boh“, upozorňuje kardinál Carlo Caffarra.

Emeritný arcibiskup z Bologne povedal, že táto rozhodujúca konfrontácia sa odohráva práve teraz, pričom primárnym bojiskom je manželstvo a rodina – hovorí sa to aj v predpovedi sestry Lucie v liste, ktorý mu táto vizionárka z Fatimy poslala pred 30 rokmi.

Kardinál prehovoril 19. mája na Rome Life Forum pred 100 life&family lídrami z viac ako 20 krajín, ktorí sa stretli neďaleko Vatikánu, aby prediskutovali krízu v Cirkvi a v rodine a aby vyjadrili nádej na jej obnovu za pomoci Panny Márie Fatimskej.

Kardinál Caffarra, ktorý pomáhal založiť Pontifikálny inštitút Jána Pavla II pre štúdium manželstva a rodiny v roku 1981, začal vysvetlením, že ľudské dejiny vždy boli a sú príbehom konfrontácie medzi dvoma silami: „Silou, ktorá priťahuje“, čiže silou prebodnutého Srdca Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého Pána, a „silou satana“, otca lži, „vraha od počiatku“, ktorý sa za každú cenu usiluje vytrhnúť z ľudského srdca pravdu.

Konfrontácia má vnútornú, aj vonkajšiu dimenziu – prebieha v srdci človeka a zároveň v kultúrnom prostredí, v ktorom človek žije. Objasnil, že Pánova sila priťahovať ľudí „pôsobí iba na tých, ktorí ´sú z pravdy´, ktorí sú úplne otvorení Pravde, milujú pravdu, a žijú v dôvernom vzťahu s ňou.

V satanovi však niet pravdy, a preto chce v srdci človeka zabiť pravdu tým, že v ňom vzbudí nevieru. Satan trvale a nezvratne odporuje pravde a to, čo koná v spoločnosti, je protikladom pravdy. Už satan sám je odmietnutím; je zosobneným odporom, dodáva kardinál.

Satan preto vždy koná proti Pánovej sile a moci, ktorou priťahuje k sebe ľudí, a usiluje sa ju ´neutralizovať´. Tento zápas v srdci človeka sa prejavuje navonok v spoločnosti a v kultúre, čo napokon vedie k vytvoreniu „kultúry pravdy a kultúry lži.“

 

Zničenie dvoch pilierov stvorenstva

Táto konfrontácia, vysvetľuje ďalej kardinál Caffarra, sa odohráva „obzvlášť zreteľne“ v dvoch rovinách. Prvou je „transformácia“ zločinu potratu na legálne a subjektívne právo jednotlivca.

Legalizovaný potrat „naznačuje, že to, čo sa nazýva dobrom je zlé, a to čo sa pokladá za svetlo, je tmou“. Satan sa usiluje vyprodukovať „anti-zjavenie“, aby mohol vytvoriť „anti-stvorenie“, dodáva kardinál a zároveň upozorňuje, že odobrením zabíjania ľudí satan „položil základy pre svoje ´stvorenie´: odstraňuje zo stvorenia Boží obraz; zastiera a zatemňuje v ňom Jeho prítomnosť.“

Druhou rovinou, ktorá poukazuje na „kultúru lži“, je „odobrenie homosexuality“, ktorá „v skutočnosti popiera celú pravdu o manželstve; popiera zámer, ktorý mal Boh Stvoriteľ s manželstvom“. Manželstvo má v Božom pláne „nemennú a pevnú štruktúru“, pretože zjednotenie muža a ženy predstavuje „spoluprácu človeka na stvoriteľskom diele Boha“, povedal kardinál Caffarra.

Z tohto dôvodu predstavuje povýšenie rozhodnutia o potrate na „subjektívne právo jednotlivca“, a znamienko rovná sa medzi homosexuálnym vzťahom a manželstvom, deštrukciu „dvoch pilierov stvorenia“. Táto deštrukcia je dielom satana, ktorý chce vytvoriť anti-stvorenie dnešnej doby. Je to definitívna a hrozná výzva, ktorú hádže satan Bohu do tváre ako rukavicu: ´Teraz ti ukážem, že dokážem vytvoriť alternatívu k tvojmu stvoreniu. A človek ti povie: lepšie je alternatívne stvorenie, než to tvoje.´“

„Tu vidíme desivú stratégiu lži ako na dlani“, pokračuje kardinál, „lži, postavenej na hlbokom pohŕdaní človekom.“ A podotýka, že človek nie je schopný sám sa pozdvihnúť do žiarivej nádhery Pravdy a preto mu satan „opakuje banality o človeku“, ako aj to, že Pravda  „neexistuje“.

 

Kresťania musia svedčiť

Kardinál Caffarra zdôrazňuje, že veriaci sú v boji proti satanovým klamstvám povolaní svedčiť: „otvorene a verejne hlásať svoju vieru“ prostredníctvom aj takej akcie, akou bol Pochod za život tento víkend v Ríme, a hlásať Božie Zjavenie, najmä skrze „evanjelium života a manželstva“ a robiť tak aj napriek utrpeniu. Alternatívou k tomuto je zostať ticho alebo hovoriť niečo iné. V každom prípade sa však musia kresťania pripraviť na to, že budú „každému nesympatickí“.

Kardinál zdôrazňuje, že tak, ako lekári „navrhujú liečbu, aby zbavili človeka choroby“, tak by sme aj my mali „milovať hriešnika, ale nenávidieť hriech“. „Doktor, ktorý by zaujal voči chorobe zmierlivý postoj, by bol hrozným doktorom. Kresťania by mali uštvať hriech, vysliediť ho v najskrytejších zákutiach lži, ktorou sa prejavuje, odsúdiť ho a vyniesť na svetlo jeho prázdnotu“.

Kardinál záverom dodáva, že „Kristus je svedkom“ a uisťuje o tom všetkých slovami evanjelia sv. Jána: „Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Po prednáške kardinál Caffarra pripomenul ešte list, ktorý dostal od sestry Lucie, keď s veľkými problémami zakladal Pontifikálny inštitút Jána Pavla II pre štúdium manželstva a rodiny: „Nikdy nezabudnem na posledné slová jej listu; slová, ktoré sa mi natrvalo vryli do srdca: Príde čas, keď sa rozhodujúci zápas medzi Kráľovstvom Boha a kráľovstvom satana povedie o manželstvo a o rodinu.“

Povedal, že sestra Lucia zvlášť podčiarkla, že tí, čo sa budú usilovať zachovať pravé manželstvo a rodinu, „budú vystavení utrpeniu a skúškam“; ihneď však dodal: „Nebojte sa, Panna Mária už diablovi rozdrvila hlavu.“

Kardinál Caffarra na konferencii uviedol, že svoju prednášku si pripravoval na „základe týchto slov sestry Lucie, ako aj podľa vlastného presvedčenia, že to, čo sestra Lucia povedala v tých dňoch, sa v súčasnosti už napĺňa.“

 

 

 

DISKUSIA k článku