UK: Potratové organizácie dostanú v 9,4 milióna libier

3,113
Kultúra smrti

Londýn, 23. marca 2011 (LifeSiteNews.com) – Tento týždeň vláda Veľkej Británie prezradila, že bude pokračovať vo finančnej podpore Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation - IPPF) a tiež aj organizácie Marie Stopes International (MSI) sumou takmer 9,4 milióna libier. Tá sa použije na potraty britských detí a detí z rozvojových krajín.

Problematika vládneho financovania IPPF a MSI z dolnej snemovne Spojeného kráľovstva vyvolala v USA škandály, v ktorých sa odhalilo, že zariadenia Plánovaného rodičovstva bežne zlyhávajú pri oznamovaní sexuálneho zneužívania neplnoletých. Škandály viedli k pokusu republikánskych zákonodarcov o zastavenie toku miliónov libier na spomenuté účely.

Tento týždeň v utorok lord David Alton z Liverpoolu, politik a liberálny demokrat, sa pýtal vlády, „ako využíva MSI financie, ktoré sa jej poskytujú, aké mala nedávne diskusie s MSI o využívaní financií britskej vlády a akú odpoveď dostala vláda od MSI počas týchto diskusií”.

Earl Howe, zástupca ministra zdravotníctva, obraňoval vládne financovanie jednej z najhorlivejších potratových organizácií na svete slovami: „Marie Stopes International je zaregistrovaný dobročinný spolok, ktorý poskytuje pohlavnú a reproduktívnu zdravotnú starostlivosť vo Veľkej Británii a vo svete, ktorá zahŕňa plánovanie rodičovstva, potraty, liečbu pohlavne prenášaných infekcií a testovanie na HIV.”

Okrem toho povedal: „MSI nedostane priamo od vlády financie na poskytovanie potratov vo Veľkej Británii.”

„Od MSI sa vyžaduje, aby súťažila o kontrakty National Health Service (NHS, Národná zdravotná služba) a aby bola účastníkom verejných súťaží miestnej NHS,” pokračoval. „Ako od účastníka verejných súťaží sa od nej vyžaduje, aby dokázala, že je schopná poskytnúť kvalitnú, cenovo dostupnú službu, ktorá je v súlade s miestnymi potrebami a ktorá sa zameriava na širšie poskytovanie starostlivosti o pohlavné zdravie.”

Anthony Ozimic, manažér komunikácie Spoločnosti pre ochranu nenarodených detí (Society for the Protection of Unborn Children - SPUC) obvinil Howea z odkláňania sa od problematiky.

„Marie Stopes International už dostáva milióny libier každý rok v kontraktoch za vykonávanie NHS potratov, za súkromne financované potraty a zároveň od bohatých nadácií,” povedal Ozimic. Poukázal na to, že nedávne vládne štatistiky ukázali, že NHS platí za 94 % potratov v Británii, z ktorých väčšina bola poskytnutá MSI a ďalším potratovým podnikom.

„Bez ohľadu na skutočnosť, že ich účty v bankách sú už výrazne preplnené, IPPF a MSI pracujú ruka v ruke s neľútostnými čínskymi programami pre reguláciu populácie, v ktorých sú ženy proti ich vôli nútené k potratom,” dodal.

Za prácu na potratoch v Etiópii, Zimbabwe a v Bangladéši a za podporu politického lobovania za rozšírenie potratov v týchto oblastiach, Earl Howe povedal, že sa vláda zaviazala dať medzi rokmi 2010 a 2014 MSI 783 106 libier.

Tieto financie, povedal, „budú použité na zvýšenie povedomia a poskytovanie prístupu k informáciám o pohlavnom a reproduktívnom zdraví, na pomocný materiál pre plánovanie rodiny a na zlepšenie zdravia matiek.”

V pondelok Andrew Mitchell, minister medzinárodného rozvoja, priznal, že sa jeho ministerstvo zaviazalo poskytnúť 8,6 milióna libier Medzinárodnej federácii pre plánované rodičovstvo v rokoch 2011 až 2012.

Na otázky, ako presne budú peniaze rozdelené medzi potraty, „plánovanie rodiny” a „ďalšie služby týkajúce sa reproduktívneho zdravia,” Mitchell odpovedal, že ministerstvo „neklasifikuje rozdelenie peňazí medzi jednotlivé kategórie, ale toto rozdelenie musí byť stanovené v správnom pomere vzhľadom na výdavky jednotlivých kategórií.”

V správe sa ministerstvo vyjadrilo: „Vláda Spojeného kráľovstva nevstupuje do ringu ohľadom toho, čo je na potratoch správne a čo nie.” Avšak správa okamžite zdôraznila skutočnosť, že potratová lobby tvrdí, „že skoro 70 000 žien v rozvojovom svete každý rok zomrie kvôli riskantným potratom a ďalšie milióny žien riskujú svoje životy.”

„Dať ženám moc nad tým či a kedy budú mať deti je jedna z mojich najvyšších priorít. Vláda Spojeného kráľovstva sa nebude prizerať a nenechá ženy zbytočne zomierať počas tehotenstva a pri pôrode,” hovorí správa.

Avšak Ozimic tvrdí, že vyjadrenie vlády o morálnej neutralite je „úplne absurdné”.

„Hlavné poslanie IPPF a MSI je zabíjanie nenarodených detí potratmi. Výraz ‘pohlavné a reproduktívne zdravie a práva’, ktorý Mitchell používa, je eufemizmus potratovej lobby pre potraty na požiadanie”.

„Doktorka Marie Stopesová a zakladateľka IPPF Margaret Sangerová boli zjavné rasistky a eugenistky,” povedal Ozimic. „Doktorka Stopesová písala ľúbostné listy Hitlerovi a Sangerová pracovala s nacistickými doktormi. Financovaním IPPF a MSI Andrew Mitchell odignoroval kancelárov príkaz minúť správne ministerský rozpočet.”

DISKUSIA k článku