Spoločnosť povzbudzuje zdravotne postihnutých k spáchaniu samovraždy

1,873
Kultúra smrti

LONDÝN – „Nechcem premýšľať o asistovanom umieraní,“ povedal minulý týždeň zdravotne postihnutý muž pre BBC, ale pýtajú sa ho na to každý deň. Michael, ktorý zavolal do programu Raňajky s rádiom BBC, povedal, že má poruchu motorického neurónu, chorobu chradnutia, ktorou bol známy aj slávny kozmológ Stephen Hawking, a nechce spáchať samovraždu.

V krátkom telefonáte Michael zhrnul obavy mnohých ľudí, ktorí sú proti eutanázii a asistovanej samovražde a tvrdia, že legalizácia, a to aj so ,zárukami,' vytvorí na osoby so zdravotným postihnutím spoločenský tlak, aby sa zabili.

„Mnoho ľudí sa ma niekoľkokrát do týždňa pýta,“pokračoval Michael „a dnes garantujem, že sa ma budú aj naďalej pýtať, či som nad tým niekedy uvažoval. A to v človeku vyvoláva pocit, ako keby som sa mal nad tým zamýšľať aspoň kvôli zdravotníctvu alebo kvôli mojej rodine, ktorá vidí, čím prechádzam.“

A dodal: „Obávam sa, že sa to stane súčasťou spoločenského svedomia, že ľudia budú takmer očakávať asistované umieranie.“ Varoval, že zákon povoľujúci asistovanú samovraždu „bude robiť nátlak na ostatných.“

Pripomienky prišli ako reakcia na kontroverzné scény, ktoré sa zjavili začiatkom tohto mesiaca v už dlho vysielanej telenovele Coronation Street. Obľúbená postava, Hayley Cropper, ktorú od roku 1998 hrala Julie Hesmondhalgh, trpela posledným štádiom rakoviny, spáchala samovraždu v prítomnosti svojho manžela, aby sa vyhla bolestiam spôsobeným chorobou.

Všetky hlavné britské médiá spolu s ,konzervatívnymi' Daily Telegraph a Daily Mail chválili tieto scény a opísali ich ako „statočné a dojemné“ a „citlivé.“

Poslanci s pomocou bioetikov, ktorí ubezpečujú výbory snemovne aj verejnosť, že ľudské práva budú chránené právnymi zárukami, postupne poľavujú zo zákona proti asistovanej samovražde a eutanázii. Ale Anthony Ozimica, komunikačný manažér Spoločnosti pre ochranu nenarodených detí (SPUC), povedal pre LifeSiteNews.com, že pripomienky upozorňujú na rozdiely v názore medzi ,etikmi', ktorí obhajujú ,asistované umieranie' a osobami so zdravotným postihnutím, ktorých životy sú skutočne ovplyvnené takýmito teóriami.

„Myslím si, že je nesúlad medzi skúsenosťou zdravotne postihnutých osôb, ktorým odstránením právnych záruk ide o ohrozenie ich osobnej bezpečnosti a povrchnými názormi niektorých etikov a komentátorov, ktorí ľahkovážne tvrdia, že tieto ochranné opatrenia budú stačiť na obranu ich práv,“povedal Ozimica.

Zopakoval Michaelovu poznámku, že existuje rastúci tlak na osoby so zdravotným postihnutím „v kontexte s domovom, v nemocniciach, v diskusiách na pracovisku, kde je otázka asistovanej samovraždy a eutanázie často predkladaná do diskusie a dokonca považovaná za rozumnú voľbu.“

Hrozba rastúceho sociálneho očakávania ,milosrdného zabíjania' osôb so zdravotným postihnutím je už realitou v ženskom lekárstve, povedal, „kde je v nemocniciach tehotným ženám bežne ponúkaný potrat, keď je u detí diagnostikované možné postihnutie.“

A dodal, že v takýchto prípadoch „je rodičke po narodení dieťaťa bežne ponúknutá antikoncepcia alebo sterilizácia s očakávaním, že ju prijme. V prípade odmietnutia je táto osoba často označená za nerozumnú a sebeckú.“

„Ak to nepovažujete za možné riešenie,“povedal, „myslia si o vás, že buď patríte do nejakej čudnej menšiny, zaseknutej v zastaraných náboženských predstavách, alebo nespĺňate rozumné očakávania spoločnosti, že určité typy ľudí nemajú byť bremenom zdravotníctva a ostatných okolo seba.“

DISKUSIA k článku