Pápež o homosexualite nebude mlčať

1,661
Kultúra života

VATIKÁN, 20. december 2012 (LifeSiteNews.com) - Otec Federico Lombardi, riaditeľ Vatikánskej tlačovej kancelárie, zverejnil v editoriáli reakciu na mainstreamové média, ktoré verejne odsudzovali posolstvo pápeža Benedikta v Svetový deň pokoja.

V posolstve zo 14. decembra pápež poznamenal, že popieranie skutočných princípov úcty k životu a propagácie „prirodzenej štruktúry manželstva ako jednoty muža a ženy vážne narúša spravodlivosť a pokoj.“

Lombardi dodal, že mediálna búrka sa rozpútala obzvlášť kvôli pápežovým komentárom ohľadom tradičného manželstva. „Táto situácia nastala,“ povedal, „pretože pápež sa v krátkej pasáži vracia k vízii manželstva medzi mužom a ženou, ktoré sa hlboko líši od radikálne odlišných foriem zväzkov. Uvádza, že tento rozdiel sa dá rozpoznať ľudským rozumom.“

Riaditeľ Vatikánskej tlačovej kancelárie povedal, že „Cirkev nikdy neprestane zdôrazňovať“ svoje pro-life názory a stanoviská za rodinu. A to ani „v čase, keď sa voči tejto idei namieta a dokonca je napádaná v mnohých krajinách.“

„Tento mediálny útok,“ povedal, „spočíva vo vykrikovaní, nie v argumentácii. Má zastrašiť tých, ktorí chcú slobodne a verejne podporiť toto presvedčenie.“

Hoci časť pápežovho mierového posolstva ohľadom homosexuality bola krátka, jeho vyhlásenia spájajúce pokoj vo svete s rešpektovaním života tvorili podstatnú časť tohto posolstva.

Pápež Benedikt XVI. zdôraznil, že zástancovia pro-life sú „skutočnými tvorcami pokoja“ a že tí, ktorí by podporovali potraty podporujú „falošných pokoj“.

DISKUSIA k článku