Vatikán: Kondóm nezastaví AIDS

1,872
Kultúra života

New York, 25. november 2011 (LifeSiteNews.com) - Zástupca Vatikánu v OSN, otec Philip Bené, opätovne potvrdil pevné stanovisko Svätej stolice proti používaniu kondómov, a to dokonca aj v prípade prevencie AIDS. Za tento postoj si pápež vyslúžil zopár obvinení za „zločiny proti ľudskosti“ a posmešky zo strany mainstreamovej tlače a politických lídrov. Katolícka cirkev sa však aj napriek tomu nedala umlčať kritikou.

Pri rozprave o rezolúcii o právach dieťaťa pred tretím výborom Valného zhromaždenia OSN v New Yorku otec Bené vyhlásil: „Svätá stolica v žiadnom prípade neschvaľuje používanie antikoncepcie alebo kondómov, ani v prípade plánovaného rodičovstva, ani ak ide o program na prevenciu HIV/AIDS.“

Neochvejnosť katolíckej cirkvi v tejto otázke je pozoruhodná, najmä ak zoberieme do úvahy obrovský tlak, ktorý je na ňu vyvíjaný v súvislosti so spomínaným problémom.

Vyjadrenia otca Beného nadväzujú na nedávne pápežove posolstvá v Afrike, kde zopakoval rovnaké učenie.

20. novembra 2011 pápež Benedikt XVI. predstavil 55-stranový dokument Africae Munus, program evanjelizácie afrického kontinentu počas nasledujúcich rokov. Pokiaľ ide o AIDS, hovorí, že hoci katolícka cirkev vyzýva na lekársku a farmaceutickú reakciu, problém je hlbší. „Predovšetkým etický,“ uviedol. „Zmena správania, ktorá je potrebná, napríklad sexuálna abstinencia, odmietnutie sexuálnej promiskuity, vernosť v rámci manželstva, v konečnom dôsledku zahŕňa otázku integrálneho rozvoja, ktorá od Cirkvi vyžaduje globálny prístup a globálnu odpoveď.“

Význam tohto postoja si môžete ľahko nevšimnúť. Spomeniem jeho prvú cestu ako pápeža do Afriky, kedy Benedikt XVI. nevedomky nahneval ľavicu svojou poznámkou, že AIDS „nemôže byť porazený prostredníctvom distribúcie kondómov, čo navyše prispieva k zhoršeniu problémov.“

Vyhlásil, že „tradičné učenie Cirkvi“ o zdržanlivosti mimo manželstva a vernosti v ňom sa ukázalo byť „jediným istým spôsobom prevencie šírenia HIV a AIDS“. Zároveň dodal, že aj keď „musíme trpieť s tými, čo trpia“ a podporiť chorých, boj proti AIDS v Afrike závisí na propagácií „správneho a morálneho správania“.

Deň po týchto pápežových vyjadreniach silne antikatolícka španielska vláda oznámila, že do afrických krajín pošle viac ako milión kondómov. Minister zahraničných vecí Francúzska označil pápežove slová za „hrozbu verejných zdravotníckych politík a povinnosti chrániť ľudský život“. Holandský minister pre rozvoj vyhlásil, že to bolo „veľmi škodlivé“ a že „pápež veci len zhoršuje“.

Belgický parlament zašiel tak ďaleko, že prijal rezolúciu 95-18 vyhlasujúcu pápežove vyjadrenia za „neprijateľné“ a nútil belgického veľvyslanca pri Svätej stolici „odsúdiť pápežove výroky počas jeho cesty do Afriky a podnietiť vo Vatikáne oficiálny protest“.

Medzitým jeden z najvýznamnejších expertov na AIDS na svete potvrdil pápežove tvrdenia o tom, že kondómy zhoršujú AIDS. Riaditeľ projektu AIDS Prevention Research v Centre pre populačné a rozvojové štúdie na Harvarde, Edward C. Green, uviedol, že dôkazy potvrdili platnosť pápežových tvrdení.

Mainstreamové médiá sa pokúsili prekrútiť postoj pápeža (a prisvojiť si tak víťazstvo v bitke) dezinterpretáciami jeho knižného rozhovoru z roku 2010 s reportérom Peterom Seewaldom. Titulok v The New York Times znel: „Pápež vo výnimočných prípadoch ospravedlňuje používanie kondómov“ a noviny The London Telegraph písali: „Pápež dovoľuje používanie kondómov v boji proti Aids.“ Dokonca aj niektoré katolícke médiá prispeli k zmätku o tom, čo chcel pápež svojimi vyjadreniami povedať.

V rozhovore so Seewaldom zaznamenanom v knihe Svetlo sveta pápež v skutočnosti zamietol používanie kondómov. „Nemôžeme problém [AIDS-u] vyriešiť rozdávaním kondómov ...,“ uviedol a dodal, že „absolútne zameranie sa na kondóm naznačuje banalizovanie sexuality.“

Médiá radšej zamerali svoju pozornosť na hypotetický scenár spomenutý pápežom, v ktorom opätovne potvrdil nesúhlas s používaním kondómov za účelom prevencie AIDS.

Okrem toho, že vydavateľ knihy opravil médiá, asi štyridsať biskupov na celom svete verejne potvrdilo nemeniaci sa postoj Vatikánu proti používaniu kondómov ako opatrenia na prevenciu AIDS.

Uvedené poukazuje na novú stratégiu vedenia katolíckej cirkvi, na snahu čeliť kultúre aj v tých najťažších otázkach. Zdá sa, že často používanej a neúspešnej taktike vyhýbania sa problematickým situáciám, pokusom zmiasť alebo vstupovaním do kompromisov je koniec.

Benedikt chápe, že keď pravda musí ísť bokom kvôli politickej korektnosti, plneniu ideálov slušnosti alebo na dosiahnutie klamlivej jednoty a falošného mieru, svetu tento nedostatok pravdy, ktorú má cirkev hlásať, spôsobí škodu.

Keď pravdu bez prikrášlenia vyhlásite a držíte sa jej bez ohľadu na prenasledovanie, dokonca aj jej nepriatelia vidia, že odporcovia ich svetských alebo liberálnych ideológií skutočne veria svojmu učeniu a sú kvôli nemu ochotní aj trpieť. To nakoniec vytvára určitý stupeň rešpektu zo strany niektorých kritikov a otvorenosť na opätovné zváženie vlastných pomýlených názorov.

Pápež Benedikt si uvedomuje, že toto je jediný spôsob evanjelizácie v prospech všetkých ľudí.

DISKUSIA k článku