Ruský kňaz zachránil pred potratom 2000 detí

2,345
Kultúra života

VOLGOGRAD, Rusko, 18. október 2012 (LifeSiteNews.com) - Ruské ministerstvo zdravotníctva vyslovilo pochvalu pravoslávnemu kňazovi v ruskom regióne Volgograd (bývalý Stalingrad) za podiel na znižovaní počtu potratov v okrese. Miera potratov v regióne Volgograd počas posledných piatich rokov klesla o 25 %. Stalo sa tak vďaka tomuto kňazovi a jeho osobnému úsiliu, ktoré vkladal do poradenstva a pomoci ženám, aby si tak svoje deti mohli nechať.

Otec Alexis Tarasov začal so záchranou životov vo svojej farnosti v mestečku Voljsk. Tam podľa vlastných slov trávil hodiny v rozhovoroch so ženami, ktoré zvažovali potrat. Ďalej rozšíril svoje pro-life pôsobenie o návštevy miestnej nemocnice. Potom spolu s ostatnými podobne zmýšľajúcimi kňazmi založili centrum pre tehotné ženy v tiesni.

S podporou diecézy požiadal miestne orgány o pomoc, aby projekt mohol rozšíriť.

„Program bol schválený v roku 2002 vedením mesta Voljsk,“ povedal otec Alexis. „Potom postupne s podporou regiónu Volgograd vznikla myšlienka vytvoriť regionálne centrum.“

Výsledkom bolo založenie Centra pre ochranu matiek a detí pod dohľadom Pravoslávneho lekárskeho združenia archanjela Rafaela.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa viac ako 2000 volgogradských žien odvtedy rozhodlo upustiť od svojho pôvodného zámeru ísť na potrat.

Otec Alexis vysvetlil, že zámer jeho projektu je jednoduchý: poskytnúť ženám vyškolených a súcitných poslucháčov, ktorí si vypočujú ich problémy a dôkladne ich informujú o tom, ako prebieha potrat. Takisto im poskytnú informácie o potenciálnych účinkoch potratu na ich vlastné zdravie a celkový duševný stav a ponúknu im materiálnu pomoc, ktorú potrebujú.

„Matka má tak možnosť porozprávať sa s niekým, kto má otvorené srdce. Dosť často to stačí na to, aby ju to odradilo od tohto strašného rozhodnutia,“ povedal otec Alexis.

31-ročná Natalia Ermishkinová je jednou z tých žien, ktoré otec Alexis odradil od potratu. Mladá matka povedala, že prišla o izbu v dotovanej ubytovni po tom, ako ju opustil muž, ktorý jej sľúbil, že si ju vezme a bude vychovávať ich dieťa. V zúfalstve sa Natalia rozhodla zbaviť svojho dieťaťa.

„Psychológ v prenatálnej poradni ma vypočul a poradil mi, aby som sa porozprávala s otcom Alexisom,“ povedala Natalia. „Šla som za ním a neľutujem. Porodila som Alexandru a centrum mi pomohlo s bývaním a oblečením pre dieťa. Mám dcéru a začínam veriť v lepší život a tešiť sa naň.“

„Všetky ženy, ktoré v dnešnej dobe chcú ísť na potrat, posielajú gynekológovia na konzultáciu za psychológom. Ten pracuje v každej nemocnici, ktorá sa venuje prenatálnej starostlivosti,“ povedal Nikolaj Zarkin, primár centrálnej volgogradskej pôrodnice.

Zarkin sa vyjadril, že po týchto konzultáciách sa 20% žien rozhodne potrat odmietnuť a svoje deti porodiť.

Otec Alexis zorganizoval pomoc pre matky po narodení ich dieťaťa - poskytuje im právnu pomoc, ako aj oblečenie v Centre na ochranu matiek a detí. Takisto sa teší na možnosť poskytnúť viacerým ženám ubytovanie.

„Všade, kde je to možné, sa snažíme pomôcť ženám v núdzi. Potreba založiť viac domovov pre matky, ktoré potrebujú bývanie, je naliehavá. Je nevyhnutné postaviť domy a vybaviť ich tak, aby tam ženy mohli žiť so svojimi deťmi, pokiaľ sa ich problém s bývaním nevyrieši,“ povedal otec Alexis. „Ale je to ťažké bez pomoci orgánov a bez dobrodincov sa to tiež nedá.“

Spravodajstvo Pravoslavie News informovalo, že otec Alexis dostal ocenenie od Svetového kongresu rodín za svoju dlhoročnú prácu na poli pro-life.

DISKUSIA k článku