Potraty „nikdy nie sú medicínsky nevyhnutné“

1,821
Kultúra života

 

DUBLIN, 10. september 2012 (LifeSiteNews.com) – Na svojom zasadnutí v Dubline vydala medzinárodná skupina pozostávajúca z pôrodníkov a ďalších lekárov prehlásenie, ktorým popiera, že by bol pre ženy potrat niekedy „medicínsky nevyhnutný.“

V prehlásení sa píše: „Ako skúsení lekári a výskumníci v oblasti pôrodníctva a gynekológie potvrdzujeme, že priamy potrat nie je zo zdravotného hľadiska potrebný na záchranu života ženy.“

„Sme toho názoru, že je zásadný rozdiel medzi potratom a nevyhnutným lekárskym ošetrením na záchranu života matky. A to i v prípade, že takáto liečba má za následok smrť nenarodeného dieťaťa.“

„Potvrdzujeme, že zákaz potratov nijako neovplyvňuje dostupnosť optimálnej zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy.“

Sympózia sa zúčastnilo viac než 140 zdravotníkov. Organizoval ho výbor s názvom Committee for Excellence in Maternal Healthcare pod vedením prof. Eamona O'Dwyera, emeritného profesora pôrodníctva a gynekológie na Írskej národnej univerzite v Galway. Vydali vyhlásenie a publikovali nové štúdie o otázkach spojených so zdravím matiek. Venovali sa v nich témam vysoko rizikových tehotenstiev, liečby rakoviny počas tehotenstva, fetálnych anomálií, duševného zdravia a úmrtnosti matiek.

Sympózium, ktorého sa zúčastnili odborníci v oblasti pôrodníctva a gynekológie, duševného zdravia a molekulárnej epidemiológie „prinieslo jasný postoj a utvrdenie pre lekárov a zákonodarcov,“ povedal O'Dwyer. Tento „jasný postoj“ prichádza v rozhodujúcej chvíli, keď zákonodarcovia bojujú s požiadavkami Labouristickej strany a lobbistov. Tí chcú zrušiť ochranu nenarodených, ktorá je zakotvená v ústave. 

Počas posledných dvoch rokov lobbisti v oblasti potratov zintenzívnili svoje kampane. Vynakladajú veľké úsilie, aby presvedčili írsku verejnosť, že írsky zákon zakazujúci všetky potraty je „hrozbou pre zdravie žien.“ Nariadenie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z roku 2010 používa Labouristická strana ako zámienku, aby tak mohla presadiť svoje plány na legalizáciu potratov. Ale nariadenie ESĽP neuvádza, že by tento zákon porušoval práva žien alebo že by bolo Írsko povinné zmeniť svoje zákony.

Dr. Faoite de Eoghan, lekár, ktorý sa zúčastnil sympózia, v rozhovore s LifeSiteNews.com povedal, že potrat je pretláčaný do popredia pod „falošnou zámienkou,“ že je medicínsky nevyhnutný. Podľa jeho slov problém nastal kvôli žene, ktorá sa sťažovala na ESĽP, pretože „jej rodinný lekár jej neposkytol správnu liečbu.“ Týmto jedným prípadom sa lobbisti snažia presvedčiť verejnosť o tom, že v komplikovaných prípadoch tehotenstva potrebujú ženy prístup k potratu ako k súčasti zdravotnej starostlivosti, ktorá im je zo zákona odopieraná.

De Eoghan ďalej povedal, že verejnosť i lekári „potrebujú počuť od odborníkov, že je bezpečné podrobiť tehotnú ženu chemoterapii,“ a že je to bezpečné ako pre ženu, tak i pre jej nenarodené dieťa.

V súčasnosti čaká írsky parlament na rozhodnutie vládou menovanej poroty. Tá pozostáva z expertov, ktorí skúmajú nariadenie ESĽP a vydajú odporúčania ohľadom ďalšieho postupu. Vláda zamedzila prístup k tejto skupine odborníkov a nepovoľuje im prijímať akékoľvek návrhy zo strany verejnosti alebo odborníkov z oblasti zdravotníctva.

„Účelom sympózia bolo, aby sme si vypočuli názory skutočných odborníkov,“ povedal De Eoghan pre LifeSiteNews. „Tých, ktorých prácou je každodenne sa starať o tehotné ženy.“

Pokračoval vyjadrením, že práve teraz, keď „v Írsku prebieha diskusia o tejto problematike, nie je počuť názory ľudí, ktorí sa skutočne o tehotné ženy starajú.“ Je tomu tak z dôvodu, že médiá majú záujem na presadzovaní potratovej agendy a táto otázka nie je odborne posúdená. Spomínaná vládna porota má „uzavreté pojednávania“, a tým pádom neumožňuje odborníkom zo zdravotníctva možnosť výpovede.

Lobbisti za potrat využili túto medzeru a „šíria medzi ľuďmi paniku, aby uverili, že ženám je odopieraná kvalitná starostlivosť kvôli zákazu potratov“.

DISKUSIA k článku