Keňskí biskupi odmietli antikoncepčný plán pre Afriku

1,584
Kultúra života

NAIROBI, Keňa, 31. júla 2012 (LifeSiteNews.com) – Katolícki biskupi Kene sa spoločne postavili proti článku, ktorý sa objavil tento mesiac v novinách Africa Review a vyhlásili, že je nebezpečný, pretože by mohol viesť k zničeniu ľudskej spoločnosti a vyhubeniu ľudskej rasy.

„Nemôžeme dovoliť, aby bola naša krajina súčasťou medzinárodného programu, ktorý riadia cudzie zdroje, lebo by sme stratili našu nezávislosť a naše africké hodnoty rodiny a spoločnosti,” napísal kardinál John Njue, predseda Kenskej biskupskej konferencie v liste nazvanom „Uchráňme si ľudskú dôstojnosť”.

Článok, na ktorý reagovali biskupi, mal názov Keňa sa pripojí ku globálnemu zastavovaniu pôrodnosti.V článku sa uvádza že Keňa je medzi krajinami, ktoré sa prihlásili do programu za 4,2 miliard dolárov na podporu služieb plánovania rodiny. A dodáva, že predstavitelia týchto viac ako 20 rozvojových krajín urobili „odvážne záväzky”, že sa budú venovať „financovaniu a odstraňovaniu prekážok”, ktoré bránia ženám hľadajúcim antikoncepčné služby a podporu.

Článok tiež spomenul, že minister plánovania Wycliffe Oparanya sa zúčastnil summitu vo Veľkej Británii, ktorý bol súčasťou Svetového dňa populácie, kde Nadácia Billa & Melindy Gates ako spoluorganizátorov podujatia zdôraznila dôležitosť prístupu k antikoncepcii ako právo, transformačné zdravie a rozvojovú prioritu.

Avšak katolícki biskupi v krajine ujasnili, že nebudú mať nič spoločné s umelým programom na plánovanie rodiny od „zahraničných ozbrojených síl”.

„Použitie antikoncepcie....je neľudské a ide proti učeniu cirkvi, zvlášť v krajine ako Keňa, kde je väčšina ľudí bohabojnými kresťanmi. Ohrozuje morálnu štruktúru spoločnosti a je urážkou dôstojnosti a integrity ľudskej bytosti.”

Katolícki biskupi pripomenuli všetkým Keňanom a vládnym predstaviteľom krajiny, že akýkoľvek rozvoj, ktorý nechráni ľudí, nemá zmysel a je márny.

Biskupi nesúhlasia s programom, pretože jeho cieľom je poskytnúť antikoncepciu miliónom dievčat a žien v Afrike, kým mnoho žien tu denne zomiera kvôli nedostatku vhodnej lekárskej starostlivosti, jedla a bývania.

Biskupi poukázali na to, že sú iné „efektívne spôsoby proaktívneho a zodpovedného rodičovstva prostredníctvom praktizovania Prirodzeného plánovania rodiny”, ktoré nie sú v rozpore s centrálnosťou ľudskej bytosti.

„Toto samozrejme vyžaduje disciplínu prostredníctvom abstinencie, ktorá je nevyhnutnou hodnotou v manželskom živote. Nemožno to pokladať za nezmyselné a nemožné,” napísali.

„Nikto by nemal byť nútený, aby škodil svojej dôstojnosti prostredníctvom antikoncepcie,” dodali biskupi.

Na nedávno spustenú kampaň Melindy Gates na distribúciu antikoncepcie africkým ženám zaútočili kritici, ktorí hovoria, že je založená na nepodloženom a druhoradom porozumení tohto problému.

Taliansky novinár Giulia Galeotti sa o Gatesovom pláne vyjadril  (http://www.lifesitenews.com/resources/birth-control-and-disinformation-the-risks-of-philanthropy) ako o pláne „mieriacom mimo cieľa”. Upozornil, že ľudia v jeho vedení sú zmätení zlými informáciami a stereotypmi, ktoré ohľadom tejto témy (plánovania rodiny) pretrvávajú.

Galeotti naznačil, že Melinda Gates musí byť neznalá spoľahlivosti existujúcich metód plánovania rodiny, ktoré sú úplne prirodzené, ako Bilingsová ovulačná metóda, ktorá nie je len v súlade s postojom katolíckej cirkvi, ale je tiež úplne slobodná v tom, že pri nej nie sú potrebné plastické materiály alebo drahé lieky.

„Pri používaní tejto metódy ženy môžu vedieť, či sú plodné alebo nie, a na základe toho si môžu vybrať, ako sa budú sexuálne správať,” napísal Galeotti. Dodal, že komunistická vláda v Pekingu podporila metódu regulácie pôrodov, ktorá nič nestojí a neničí zdravie ženy, a táto metóda je považovaná za spoľahlivú na 98%.

 

DISKUSIA k článku