„Ako bývalá prostitútka viem, prečo prostitúcia nemôže byť legálna”

8,151
Kultúra smrti

Redakčná poznámka: Tania Fiolleauová, bývalá obeť prostitúcie a bývalá bordelmama, ktorá zamestnávala vyše 500 žien, varuje Kaňaďanov, že „smerujú ku katastrofe”, keďže minulý týždeň bola v Ontariu nariadená legalizácia verejných domov. Exkluzívne pre LifeSiteNews.

2. apríl 2012 (savethewomen.ca) - Je veľa dôvodov, prečo by prostitúcia a bordely mali byť v Kanade nelegálne.

Po prvé, prostitúcia kruto vytláča zraniteľné imigrantky do desivej temnoty sexuálneho otroctva. Obchod s bielym mäsom je odhadovaný na 32 miliárd, ročne prekračuje obrat Google, Starbucks a Nike dohromady. Prostitúcia vo Vancouveri B.C. zodpovedá zhruba 16 000 ľudom ročne prichádzajúcich ilegálne cez Vancouver, čo robí z tohto mesta veľké stredisko obchodu s bielym mäsom. Toto ide oveľa hlbšie ako typická prostitúcia na ulici zvádzajúca šoférov. Obchoduje sa s ľuďmi rôznych národností, ktorí prichádzajú do Kanady každý týždeň pod rúškom „návštevníka” alebo „s pracovným povolením” a potom sú predávaní do prostitúcie, z čoho profitujú zločinecké organizácie. Veľa z týchto žien je „oklamaných”, že idú pracovať s vízami pod falošnými zámienkami a potom sú nútené do prostitúcie. Tieto ženy sú nútené, aby pracovali v bordeloch označených ako terapeutické masážne centrá, pedikúry, karaoke kluby atď. Nechcú sa stať prostitútkami. Nesnívali o tom, že jeden deň sa stanú sexuálnymi otrokyňami alebo sa bude s nimi obchodovať.

Ďalší dôvod, prečo by prostitúcia mala byť v Kanade ilegálna, je, že sexuálni konzumenti požadujú mladé naivné dievčatá. Priemerný vek vstupu do prostitúcie v Kanade je 13-14 rokov. Zákazníci uprednostňujú služby dospievajúcich pre svoje vlastné choré dôvody. Toto uprednostňovanie sa sčasti zakladá na myšlienke, že mladé prostitútky sú čistejšie a menej pravdepodobne v sebe skrývajú sexuálne prenosné choroby. Mladé zraniteľné teenagerky sú nevedomky verbované do prostitúcie priateľmi, ktorú sú už súčasťou obchodu s bielym mäsom alebo pasákmi, ktorí sa zameriavajú na mládež, ktorá utiekla z rozvráteného domova. Mladé nič netušiace dievčatá sú lovené verbovačmi prostitúcie v nákupných strediskách alebo dokonca na Facebooku. Teenagerky z rozvrátených rodín sú zvlášť citlivé na pasákovu ponuku prístrešia, jedla a citovej podpory. Keďže mladé dievčatá sa dostanú do prostitúcie obyčajne pomocou triku, nie je nezvyčajné, že ich do tejto práce nútia brutálnou bitkou.

Ďalší dôvod, prečo by mala byť prostitúcia nelegálna, je, že úplne ničí duševnú a dokonca fyzickú integritu ženy. Približne 80% žien, ktoré začnú pracovať ako prostitútky, sú obete znásilnenia. Prostitútky sú však denne doslova znásilňované mnohokrát, aj 8-10krát za deň. Sú najviac znásilňovaná trieda žien v ľudskej histórii. Jedna štúdia zistila, že prostitútky vykazovali veľa rovnakých čŕt, ako vojaci vracajú sa do civilu s traumami z vojny. Viac ako 75% prostitútiek skúmaných v štúdii spĺňalo kritériá pre posttraumatickú poruchu. Priemerný počet prostituujúcich trpiacich na túto poruchu pre sexuálne otroctvo bol o 14% vyšší ako priemerný počet vojakov trpiacich na túto poruchu po návrate z intenzívneho boja na fronte.

Ako pokrokový národ by sme my Kanaďania mali urobiť prostitúciu nelegálnou. Nemali by sme však urobiť tvrdé zákony pre ženy pristihnuté pri prostitúcii, ale pre pasákov, zákazníkov a verbovačov, keďže väčšina žien prichytených pri prostitúcií si tento životný štýl nevybrala alebo nemôžu z neho ľahko uniknúť. Kde je dopyt, tam vždy bude ponuka. Aby sme znížili dopyt po prostitúcii, potrebujeme tvrdo udrieť na zákazníkov, verbovačov a pasákov. Prísne zákony pre zákazníkov, sprostredkovateľov a pasákov výrazne znížia počet prostitútok.

Kanada by mala nasledovať nordický model, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny pri znižovaní prostitúcie vo Švédsku o približne 45% s tým, že sa biznis nezmenil na čierny. Zákazník bol ten, ktorý bol potrestaný. Vo Švédsku poklesla nielen prostitúcia, ale aj sprievodné  spoločenské neduhy obchodu s bielym mäsom ako drogová závislosť a organizovaný zločin.

Nedávne nariadenie Ontaria legalizovať verejné domy v skutočnosti urobí z našich miest a našej vlády pasákov. Bordely v Kanade sú spoplatnené približne 4400 dolárov ročne pre obchodné licencie. Tieto peniaze plnia pokladnicu mesta a vlády. Väčšina ďalších obchodov je spoplatnená približne 176 dolárov ročne. Mesto a vláda vie, že v prostitúcii sa točí veľa peňazí a chcú svoj kúsok koláča. Legalizovanie bordelov len vloží viac daní do vrecka vlády, čo v skutočnosti robí z vlády najväčšieho pasáka zo všetkých. Samozrejme, aby Kanaďania prehltli legalizáciu bordelov, nový obchodný názov pre pasáka bude podnikateľ, bodyguard alebo šofér. Kanada sa potrebuje zobudiť a zistiť, že vláda svojimi zákonmi sexuálne otroctvo nielen sakcionuje, ale zo zraniteľných žien v legalizovaných bordeloch tiež profituje.

Niektorí ľudia si myslia, že po legalizovaní bordelov budú prostitútky viac v bezpečí a dovolí im to viesť lepší život. Toto je ďaleko od pravdy. Veľa žien pracujúcich v bordeloch už bolo zneužitých obchodom s bielym mäsom, boli zotročené pasákmi alebo kontrolované zločineckými organizáciami skrze strach a útrapy.

Či budú bordely legálne alebo nie, prostitútka bude vždy tá, ktorá na konci prehrá. Veľká väčšina prostitútok, ktoré pracujú v bordeloch, napokon končí prácou na ulici. Toto sa stáva, keď sa znaky ženinho sexuálneho otroctva začnú ukazovať na jej tele. Začne byť príliš vyčerpaná a bude vyzerať príliš opotrebovane, aby priťahovala zákazníkov bordelov. Nie je už schopná udržať krok s mladými sexy nováčikmi a  nakoniec ju vyhodia na ulicu ako odpad. Veľa manažérov bordelov vyhodí prostitútku, keď tá prestane zvládať svoju drogovú závislosť. Legalizovanie bordelov neurobí nič s problémami, ktorým čelia pouličné prostitútky, keďže žiaden bordel si nenajme drogovo závislú pouličnú ženu. Výskumy ukazujú, že menej ako 3% prostitútok sa dostalo zo sexuálneho priemyslu.

Prekvapivo dve tretiny detí narodených prostitútkam končia napodobňovaním životného štýlu svojich matiek alebo sa dajú na trestnú činnosť. Pre dobro ochrany samotných detí by bordely a prostitúcia mali byť nelegálne.

Približne 80% všetkých zavraždených prostitútok bolo zabitých svojimi zákazníkmi, pasákmi alebo ich zabili drogy. Väčšina vrážd prostitútok sa nikdy nevyriešila a zákazníci s pasákmi nikdy neboli predvedení pred spravodlivosť.

Legalizovaním bordelov len umožňujeme, aby vážny spoločenský problém ďalej bolel a zhoršoval sa pre budúce generácie a celý národ. Legalizácia bordelov bude slúžiť len ako motivácia pre ženy, ktoré sú zlákané vyhliadkou ľahko zarobených peňazí. Počet žien, ktoré vstupujú do tzv. „obchodu so sexom”, bude každý deň stúpať. Keď raz do tohto obchodu vstúpili, stane sa skoro nemožným, aby z neho odišli. Prostituujúca žena sa stane závislou na rýchlych peniazoch, komforte zabezpečenom pasákom a drogách. Tie mladšie, ktorým chýba vzdelanie, sotva dostanú šancu dostať sa von. Toto poznám z prvej ruky ako bývalá prostitútka, ktorá neúnavne pracuje, aby zachránila tieto úbohé zneužívané ženy z ich strašnej situácie.

V správe z roku 1998 o prostitútkach z 5 krajín 92% žien povedalo, že by hneď chceli uniknúť z prostitúcie, keby mali na to možnosť. Ženy, ktoré predávajú samé seba, sú do toho často nútené, niekedy dokonca aj zbraňou. Myslia si, že nič iné nevedia alebo nemajú schopnosti uspieť v živote. Myšlienka na útek je často nereálna, keď začnú prichádzať obavy z pristihnutia a zabitia alebo strašnej bitky. Veľakrát vykorisťovanej a demoralizovanej žene jednoducho chýba sebavedomie alebo vzdelanie, aby myslela a konala sama za seba.

Veľa týchto dievčat, ktoré prichádzajú s pracovnými vízami a potom sú nútené do sexuálneho otroctva, nemôže ísť na políciu po pomoc zo strachu, že by zabili ich rodiny doma. Je ťažké uniknúť, keďže veľa dievčat nemá zmysel pre žiadne iné ciele. Sú zahanbené. Bez možností alebo toho, žeby vedeli, kde ísť, tieto ženy sa stávajú ženami stratenej spoločnosti.

Žijeme v krajine, kde sú ženy veľmi dôležité. Veľa žien sú dôstojné lekárky, generálne riaditeľky, právničky a sudkyne. Legalizáciou bordelov a nazvaním prostitúcie „obchodom” sa nevykonalo nič, aby sa zvýšil status žien. Len ich to ponížilo a zmenilo ich to na ľahko nahraditeľný majetok, ktorý možno kúpiť a predať.

V skutočnosti prostitúcia nie je obchod. Je to zločinecké podnikanie. Potrebujeme udržať mladé ženy v školách, povzbudiť ich a dodať im silu, aby sa usilovali o dobrú kariéru namiesto toho, aby si vybrali rýchly a ľahký postup prostitúcie, pri ktorom by ostali nevzdelané a postupne by upadali a menili sa na ľudskú trosku, čo môže skončiť len tým, že zničia samé seba. Žiaľ, väčšinu žien vyslobodí z otroctva prostitúcie len smrť.

Choroby, ktoré sa šíria prostredníctvom prostitúcie, sú nesmierne. Hoci zákon prinúti prostitútku podstúpiť testovanie pre choroby, toto zabezpečí len zákazníkov, ale nie prostitútky. Náš systém, ktorý je tiež spravovaný vládou, môže veľmi profitovať z liekov používaných prostitútkami, ktoré ochorejú pri svojom sexuálnom otroctve, keď sa stávajú drogovo závislými, pri podľahnutí AIDS, sexuálne prenosným chorobám, depresii alebo iným duševným poruchám. Legalizovanie prostitúcie skôr len podporuje rast sexuálneho otroctva miesto toho, aby urobilo niečo, čo by ho odstraňovalo.

Hanba vám, sudkyňa Susan Himelová, a vášmu celému odvolaciemu súdu. Vy ste skutoční kriminálnici, pretože ospravedlňujete sexuálne otroctvo žien a detí, ktoré sú veľakrát donútené žiť žalostne v biede a utrpení, hoci na tom nemajú nijakú vinu.

Nepotrebujeme zákony, ktoré dovoľujú bordely. Potrebujeme zákony, ktoré vštepujú strach z dlhého väzenia a tvrdých trestov pre pasákov a vlastníkov bordelov, ktorí zarábajú špinavé peniaze na zraniteľných ženách a deťoch. Veľa bordelov láka nič netušiace ženy inzerátmi typu: „Vlastní a spravuje žena. Zárobok od 2000 dolárov denne. Veselé, priateľské a bezpečné prostredie.” Takto zlákali mňa. Je to všetko lož, ktorá skrýva horor obchodu s bielym mäsom pre sexuálne vykorisťovanie. Nezabudnime, že prostitúcia zahŕňa  mladé dievčatá a chlapcov, ktorí sú predávaní na sex pedofilom, čo je niečo, čo zriedkavo počujeme v mainstreamových médiách.

Na záver: Je tragédiou pre mladé dievča alebo ženu vstúpiť do pekla prostitúcie. Stanú sa stratenými ženami nášho národa. Stanú sa obeťami temna a zlovestného sexuálneho zotročovania. Ich život je samé utrpenie a hrôza. Pobyt vo väzení a sociálne poníženie je príliš malý trest pre tých, ktorí sa angažujú alebo dopúšťajú zločinu proti ženám, čo teraz má byť legálne posvätené sudkyňou Susan Himelovou. 

Čo potrebujeme, je viac organizácií na pomoc ženám, aby opustili prostitúciu. Ako spoločnosť sa potrebujeme výrazne zamerať na prevenciu. Potrebujeme vážne zákonné zastrašujúce prostriedky pre zákazníkov a pasákov. Potrebujeme zdvihnúť povedomie o účinkoch prostitúcie na spoločnosť. Potrebujeme sa dostať na stredné a vysoké školy, aby sme preventívne pracovali s deťmi nášho národa predtým ako je príliš neskoro.

Ženy tejto krajiny si to zaslúžia. Naše mladé dievčatá si to zaslúžia. Budúcnosť nášho národa, ktorý teraz stojí na križovatke, si to zaslúži. Legalizovanie bordelov a prostitúcia nemôže byť voľbou.

Tania Fiolleau, zakladateľka Save The Women, hľadá finančnú podporu na pokračovanie vo svojej dôležitej práci pomoci ženám opustiť prostitúciu. Viac informácií  o jej práci a službe môžete nájsť na www.savethewomen.ca.

DISKUSIA k článku