Víťazstvo pro-life v Riu: "Nie" spájaniu reprodukčnych práv a rozvoja

1,663
Kultúra života

Rím, 20. jún 2012 (LifeSiteNews.com) – Medzinárodní zástancovia hnutia pro-life sa tešia z víťazstva. Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 v Rio de Janeiro vylúčila akúkoľvek výslovnú alebo kódovanú zmienku o potratoch vo svojich záverečných dokumentoch.

Medzi stranami zúčastnenými na konferencií bola aj Spoločnosť na ochranu nenarodených detí (SPUC) z Veľkej Británie. Je to nezisková organizácia uznaná OSN, ktorá začala svoje medzinárodné pro-life pôsobenie na konferenciach tohto druhu v roku 1994. Jej riaditeľ John Smeaton pre LifeSiteNews.com (LSN) uviedol, že porážka podporovateľov potratov v Riu posmelí vlády, cirkvi a pro-life hnutia v boji proti potratom na lokálnej úrovni.

„Pri ochrane pred touto prílivovou vlnou je rozhodujúca každá tehlička v hrádzi alebo pevnosti“, povedal.

Ako príklad uviedol situáciu v Írsku. Krajina „je pod obrovským tlakom“ zo strany OSN a Európskej únie, aby legalizovala potraty. „Držať sa línie je mimoriadne ťažké pre pro-life politikov ako aj pro-life skupiny. Odolávať prílivovej vlne potratov, ako v tom pokračujeme my v Írsku a v Severnom Írsku, je neustávajúcim bojom“, povedal Smeaton.

Stretnutie v Riu, organizované pri príležitosti 20. výročia celosvetového summitu OSN - Summit Zeme- konaného v roku 1992, je už teraz označované ako zlyhanie. Sklamaním je najmä pre tých, ktorí dúfali v jasné deklarovanie kontroly rastu populácie, vrátane potratov a sterilizácii, ako kľúčovej súčasti snáh o ochranu životného prostredia.

Zástancovia pro-life a vládni zástupcovia dlhé mesiace zápasili proti úsiliu zahrnúť kódované slová ako “reprodukčné práva“ alebo “reprodukčné zdravotné služby“ do záverečného dokumentu. Populačný fond OSN (UNFPA), Katolíci za Voľbu a Medzinárodná Federácia Plánovaného Rodičovstva patrili k najsilnejšej lobby usilujúcou sa o zahrnutie nového termínu “populačná dynamika“ do dokumentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Záverečný dokument s názvom “Budúcnosť, ktorú chceme“, ktorý podpíšu predstavitelia 52 štátov, úplne vylúčil používanie takýchto pojmov.

Krajiny podporujúce UNFPA sú Nórsko, Island, USA, Kanada, Švajčiarsko, EÚ a Austrália. Medzi štátmi bojujúcimi proti používaniu vyjadrovania súvisiaceho s potratmi boli delegácie OSN zo Svätej Stolice, Ruskej federácie a skupina štátov známa ako G77, ktorá podporuje záujmy národov z rozvojového sveta.

Kľúčový hráč pro-life hnutia v OSN Timothy Herrmann z CFAM poznamenal, že africké národy boli zastrašované, aby  sa k týmto otázkam nevyjadrovali. „Všetky africké delegácie sa obávajú, že ak by otvorene vyslovili svoj postoj, finančné prostriedky od organizácií ako UNFPA, na ktorých sú zúfalo závislé, sa znížia.“

Rozličné skupiny obhajujúce potraty a kontrolu rastu populácie kritizovali dokument z Ria. Zonibel Woods z Nadácie pre Ženy a Zmenu Klímy lamentuje v článku zverejnenom na pro-potratovej internetovej stránke RH Reality Check, že dokument „zlyhal, keď nepripustil, že reprodukčné práva sú tiež kritické pri dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja“. Amanda Klasing z organizácie Human Rights Watch popisuje, ako jej organizácia a Amnesty International bojovali za použitie jazyka “reprodukčných práv“. „Je ťažké pochopiť, prečo by reč o reprodukčnom zdraví a právach mohla spôsobiť problémy na konferencii venovanej hľadaniu riešení súčasného neudržateľného rozvoja na Zemi“.

Iné organizácie podporujúce potraty boli už menej špecifické vo svojej kritike, ale taktiež vyjadrili sklamanie.  „Rio+20 sa zmenilo na epické zlyhanie. Zlyhalo, pokiaľ ide o rovnosť, ekológiu a hospodárstvo,“ uviedlo Greenpeace. Svetový fond na ochranu prírody, ktorý tiež podporoval kontrolu rastu populácie, konferenciu označil ako „menej než uspokojujúcu z každého uhla pohľadu“. Európska únia dokument odsúdila pre „nedostatok ambícii“.

Ako uviedol Smeaton pre LSN, práca pro-life hnutia na takýchto medzinárodných stretnutiach je kľúčová. Vyzdvihol význam víťazstva v Rade Európy, keď neschválila uznesenie, ktoré by vyzývalo na zrušenie výhrady svedomia pri potratoch, antikoncepcii, IVF a eutanázii vo všetkých 47 členských štátoch.

„Čím viac sú tieto súvisiace uznesenia a spôsob vyjadrovania porážané na pôde OSN, tým ľahšie môžeme náš úspech zopakovať. Takýto úspech, ale aj zlyhanie, má priamy dopad na pracovný život lekárov, zdravotných sestier a tých, ktorí hľadajú profesionálnu pomoc“, dodal Smeaton.

Anthony Ozimic, tlačový hovorca Spoločnosti na ochranu nenarodených detí uviedol, že výsledok z Ria od základu významne ovplyvní prácu v zdravotníctve.

K OSN pričlenené neziskové organizácie, ktoré spravujú zariadenia zdravotníckej starostlivosti a programy medzinárodnej pomoci sa podľa Ozimica budú riadiť postupmi prijatými v Riu. Takéto skupiny sú z hľadiska svojho financovania a povolenia na činnosť závislé na dobrej vôli vnútroštátnych vlád, medzinárodných organizácií a charitatívnych nadácií.

„Keď rozošlú ďalšie kolo žiadostí o grant alebo fundraisingové listy, akákoľvek zmienka spájajúca potraty s udržateľným rozvojom môže byť dôvodom na zamietnutie, pretože toto spojenie bolo prediskutované v Riu a bolo zamietnuté“, uviedol Ozimic.

„V prípade, že miestna zdravotnícka klinika vedená skupinou pričlenenou k OSN požiada o peniaze na zariadenie potrebné pri vykonávaní potratov, pričom miestni ľudia reálne potrebujú čistú pitnú vodu, dokument z Ria dáva ministrovi a dobrodincom prideľujúcim granty dôvod na odpoveď: 'Potraty nie, vodu áno'.“

„A preto, keď miestna žena príde do regionálneho zdravotného strediska, dúfajme, že jej dajú tablety na odsoľovanie namiesto RU486“.

DISKUSIA k článku