Honduraský Najvyšší súd potvrdil zákaz "tabletky po"

1,578
Kultúra života

23. február 2012 (LifeSiteNews.com) - Najvyšší súd v Hondurase označil legislatívu schválenú v roku 2009, ktorá zakazuje predaj "núdzovej antikoncepcie" za ústavnú.

Dôvod bol podľa slov súdu jednoduchý: "núdzová antikoncepcia" známa tiež ako "tabletka po" môže spôsobiť predčasné potraty.

Zákon proti núdzovej antikoncepcii z roku 2009 pôvodne  vetoval predseda socialistov, José Manuel Zelaya, ktorý záležitosť predniesol Najvyššiemu súdu. Zelayu však onedlho Najvyšší súd pozbavil funkcie za porušenie ústavy. Následne  nový minister zdravotníctva vydal nariadenie o zákaze predaja liekov, ktoré by  mohli "ochrániť" možné vzniknuté ľudské embryo pred usadením sa v maternici.

Regulačné nariadenie však nemohlo byť trestne vymožiteľné pokým Najvyšší súd nepotvrdil, že predchádzajúci zákon je v súlade s ústavou. Vláda teraz môže vytvoriť sankcie na obranu nenarodených a splniť tak ústavný článok  - ochranu ľudského života.

 Článok 65 honduraskej ústavy hovorí že "právo na život je nedotknuteľné" a článok 67 stanovuje, že "nenarodení majú právo narodiť sa do rodín, kde sú vítaní."

DISKUSIA k článku