teplomer

 

Potratené deti by mali byť vyhlásené za mučeníkov

4,590
Kultúra života

RÍM, 31. mája 2011 (LifeSiteNews.com) – Počas večere v Ríme na medzinárodnej modlitebnej konferencii venovanej ľudskému životu som bol konfrontovaný s konceptom katolíckej cirkvi, ktorý sa týkal vyhlásenia potratených detí za mučeníkov. Môj príspevok do zaujímavej teologickej diskusie navrhoval, že to nie je možné, nakoľko potratené deti neboli ani pokrstené, ani sa samy nerozhodli obetovať vlastný život.

Odpoveď na môj postreh bola neobvyklá, prinajmenšom prekonala spomenuté protiargumenty. „Sú podobné svätým neviniatkam.“ T.j. deťom, ktoré boli zabité v čase Krista, keď Mária a Jozef ušli s malým Ježiškom pred Herodesovým strašným príkazom zabiť všetky deti mladšie ako dva roky.

Kráľ Herodes sa snažil zničiť Kráľa kráľov, povedal Patrick Kelly, známy tiež pod svojím náboženským menom David Mary Joseph. Hovoril o veľkom potenciáli pre liečenie matiek a otcov, ktorí nechali potratiť svoje deti, aby sa oslobodili od svojej viny vďaka vedomiu, že ich potratené deti sú v milujúcich rukách Boha. Tiež spomenul veľkú silu tejto armády duší, ktoré boli zabité v materniciach ich vlastných matiek. 

Zaujímavé na diskusii bolo, žeby som takmer na toto všetko zabudol nebyť dámy, ktorá začala so mnou diskutovaťť na rovnakú tému cestou do Poľska, kde som mal absolvovať niekoľko interview. V skutočnosti som sa v Poľsku stretol s niekoľkými filmovými producentmi, ktorí zdieľali môj názor.

Lech Dokowicz opísal svoju snovú víziu, ktorú mal, keď spal v bývalom potratovom podniku. Natáčal tam film o interrupcii a interrupčnom centre, ktoré bolo v tom čase len nedávno zakúpené. Niekoľko interrupcií sa stihlo vykonať pár dní pred tým, ako tam zaspal.

Jeho sen sa týkal vybudovania svätyne pre potratené deti s tehličkou s menom každej obete. Matky po potrate by sa tam prichádzali liečiť, pomenovali by svoje deti a dostávali rady od rehoľníc oddaných svojej práci. V jeho sne to bolo miesto modlitby a liečby žien s tehotenskou krízou. 

Z mojej cesty som sa vrátil minulý november, ale práca a nedostatok času mi doteraz nedovolili napísať svoje zamyslenie. Avšak dnes si v katolíckej cirkvi pripomíname Navštívenie, kedy Mária, „matka môjho Pána“, navštívila príbuznú Alžbetu a dve nenarodené deti – Kristus a sv. Ján Krstiteľ – spoznali jeden druhého ešte počas pobytu v maternici.

Počas výskumu som pochopil, že o tejto téme sa už veľmi diskutovalo.

Msgr. Charles Pope, blogger arcidiecézy Washingtonu, pred mnohými rokmi napísal silné vyjadrenie. Na sviatok Svätých neviniatok 28. decembra vyhlásil: „Dobre vieme, že Sväté neviniatka sú v našom svete stále zabíjané prostredníctvom  interrupcie.“

Spojil faraónovo nariadenie zabiť prvorodených Hebrejov v Egypte, krvipreliatie chlapcov v čase Krista, za ktorým stál Herodes, a dnešné vraždenie nenarodených detí prostredníctvom interrupcie. Pope poznamenal, že vraždeniu detí vždy predchádza veľká sloboda Boha. 

„Keď Boh pripravil pre ľudstvo veľké oslobodenie, diabol išiel po deťoch,“ povedal. „V našich časoch je to na vážkach ako nikdy pred tým, diabol ide po našich deťoch vo vražednom hneve a strachu. Čoho sa však bojí? Plánuje Boh niečo veľké v blízkej budúcnosti? Je blízko veľké oslobodenie? Rozvinula sa evanjelizácia? Môžeme len špekulovať. Ale vzory sú vzory a počas storočí sa stále opakujú.“

Čo na to Vatikán? Kde sa v tejto oblasti nachádza teológia?

Nuž, odpoveď je uprostred. Na jednej strane, skupina, ktorú reprezentuje David, Komunita svätej nevinnosti, dostala negatívnu odpoveď od Vatikánu. V roku 2007 Vatikánska kongregácia pre doktrínu viery potvrdila, že požiadavka na kanonizáciu obetí interrupcií je „problematická z hľadiska doktríny“.

„Mučeník je niekto, kto svedčí o Kristovi. Ak by obete interrupcií mali byť vyhlásené za mučeníkov, zdalo by sa, že všetky obete akéhokoľvek morálneho zla by boli podobne považované za mučeníkov,” tvrdila Kongregácia.

Avšak v tom istom roku Vatikán publikoval dlho očakávané nálezy Medzinárodnej teologickej komisie o „nádeji pre spásu detí, ktoré zomrú bez toho, aby boli pokrstené“. Komisia navrhla, že nádej existuje, a to vrátane potratených detí. Dokument tvrdí:

Niektoré z detí, ktoré trpia a zomrú, sú obeťami násilia. V tomto prípade by sme sa pohotovo odvolali na príklad svätých neviniatok a rozpoznali analógiu v prípade týchto detí pokrstených krvou, ktorá prináša spásu. Sväté neviniatka trpeli a zomreli pre Krista, ich vrahovia sa snažili zabiť maličkého Ježiška. Tí, ktorí zobrali životy svätým neviniatkam, boli motivovaní strachom a sebectvom. Takto sú životy najmä nenarodených detí často v nebezpečí pre strach či sebectvo ostatných ľudí. 

V tomto zmysle sú potratené deti podobné svätým neviniatkam. Sú navyše podobné Kristovi, ktorý povedal: „Skutočne, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili (Mt 25,40).

Autor: John - Henry Westen

DISKUSIA k článku