Kanadskí biskupi pristupujú k homosexuálom citlivo

1,308
Kultúra života

OTTAWA, 27. jún, 2011 (LifeSiteNews.com)- Výbor kanadských biskupov dnes vydal list adresovaný homosexuálne orientovaným mladým ľuďom.

"Písmo a tradícia nás učia, že sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia nie sú v súlade s pravým Božím zámerom vyjadreným v pláne stvorenia," hovorí dokument od Komisie pre doktrínu Kanadskej konferencie katolíckých biskupov (CCCB). "Z toho dôvodu katolícka cirkev dôsledne učí, že homosexuálny akt nemôže byť nikdy schválený."

Biskupi opakovane a rozhodne odmietli nespravodlivú diskrimináciu voči tým, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie. Cirkev, ako hovorí dokument, "starostlivo rozlišuje medzi osobnou inklináciou alebo pocitmi....a  vlastnými činmi. Kým homosexuálny styk je vždy objektívne zlý, inklinácia k rovnakému pohlaviu nie je hriešna, ani nie je morálnym zlyhaním."

Zároveň biskupi potvrdili učenie katechizmu katolíckej cirkvi, že homosexuálne sklony ako také sú "objektívnou poruchou." To neznamená, že osoba, ktorá má nejakú poruchu, je "zle stvorená", alebo on či ona sú nejakým spôsobom odmietaní Bohom.," vysvetľujú. "Sklony k homosexuálnemu styku neznižuje plnú ľudskú dôstojnosť alebo vnútornú hodnotu človeka."

Biskupi oslovili rodičov deti s homosexuálnou orientáciou, a poradili im, aby starostlivo rozlišovali a boli svedkami verného pravého katolíckeho učenia o sexualite. "Uistite sa, že profesionálni poradcovia alebo psychológovia, ktorých vidia mladí ľudia, sú ľudskí a duchovne zrelí," hovorí biskup. "Musia sa usilovať o kresťanskú víziu pre ľudskú osobu a sexualitu, a rovnako sa riadiť cirkevným učením o homosexualite a cudnosti."

 Biskupi sa dotkli aj aktuálnej kontroverznej témy o vzdelávaní na tému homosexualita varovaním: "Rodičia majú hlavnú morálnu zodpovednosť učiť svojich synov a dcéry o veciach ľudskej sexuality." Na adresu učiteľov, katechétov a ďalších vzdelávajúcich dokument hovorí: "Hráte úlohu do tej miery, pokiaľ môžete preberať zodpovednosť v mene rodičov a s ich súhlasom."

"Učiteľov viery a ďalších vzdelávajúcich varujeme, že skresľovanie a mlčanie o cirkevnom učení, ktoré učí, že homosexuálny styk je nemorálny, má závažné dôsledky pre mladých s homosexuálnou orientáciou. "Vyhýbanie sa závažným otázkam alebo oslabovanie cirkevného učenia je vždy na škodu. Takýto postoj by mohol viesť mladých ľudí k morálnemu ohrozeniu." hovorí dokument.

Biskupi špeciálne povzbudzujú rodičov, aby usmerňovali mladé dospievajúce deti s homosexuálnou orientáciou na katolícku pomocnú skupinu Odvaha a upozorňujú všetkých, ktorí sa o týchto mladých starajú, aby im "pomohli vyhnúť sa účasti na ´gay kultúre´, ktorá odporuje cirkevnému učeniu svojím často agresívnym a nemorálnym životným štýlom."

 

DISKUSIA k článku