WHO schvaľuje liek na pomoc matke a usmrtenie dieťaťa

4,987
Kultúra smrti

NEW YORK 3. jún 2011 (C-FAM) - Zdravotnícka organizácia WHO schválila používanie lieku, ktorý môže zachrániť život miliónom matkám. Na druhej strane však vznikajú obavy, že poslúži aj na zabíjanie nenarodených detí. Liek s názvom Misoprostol sa používa na zastavenie krvácania počas pôrodu, čo je v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtia matiek. Môže tiež slúžiť aj na vyvolanie domácich potratov, ktoré sú veľmi nebezpečné a to najmä vo vidieckych oblastiach s nižšou lekárskou starostlivosťou.

Obavy sú založené na skutočnosti, že WHO schválila užívanie lieku neskúsenými ľuďmi a spolu s  Gynuity Health Projects, obhajujú používanie Misoprostolu na vykonanie potratu mimo nemocnice.

Na základe nedávnej správy WHO vyhlásila, že ich ,,práca za posledných tridsať rokov významne prispela k vzniku a širokému prijatiu súčasného odporúčaného systému" lekárskych potratov. WHO vyškolila v rozvojových krajinách pôrodné asistentky, ktorých úlohou je vykonávať potraty a ušetriť tak prácu lekárom. Vo Vietname testovali liek na 1734 ženách, u ktorých Misoprostol vyvolal potrat do 63 dní.

Organizácia Gynuity pracuje na tradičnom použití Misoprostolu pre domáce vykonávanie potratov. Podľa správy z roku 2009 organizácia pracuje na úrovni spoločenstva a stavia potrat do pozitívneho svetla. ,,Stavia sa proti právnym predpisom zavedeným na štátnej či federálnej úrovni, ktorá ďalej napomáha konceptu plodu osobnosti".

Rozhodnutie WHO je podobné schváleniu Federal Drug Administration v USA, ktoré zabezpečilo schválenie užitia lieku bez pomoci lekára, ktorý tak bude dostupný v lekárňach po celom svete.

Ďalším problémom však je, že Misoprostol môže spôsobiť u detí vrodené vady. Správa organizácie Gynuity z roku 2002 ukázala, že ak užitie spomínaného lieku za účelom vyvolania potratu zlyhá, riziko vrodenej vady narastá. Najčastejšie ide o konskú nohu, anormáliu lebečných nervov alebo absenciu prstov. 

Ak sa liek podľa názoru pro-life lekára Joe DeCooka použije na zníženie popôrodného krvácania, je to ,,zázračný liek", ktorý nemusí byť zmrazený alebo podaný v nesterilnom prostredí. ,,Je ako morfium. Môže byť použitý za dobrým, ale aj zlým účelom."

Ostatní lekári sú však viac skeptickí. Maternal Life International (MLI) upozornila WHO, že schválenie užívania lieku mimo nemocnice nastavuje dvojaký meter. ,,Je pravdepodobné, že ženy žijúce v obmedzených podmienkach budú rodiť s nekvalifikovanými, alebo čiastočne kvalifikovanými pôrodnými asistentkami," povedal za MLI Dr. George Mulcaire-Jones. ,,Táto skutočnosť vedie k vyššej materskej a novorodeneckej úmrtnosti v rozvojových krajinách a dáva ženám falošnú istotu, že ich pôrod prebehne v poriadku."

Štvrtina všetkých lekárskych potratov zlyháva a vyžaduje lekárske ošetrenie v nemocnici. Po siedmich týždňoch sa riziko ohrozenia života matky dramaticky zvýši. ,,Môžu byť schopní ukázať klesanie materskej úmrtnosti, pretože sa vďaka potratom zároveň zníži pôrodnosť. Smutné však je, že ani len netušia, koľko žien pri ich snahe zomrie."

DISKUSIA k článku