Hlava Vatikánskeho Súdu: Kardinál Burke môže byť zbavený červenej čiapky

2,049
Matej Trančo
Neutral

Obviňuje Burkeho zo spôsobenia "vážneho škandálu"

Dekan Rímskej Roty, Vatikánskeho najvyššieho kanonického súdu dohliadajúceho na manželstvo, vydáva hrozivé varovanie kardinálovi Burkemu, že môže byť zbavený svojej kardinálskej hodnosti za údajné spôsobenie "vážneho škandálu."

Hovoriac v utorok počas prednášky na univerzite Ecclesiastical University of San Damaso v Madride sa arcibiskup Pio Vito Pinto opýtal: "Akú Cirkev títo kardináli obraňujú? Pápež je verný náukám Kristovým."

"To čo urobili je veľmi závažným škandálom, ktorý môže dokonca viesť až k tomu, že ich Svätý Otec zbaví ich kardinálskych hodností, ako sa už v Cirkvi v predošlej dobe stalo," dodal.

Kardinál Burke spoločne s kardinálmi Joachimom Meisnerom, Carlom Caffarrom a Walterom Brandmüllerom poslal v septmebri Pápežovi Františkovi list požadujúci o ujasnenie "Amoris Laetitia," jeho apoštolskej exhortácie o manželstve a rodine. S titulkom "Hľadanie ujasnenia: Námietka na rozviazanie uzlov v "Amoris Laetitia," tento list kardinálov poznamenáva "vážnu dezorientáciu a veľký zmätok" medzi veriacimi ohľadom "kontrastných interpretácií" exhortácie.

List bol Svätému Otcovi poslaný súkromne v septembri a žiadal o odpovede na 5 otázok ohľadom náuky, ale po 2 mesiacoch bez odpovede kardináli zverejnili svoju žiadosť. Kardinál Burke vysvetlil, že Pápežove dlhotrvajúce mlčanie ohľadom viacerých udalostí viedlo ich ruku.

V nasledujúcom rozhovore Burke povedal, že ak sa Pápež rozhodne neodpovedať, kardináli budú môcť vyžadovať mimoriadne opatrenia formálneho aktu korekcie.

Niekoľko dní na to Pápež František odsúdil kritikov svojej pápežskej exhortácie kvôli ich "legalizmu." 

"Niektorí -premýšľajúc o odpovediach na "Amoris Laetitia" - stále nechápu. Myslia si, že je to "čierne na bielom", aj keď počas života je potrebné rozlišovať," povedal talianskemu plátku Avennire.

Takéto obavy vyplývajú "z určitého legalizmu, ktorý môže byť ideologický," trval na svojom Pápež.

Krátko potom vedúci grékokatolíckej biskupskej konferencie zhanil Burkeho a jeho spoločníkov za podporu "apostázie" a "schizmy", zatiaľ čo novovymenovaní kardináli Blase Cupich z Chicaga v Illinois a Joseph Tobin z Newarku v New Jersey popierali Burkeho tvrdenie, že "Amoris Laetitia" nie je autoritatívna.

Biskup Athanasius Schneider z Kazachstanu sa na druhú stranu verejne zastal Burkeho.

Publikovaním námietky pre ujasnenie vo veci, ktorá sa týka pravdy a posvätnosti troch sviatostí a to Manželstva, Pokánia a Eucharistie štyria kardináli len robili svoju povinnosť ako biskupi a kardináli, ktorá pozostáva z aktívneho zapájania sa nech zjavenie prinesené Apoštolmi môže byť posvätne chránené a verne interpretované.

Pinto objasnil, že Pápež nebude postupovať tak, že kardinálov zbaví ich červenej čiapky, no je to možnosťou. Pinto sa taktiež jasne vyjadril, že on sám nepotrebuje povolenie od Svätého Otca aby mohol začal konať. 

Pinto tiež poznamenal, že hoci Pápež František ešte len bude formálne reagovať na podnet štyroch kardinálov, už "im nepriamo povedal, že vidia len čiernobielo hoc v Cirkvi sú farebné odtiene."

Dňa 16. novembra Burke, bývalá hlava Apoštolskej Signatúry a najvyšší kanonista, objasnil, že "Amoris Laetitia" nepatrí do neomylného Magistéria.

Môj postoj je, že "Amoris Laetitia" nie je autoritatívnou, pretože obsahuje vážne nejasnosti, ktoré mätú ľudí a vedú ich k omylu a ťažkému hriechu. Dokument s takýmito chybami nemôže byť súčasťou cirkevnej večnej náuky. Pretože toto je prípad kedy Cirkev potrebuje úplnú jasnosť pokiaľ ide o to, čo Pápež František učí a povzbudzuje.

DISKUSIA k článku