Nariadenie Obamovej administratívy: "Všetky federálne budovy musia mať transgender toalety"

4,075
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

´Vo federálnych budovách na celom území krajiny budú môcť príslušníci jedného biologického pohlavia používať toalety aj opačného pohlavia. Vzťahuje sa to aj na iné podobné zariadenia súkromného charakteru´ - oznámila tento týždeň Obamova administratíva.

Toto nariadenie, zverejnené v dnešnom vydaní Federal Register, sa vzťahuje na každú z viac ako 9 tisíc inštitúcií v 2 tisíc mestách, ktoré sú „v jurisdikcii, v správe alebo ktoré kontroluje“ GSA (správa všeobecných služieb).

Federálni úradníci nesmú stanoviť žiadny štandard biologických príznakov a zovňajšku u tých, ktorí si želajú použiť príslušnú toaletu. Nariadenie ďalej špecifikuje, že „každý jedinec si môže ľubovoľne určiť svoju pohlavnú totožnosť, čo postačuje k tomu, aby si tento jedinec aj sám vybral, ktorú toaletu alebo iné zariadenie, doposiaľ vždy určené iba pre jedno z dvoch pohlaví, použije“.

Rovnaké podmienky stanovila Obamova administratíva aj v prípade kontroverzného federálneho nariadenia pre verejné školy a univerzity, požadujúce zaviesť v nich unisex toalety, sprchy a internáty. EEOC (organizácia ako naše odbory) zavádza podobné smernice aj do sféry podnikania a pre zamestnávateľov.

Budúci mesiac plánuje prezident schváliť nariadenie, požadujúce povoliť prístup do ženských útulkov aj mužom, ktorí povedia že sú transgender.

Obamova administratíva odôvodňuje svoje bezprecedentné zásahy citovaním množstva občianskych práv, zakazujúcich diskrimináciu žien, pričom argumentujú tým, že biologickí muži sú vlastne ženy, ktorým nevyhovujú „rodové stereotypy“.

„Diskriminácia na základe rodovej identity sa zakazuje ako sexuálna diskriminácia“, oficiálne oznámila GSA pre NBC News.

Kongresové občianskoprávne zákonodárstvo sa pritom netýka ani sexuálnej orientácie, ani rodovej identity.

DISKUSIA k článku