Mladí muži upúšťajú od manželstva: "Ženy už viac nie sú ženami."

4,516
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Podľa Pew Research Center (Pew RC) sa v USA nechce v súčasnosti ženiť oveľa viac mladých mužov, než kedykoľvek predtým, zatiaľ čo mladé ženy sú čoraz vydajachtivejšie.

Pew RC nedávno zistil, že počet 18 až 34 ročných žien, tvrdiacich, že mať úspešné manželstvo je jednou z najdôležitejších vecí, vzrástol od roku 1997 z 28 na 35 percent. Počet mladých mužov, tvrdiacich to isté, však za rovnaký čas klesol z 35 na 29 percent.

Zistenia Pew RC pritiahli pozornosť istej americkej autorky, ktorý trvá na tom, že feminizmus, hlboko zakorenený už v každom jednom segmente kultúry, vytvára prostredie, v ktorom je pre mladého muža výhodnejšie zostať úplne sám.

Článok Suzanne Venkerovej „Vojna proti mužom“, uverejnený na webstránke Fox News v novembri minulého roka, sa stal kameňom úrazu pre feministické autorky, útočiace na jej postoj a názor, že inštitúcia manželstva sa nielenže neposilňuje, ale vďaka údajným výhodám feministického hnutia je už viac ako 50 rokov priamo ohrozená.

Kam sa len podeli všetci skvelí (rozumej: na ženenie) chlapi?“ je najčastejšou otázkou vo svetských médiách v poslednej dobe, hovorí Venkerová; jej odpoveď však, i keď podložená štatistikou, nie je po chuti komentátorom hlavného myšlienkového prúdu spoločnosti, ovplyvneného feminizmom.

Ďalej poukazuje na to, že po prvýkrát v histórii USA sa stalo, že v pracovnom procese pracuje viac žien ako mužov. Aj univerzitného vzdelania sa dožaduje viac žien než mužov.

V čom tkvie problém? Tento nový fenomén mení tradičné postavenie muža a ženy“, píše Venkerová. Feminizmus totiž mužov vytláča z ich tradičnej úlohy živiteľa a ochrancu rodiny a rozvodové zákony na nich kladú čoraz väčšie finančné bremená; muži preto v manželstve už nenachádzajú žiadne dobro, ani uplatnenie.

Autorka a prieskumníčka trendov v manželstve a vo vzťahoch Suzanne Venkerová uviedla, že „náhodne natrafila na subkultúru“ mužov, ktorí hovoria, že „sa nikdy, a za žiadnych okolností, neoženia“.  

Keď som sa ich opýtala na dôvod, všetci odpovedali rovnako: ženy už viac nie sú ženami.“ Feminizmus totiž učí ženy zmýšľať o mužoch ako o nepriateľoch a núti ich, hoci často nevedomky, „hnevať sa a stavať sa do obrannej pozície.“

„Muži sa zrazu nemajú kam pohnúť; práve vyhrotený názor – ženy dobré/muži zlí – totiž ničí a devastuje vzťah medzi pohlaviami. Aj napriek tomu však za zlyhanie v ľúbostnom vzťahu môžu akosi vždy len muži.“

„Muži už toho majú plné zuby“, píše Venkerová. „Sú unavení z toho, keď im stále niekto hovorí, že sú zlí už vo svojej podstate; keď im stále ktosi nahovára, že ak je žena nešťastná, je to mužova vina.“

Feminizmus a sexuálna revolúcia urobili z manželstva jednoducho len „zastaralý prežitok“, akési sociálne a ekonomické útočisko pre ženu. Na tomto poli však feministky nemajú čo oslavovať, konštatuje Venkerová.

„Stráca vždy žena. Nenesie totiž len následky, vyplývajúce z jej sexuálnej príslušnosti, ale tým, že pohŕda prirodzenosťou muža, sa akoby „odsudzuje“ k večnému hľadaniu rovnováhy v živote. Ženy však v skutočnosti na to, aby mohli žiť vyrovnaným životom, po ktorom túžia, potrebujú, aby z nich muži sňali bremeno úloh a povinností, ktoré im nie sú vlastné.“

Porovnávaním skúmaných údajov s rovnakými údajmi z posledných mesiacov roku 2012 Pew RC poukazuje na alarmujúci trend v súvislosti s manželstvom a rodičovstvom v USA. Z ich decembrovej správy a z údajov získaných pri poslednom sčítaní obyvateľov vyplýva, že zo všetkých dospelých američanov „sotva polovica“ žije v súčasnosti v manželstve, čo je „rekordne nízky“ počet. Od roku 1960 klesol počet dospelých mužov a žien, žijúcich v manželstve, zo 72 percent na dnešných 51 a počet nových manželstiev klesol v USA medzi rokmi 2009 a 2010 o 5 percent.

Ba čo viac, priemerný vek uzatvorenia prvého manželstva ustavične narastá – u žien je to 26,5 roka a u mužov 28,7 roka. Pokles v počte uzatváraných manželstiev je „najdramatickejší“ u mladých dospelých ľudí. V manželstve žije v súčasnosti iba 20 percent dospelých od 18 do 29 rokov, pričom v roku 1960 ich bolo až 59 percent.

„Ak sa tento trend nezmení, klesne v priebehu pár rokov podiel dospelých, žijúcich v manželstve, na menej než polovicu“, uvádza sa v správe.

U takzvanej miléniovej generácie, čiže u ľudí medzi 18 a 29 rokom, sa v zmýšľaní navyše už vôbec nespája manželstvo s rodičovstvom. 52 percent tejto generácie síce tvrdí, že byť dobrým rodičom je „jedna z najdôležitejších vecí“ v živote, no iba 30 percent z nich hovorí to isté aj o manželstve.

Z tých 22 percent, ktoré v súčasnosti nadraďujú rodičovstvo manželstvu, však bolo v roku 1997 iba 7. Podľa prieskumu sa zistilo, že u miléniovej generácie, ktorú poväčšine tvoria deti z rozvedených manželstiev alebo deti osamelého rodiča, je ešte menšia pravdepodobnosť než u starších ľudí, že budú propagovať domov s otcom i matkou alebo to, aké je pre spoločnosť škodlivé, keď v nej žijú „rodiny“ len s jedným rodičom alebo „rodiny“, ktoré tvoria nezosobášení rodičia.

 

DISKUSIA k článku