Zázraky sú znamením prítomnosti Boha - Vatikán mení proces overenia zázraku

1,502
Matej Trančo
Kultúra života

Zmeny v predpisoch o potvrdení údajných zázrakov v priebehoch svätorečenia majú za cieľ zachovať vedeckú prísnosť vyšetrenia a zabezpečenia ich rozdielu od vecí teológie, bolo oznámené v piatok.

Zmeny, ktoré boli schválené Pápežom Františkom dňa 24. augusta, boli Vatikánom oznámené dňa 23. septembra. Týkajú sa profesionálneho tajomstva konaní týkajúcich sa pravdepodobných zázrakov a tvrdia, že dvojtretinová väčšina (5 zo 7 alebo 4 zo 6) hlasov od členov Lekárskej Rady musí byť pozitívna aby mohol daný prípad pokračovať k ďalšiemu kroku.

Predtým bola potrebná len jednoduchá väčšina lekárskych odborníkov potvrdzujúca nadprirodzené uzdravenie. Zmeny taktiež stanovujú, že lekárski experti dostanú svoju odmenu len prostredníctvom bankového prevodu a nie v hotovosti.

"Cieľom tohto nariadenia nie je nič iné ako dobro týchto prípadov, ktoré nikdy nemôžu zanedbávať historickú a vedeckú pravdu údajných zázrakov," napísal o týchto zmenách arcibiskup Marcello Bartolucci, sekretár Kongregácie pre svätorečenie. "Rovnako ako je nevyhnutné aby boli právne kontroly úplné, sústredené a spoľahlivé, tak je taktiež nevyhnutné aby aj ich štúdia bola vykonaná s pokojom, objektivitou a jasnou kompetenciou zo strany špecializovaných lekárskych odborníkov."

"Toto nariadenie sa samozrejme týka iba dobrého fungovania Lekárskej Rady, ktorej úloha je čím ďalej tým viac delikátna, náročná a vďakabohu aj oceňovaná z oboch strán a to ako cirkevnej, tak aj zo strany verejnosti."

Arcibiskup Bartolucci dodal: "Cirkev je vždy presvedčená, že zázraky svätcov sú 'božím prstom', ktorý dalo by sa povedať, že ratifikuje ľudský úsudok svätosti ich života."

"Táto vízia je súčasťou mysle Cirkvi a bola opakovane potvrdená riadnym magistériom až po výroky pápeža Benedikta XVI. a pápeža Františka. Je historicky jasné, že zázraky sú vždy rozhodujúcim argumentom pre svätorečenie božích služobníkov," povedal.

Nová formulácia vychádza z pravidiel schválených sv. Pavlom VI v roku 1976. Príprava nových pravidiel bola vykonaná špeciálnou komisiou, ktorá svoju prácu začala v septembri 2015.

Popri nových požiadavkach kvalifikovanej väčšiny a profesionálneho tajomstva zo strany zúčastnených je aj prezident Lekárskej Rady obmedzený na jedno obdobie a jedno znovuzvolenie (celkom desať rokov vo funkcii). Rovnako tak nemôže byť prípad prešetrovaný viac ako trikrát a keď je vykonávané prešetrenie, musí byť v Lekárskej Rade prítomných deväť osôb.

Taktiež je to teraz podtajomník Rady, kto prevezme funkcie predtým zverené spravodajcovi, ktorý bol zodpovedný za podávanie správ o pokračovaní schôdzí.

Okrem spomenutých zmien boli učinené tiež zmeny ohľadom procedurálneho jazyka.

Od 12. a 13. storočia Cirkev neustále revidovala pravidlá podľa ktorých bol potvrdený zázrak v prípadoch blahorečenia či svätorečenia. Kódex kanonického práva z roku 1917 zriadil prístup zázraku teológom až potom, čo bol údajný zázrak preštudovaný a potvrdený dvomi odbornými lekármi, a mimo otázok filozofického a náboženského zváženia.

"A aj dnes to tak je: vedecký aspekt naďalej ostáva odlíšený od teologického," potvrdil arcibiskup Bartolucci.

"Zázraky nie sú okrajové udalosti z Evanjelia alebo svätorečenia. Ježiš zvestoval Božie kráľovstvo slovami a s 'mesianistickými znameniami', ktoré konal. Vykonával ich, aby vyjavil svoju identitu a dôveryhodnosť vzhľadom k svojmu poslaniu, a taktiež odhaľoval veľkú novinu o vykúpenom svete," povedal arcibiskup Bartolucci.

"To isté platí pri svätých," povedal.

"Zázraky, ktoré obdržujú skrz svoje orodovanie, sú znamením prítomnosti Boha v histórii a zároveň aj potvrdením ich vysokej svätosti (ktorú už mali pred vykonaním zázraku - editor), vyjadrenej predovšetkým pri výkone hrdinských kresťanských cností a mučeníctva."

DISKUSIA k článku