Viedenská arcidiecéza sa dištancuje od biskupa, ktorý varuje - tak ako pápež - pred gender idelógiou.

11.04.2017AU
1401 1 0
Kultúra smrti
Príspevok rakúskeho dekana Salzburskej arcidiecézy z alpského mestečka Zell am Ziller, Ignáca Steinwendera. Krátené.  Na fotke biskup Andreas Laun.

V rakúskom Kathprese sa 31. marca písalo: „Dekani Salzburskej arcidiecézy sa dištancujú od formulácií v pastierskom liste pomocného biskupa Andreasa Launa. Biskup v ňom varoval pred ideológiou gender (rodová ideológia. editor). Označil ju o. i. ako bludnú náuku, za ktorou sa stojí „diablova lož“ a robil paralely k ideológiám nacizmu a komunizmu, pretože aj tie „sa zakladajú na obrovských lžiach o Bohu a človeku“. Vyhlásenie Viedenskej arcidiecézy po jarnej konferencii dekanov uvádzalo, že ide „výlučne o osobný názor autora“. Jeho výpovede však neuviedli. Mnohé médiá poplatné duchu doby sa toho nadšene chytili a ďalej šírili, čo bol veľký úspech pre podporovateľov ideológie gender.  

Keď to čítame, mohli by sme nadobudnúť dojem, že Salzburská arcidiecéza, príp. jej dekani, sa zasadzujú za gender. Bol som tiež na konferencii dekanov a chcem uviesť moje skúsenosti a úvahy.

Ako prvý som sa pri tejto téme prihlásil o slovo. Povedal som, že som veľmi rád, že sa jeden biskup k tomu jasne a odvážne vyjadril. Nastala diskusia o pastierskom liste. Zdôraznil som, aké dôležité je tému intenzívne spracovať, spoznať a ukázať svetonázorové filozofické pozadie, teologické problémy a pastoračné účinky tejto ideológie. Poukázal som na brožúrku od Kirche in Not a od Gabriele Kuby. Väčšina dekanov sa k slovu neprihlásila. Nebolo nijaké hlasovanie o dištancovaní sa od výpovedí pána biskupa Launa. Očividne ani nikto z kritikov nepovažoval za hodné o tom sa s pánom biskupom porozprávať.

V zásade by sa malo aspoň základnú požiadavku pastierskeho listu hodnotiť pozitívne a príslušné kritizované formulácie uviesť. To by bola minimálna požiadavka intelektuálnej cti. Inak vzniká dojem, že ideológia gender je záležitosť iba osobných názorov, čo však nemôže byť! Prečo potom pápež František varoval a označil teóriu gender ako veľkého nepriateľa manželstva a zdôraznil potrebu brániť manželstvo pred touto kolonizáciou? A čo výpovede kardinála Saraha, ktorý ideológiu gender a IS označil ako hlavné hrozby pre rodinu. A čo ostré varovania biskupských konferencií Portugalska, Španielska, Poľska, Slovenska, Srí Lanky a severného Talianska pred ideológiou gender? Treba ich brať vážne, či sú to iba súkromné názory? Prečo sa neprijmú? Prečo nechávame jednoduchých veriacich, zodpovedných rodičov samých? Kto ochráni rodiny a maličkých?

Rozhodne nám chýba intelektuálne, filozofické, teologické a vedecké spracovanie svetonázorov a prúdov doby ako ideológia gender a pod. Vládne veľké mlčanie hlavných zodpovedných, štátom platených profesorov, aj cirkevných úradov. V cirkvi chýba svetonázorové vzdelávanie, chýba rozlišovanie duchov a chýba odvaha k vyznaniu sa.
Smutným cirkevným javom, ktorý sa stále viac rozmáha, je kameňovanie prorokov v cirkvi.

Namiesto postaveniu sa duchu doby, profilujeme sa vo verejnej mienke tým, že pranierujeme vyznávačov. Mohli by sme tu pomyslieť na arianizmus ...  Sv. Hilár, jeden z najodvážnejších vyznávačov proti arianizmu napísal:

„Na falošnom pokoji spoznávame falošných prorokov; keď prichádzajú bludy a rozkol, zjavujú sa praví verní.“

Boj proti genderu vedú v súčasnosti odvážne ženy ako matka štyroch detí Birgit Kelleová, publicistka Gabriele Kuby a i. Boj za ochranu života vedú prevažne mladí idealisti, ktorí na to nedostávajú cirkevné príspevky a nezriedka sa ešte na nich aj krivo hľadí. ...

V boji proti genderu ani nie je treba toľko odvážneho vyznavačstva. Na Letnej teologickej akadémii na tému Gender v r. 2014 v Aigene povedal referent: „Najväčším nepriateľom ideológie gender sú prírodné vedy, pretože tie argumentujú faktami.“

Preklad: Zuzana Gabriela

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

Podobné články

DISKUSIA k článku