Už 30 rokov fungujú kampane na búranie rodových stereotypov. Záver? Ženy ešte stále viac plačú

874
Kultúra smrti

Prestížna americká štúdia zistila, že aj dnešné ženy možno považovať za osoby, ktoré sa viac starajú o domov, deti, kuchyňu a rodinu a teda inklinujú ku svojmu oddávnemu “rodovému stereotypu”. Rovnako je to s mužmi

Takmer tridsať rokov všade na svete každý deň médiá ohlasujú, aké hrozné sú rodové stereotypy, ako je žena starajúca sa o deti utláčaná, a podobne. Školy organizujú rôzne kurzy na “búranie rodových stereotypov” a televízie, reklamy a rôzni experti trvajú na tom, že mužov a ženy nemôžeme identifikovať podľa ich telesného zjavu a ani nemôžeme klasifikovať rôzne typy prác na “mužské” či “ženské”.

Napriek tomu sa ani za tých takmer 30 rokov nič nezmenilo.

Keď feministky a rôzni genderológovia videli výsledky štúdie “Menia sa časy, alebo nie? Porovnanie rodových stereotypov v rokoch 1983-2014″, musela to byť pre nich rana do srdca. Štúdia porovnala “rodové stereotypy” u americkej populácii v priebehu rokov 1984 až 2014 a zistilo sa, že “nenastal žiaden významný posun”.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Psychology of Women Quarterly, ukazuje, že čo sa týka charakteristických znakov, mužov ešte stále možno považovať za aktívnejších, súťaživejších, nezávislých a ktorí prijímajú rozhodnutia ľahšie než ženy. Ženy sú zasa vnímané ako milšie, oddané a viac sa venujú druhým, citlivé, lepšie sa vedia vžiť do pocitov iných.

Ženy viac plačú

Podľa štúdie aj dnes možno povedať, že ženy sa viac ako muži starajú o domácnosť, o deti, kuchyňu a rodinu. Mužov na druhej strane možno zaradiť ako vhodných adeptov na opravy v dome, milujú autá, zaoberajú sa ekonomickou situáciou rodiny, sú rozhodnejší a ešte stále viac iniciatívnejší pri vytváraní vzťahu so ženou. Spojenie hlava rodiny je pre mužov vždy vhodným a výstižným pomenovaním. Ženy zasa sú aj dnes krehkejšie a viac plačú.

Zdravotné sestry a automechanici

Štúdia nehovorí až tak o fyzických charakteristikách, nakoľko ženy aj dnes charakterizujú jemnejšie črty, tenší hlas, a mužov presný opak. Prečo aj dnes sa v reklamách na šperky preferujú viac ženy, prečo muži a nie ženy si vyberajú povolania ako automechanik, prečo máme viac učiteliek, sestričiek, viac hasičov a viac policajtov?

Na túto otázku štúdia nedáva presnú odpoveď, no priznáva, že “očakávali sme viac konkrétnych zmien”, no udiali sa len minimálne a aj tie boli vyvolané rôznymi mediálnymi a kultúrnymi kampaniami. “Nejestvujú žiadne dôkazy o významnej zmene” rodových stereotypov.

DISKUSIA k článku