TURÍN: Ostrá kritika návrhu školského programu. Ježiš je vraj ‚gay-friendly‘ a sv. Pavol ‚homofób‘

1,584
Kultúra smrti

TURÍN – S vládnym programom, ktorý údajne vyučuje na školách o „anti-diskriminácii“ a „anti-homofóbii“, sa mesto Turín, domov slávneho Turínskeho plátna, mení na experimentálny „reedukačný tábor,“ povedal turínsky arcibiskup. 

Dospeli sme k obrátenej diskriminácii,‘“ povedal arcibiskup Cesare Nosiglia. V takejto forme diskriminácie sú rodiny, ktoré chcú svoje deti vychovávať podľa kresťanských hodnôt, „ktoré sú koreňom európskej kultúry, nútené zaoberať sa ‚gender ideológiou‘. Tá používa biblický jazyk bez akéhokoľvek vážneho kritického myslenia, a to s naozaj znepokojujúcimi následkami.“

„Anti-homofóbny“ program, ktorý mesto Turín uviedlo do škôl, obsahuje náznaky, že sv. Pavol bol „homofób“ a že Ježiš bol „gay-friendly“. Arcibiskup povedal, že takéto označenie je dôsledkom „neznalosti“ a je „absurdné nielen z pohľadu veriacich, ale dokonca ešte viac z perspektívy sekularizmu, ktorý sa zaväzuje rešpektovať náboženskú slobodu občanov.“

Vo vyjadreniach, ktoré boli opakovane uverejnené novinami Konferencie biskupov Talianska Avvenire, Nosiglia povedal, že spôsob, akým sú biblické citácie prezentované v tomto programe mesta, bude viesť čitateľa k tomu, aby „negatívne posudzoval, a teda i odsúdil, práve tých, ktorí nasledujú toto učenie.“ Nazval to „predpojatou“ a „ideologicky poháňanou“ interpretáciou, ktorá je „prekrútená vo svojom prístupe ako aj vo svojej podstate.“

Malo by sa pamätať na to, že Biblia je pre všetky cirkvi a kresťanské denominácie posvätným textom, ktorý v sebe nesie zjavenie Boha samého pre dobro ľudí.“

Mesto predložilo tento materiál pre školy prostredníctvom súboru kariet, ktoré by mali deti a rovnako aj ich učiteľov oboznámiť s konceptom „diskriminácie na základe rodu,“ teda s fenoménom, ktorý podľa bežných tvrdení homosexuálnych aktivistov vedie k „homofóbnemu šikanovaniu.“ Avvenire upozorňujú, že keď sa uvedenie týchto kartičiek prerokovávalo v mestskej rade, boli „ostro kritizované.“

Arcibiskup Nosiglia vyzval rodiny, aby vzali „sexuálnu výchovu“ do vlastných rúk. „Náleží totiž práve im - prvotným vychovávateľom svojich detí - aby uplatňovali právo schváliť alebo odmietnuť akékoľvek učenie ohľadom sexuality, ktoré zahŕňa témy s obrovskou závažnosťou vo výchove,“ povedal.

Dodal, že učitelia by „si mali vziať na starosť hodiny náboženstva, aby študentom podrobne vysvetlili význam spomenutých pasáží z Biblie a poukázali na povrchnosť otázok, ktoré karty ponúkajú.“

Vyjadrenia arcibiskupa boli uverejnené po tom, čo vyšli vyjadrenia kardinála Angela Bagnasca, predsedu Konferencie biskupov Talianska. V nich kardinál verejne odsúdil podobný národný program, ktorého cieľom bolo vyškoliť učiteľov v „rodovej rozmanitosti.“

Kardinál Bagnasco vo svojom inauguračnom prejave dňa 24. marca hovoril pred Konferenciou biskupov Talianska o troch brožúrkach navrhnutých vládnym Národným úradom proti rasovej diskriminácii (UNAR), oddelením Ministerstva pre rovnosť príležitostí. Cieľom týchto materiálov s názvom „Výchova k rozmanitosti“ bolo „vštepiť deťom predsudky voči rodine, rodičovstvu, náboženskej viere, rozdielu medzi otcom a matkou,“ povedal kardinál. Toto všetko má za následok „skutočnú diktatúru“, ktorá by „vyhladila“ ozajstnú rozmanitosť a „identitu muža a ženy by považovala len za čisté abstrakcie.“

Národný program pre školy bol po sťažnostiach odložený, no právnici a poslanci stále bojujú s podobným dokumentom, ktorý nariaďuje všetkým talianskym novinárom, aby nasledovali súbor „gay-friendly“ smerníc. Novinárom bolo nariadené, aby homosexuálov a „transsexuálov“ zobrazovali iba v pozitívnom svetle, a to pod hrozbou pracovných sankcií či dokonca väzenia.

DISKUSIA k článku