Tajný dokument z roku 1918 vo vatikánskom archíve odkrýva slobodomurárske sprisahanie proti kráľovstvám a Cirkvi

11.05.2017
1300 0 0
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Obrázok: Skeny originálneho 3-stranového listu z tajných vatikánskych archívov. Nemáme oprávnenie na uverejnenie celého obsahu listu, ale autor tejto správy dostal povolenie na jeho celé preskúmanie.

 

Dr. Michael Hesemann, nemecký historik Katolíckej cirkvi, poskytol rozhovor pánovi Robertovi Moynihovi pre časopis Insite the Vatica (prekl: Vnútri Vatikánu). V tomto rozhovore, ktorý sa zaoberá 100. výročím zjavenia vo Fatime, dr. Hesemann vyhlásil:

V roku 1917 slobodomurárstvo oslávilo 200. výročie založenia prvého Grand Lodge (Veľkej lóže. editor) v Londýne v roku 1717. Slobodumurárska idelológia nie je založená len na deizme, ale aj na gnosticiskej heréze o sebaspáse a „osvietení“ a má rozhodne anti-katolícku agendu. Len v roku 1917 Maximilián Kolbe, jeden z najväčších svätcov 20. storočia, bol svedkom slobodomurárskeho sprievodu v Ríme, v ktorom sa objavili plagáty s heslom: satan musí vládnuť vo Vatikáne. Pápež bude jeho otrokom. (Nenechajte si ujsť náš článok k téme! Editor)

O rok neskô bol nemecký cisár Wilhelm II varovaný nemeckými slobodomurármi, že Veľký Orient (vplyvná lóža so sídlom v Paríži. Editor) plánuje donútiť všetkých suverénnych panovníkov v Európe, aby odstúpili - čo sa aj naozaj stalo v roku 1918 - (takisto) zničiť Katolícku cirkev a priviesť Európu pod kontrolu amerického veľkého obchodu, podľa dokumentu, ktorý som našiel v tajných vatikánskych archívoch.

Boľševizmus by bol nástrojom slobodomurárstva na dosiahnutie tohto cieľa. (zdôraznenie textu je pôvodné. Editor)

Rok 1917 bol skutočne rokom ruskej (boľševickej) revolúcie, ktorá skončila hromadným prenasledovaním Cirkvi.

Takisto v roku 1917 Spojené štáty vstúpili do 1. svetovej vojny a v tom roku sa zrodili dve superveľmoci, ktoré formovali dejiny 20. storočia na nasledujúcich 74 rokov.

Dr. Hesemann osobne odmieta názor, že Rusko nebolo dostatočne zasvätené Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a popiera, že ešte stále chýba tretia časť fatimského tajomstva. Napriek tomu si myslí, že fatimské posolstvo je stále s nami a že niektoré formy vážneho trestu sú stále bezprostredné. Podľa môjho názoru by sa toto potrestanie mohlo spájať s týmito slovami: totiž zničenie mnohých európskych monarchií spolu s oslabením a podkopávaním Katolíckej cirkvi. Mnohé historické národy môžu byť týmto zničené (ako naznačovala Panna Mária).

Inšpirovaný jeho vyhlásením, že sám neočakávane našiel dôležitý dokument v tajnom vatikánskom archíve, kontaktoval som osobne doktora Hesemanna. Hneď bol veľkorysý a ponúkol sa, že bude so mnou zdieľať originálny dokument. Od roku 2009 uskutočňoval rozsiahly výskum v tajnom vatikánskom archíve. V marci 2017 a vo svojej vlastnej príprave na 100. výročie Panny Márie z Fatimy, doktor Hesemann naozaj uverejnil článok o tomto historickom dokumente, v ktorom on sám cituje najdôležitejšie časti dokumentu.

 

Dokument, ktorý dr. Hesemann našiel vo vatikánskych archívoch v súboroch Apoštolskej nunciatúry v Mníchove, je rukopis, ktorý napísal 8. novembra 1918 arcibiskup z Kolína nad Rýnom, kardinál Felix von Hartmann a je adresovaný nemeckému apoštolskému nunciovi, arcibiskupovi Eugeniovi Pacellimu - ktorý sa neskôr stal pápežom Piusom XII. V tomto liste kardinál von Hartmann informoval arcibiskupa Pacelliho o niektorých informáciách, ktoré práve prijal cisár Wilhelm II. a ktoré chcel odovzdať pápežovi s pomocou svojho osobného priateľa kardinála von Hartmanna. Nasledujú najdôležitejšie úryvky tohto historického listu:


Vaša Excelencia,

jeho Veličenstvo cisár sa mi oznámil, že: „Podľa správ, ktoré sa k nemu včera dostali, Veľký Orient práve rozhodol, že najprv zosadí z trónu všetkých panovníkov - potom zničí (?) Katolícku cirkev, uväzní pápeža, atď. Nakoniec vytvorí na ruinách bývalej buržoáznej spoločnosti svetovú republiku pod vedením amerického hlavného mesta. Nemeckí slobodomurári sú údajne lojálni (nemeckému) cisárovi (o čom by sa malo pochybovať!) a informovali ho o tom. Aj Anglicko chce zachovať súčasný buržoázny poriadok. Avšak Francúzsko a Amerika sú pod kompletným vplyvom Veľkého Orientu (slobodomurárskej svätyne). Boľševizmus sa považuje za vonkajší nástroj na stanovenie požadovaných podmienok. Pred takým veľkým nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje okrem monarchie aj Katolícku cirkev, je dôležité, aby bol nemecký episkopát informovaný a aby bol varovaný aj pápež." Toto je posolstvo jeho Veličenstva. Som presvedčený, že som povinný to odovzdať Vašej Excelencii a musím vám to nechať na posúdenie, či si prajete poslať túto správu do Ríma. Búrlivá žiadosť nemeckých sociálnych demokratov, že by cisár mal abdikovať, dáva tomuto posolstvu určité potvrdenie. Nech Boh chráni nás a Jeho svätú Cirkev v tomto hroznom zmätku! (...) S maximálnou oddanosťou a stále k dispozícii Jeho Excelencii, kardinál Felix de (von) Hartmann.

(Zdroj: A.S.V., Arch. Nunz. Monako d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96)


Ako sám doktor Hesemann poukazuje na rukopis (napísaný v máji 2016), ktorý so mnou priateľsky zdieľal, bolo to len o jeden deň neskôr, keď v Nemecku vypukla Novembrová revolúcia, ktorá mala za následok, že nemecký vládca Wilhelm II musel odstúpiť. Toto varovanie sa stalo skutočnosťou.

Dr. Hesemann - ktorý je autorom viac ako 40 kníh a získal mnoho uznania za svoj dôležitý výskum ohľadom arménskej genocídy - uzatvára svoju správu o tomto historickom liste nasledujúcimi slovami:

Tu, kde sme dnes, o 98 (teraz 99) rokov neskôr, z takejto ohlásenej (a odporúčanej) „svetovej republiky pod vedením veľkého amerického mesta,“ každý z nás môže súdiť sám. „Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo“ TTIP by zaiste prinieslo svet obrovský krok bližšie k tomuto cieľu.

V tejto súvislosti dokument z roku 1918 sa zdá skoro prorocký. Avšak to nepopisuje víziu jasnovidca, ale skôr cituje údajný plán. Bol takýto plán slobodomurárského Veľkého Orientu takisto aj plánom pre európske dejiny 20. storočia a začiatku 21. storočia? Určite by to bolo zjednodušenie, rovnako ako každá teória o sprisahaní. Avšak nemožno poprieť, že slobodomurárstvo naplánovalo takmer pred 100 rokmi to, čo sa potom stalo skutočnosťou a takmer záhadným spôsobom. (pridaný dôraz)

 


Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku