Svetové stretnutie ruských katolíkov oslavované ako "posledný počin" tohto hnutia

03.03.2017
689 0 0
Matej Trančo
Kultúra smrti

Foto: Otec Lawrence Cross stojí pred ikonostasom v ruskom katolíckom kostole Sv. Mikuláša na predmestí Melbourne

Organizátor hovorí, že východnej cirkvi, založenej "Novočlovekom z Ruska", hrozí zánik.

Jedna z najmenších východných katolíckych cirkví sveta, Ruská katolícka cirkev, čelí zopár veľkým problémom vrátane svojho prežitia.

Toto je problém, ktorý bude dominovať na Kogrese ruských katolíckych delegátov z celého sveta, ktorý sa uskutoční v júni v Taliansku. Je organizovaný ruským katolíckym kňazom s austrálskym pôvodom, otcom Lawerence Crossom, bývalým prednášajúcim teológie na univerzite Australian Catholic University.

Kongres, ktorý je prvým v histórii ruskej katolíckej cirkvi, nasleduje minuloročné historické stretnutie v Havane medzi pápežom Františkom a ruským ortodoxným patriarchom Kirillom z Moskvy. Bolo to prvý raz, čo sa pápež stretol s hlavou Ruskej ortodoxnej cirkvi. Obe tieto cirkvi upadli do vzájomného rozkolu dve storočia po takzvanej veľkej schizme z roku 1054.

Otec Cross vysvetlil, že maličká ruská byzantská katolícka cirkev bola vytvorená ruským ortodoxným, ktorý vnímal pápeža, rímskeho biskupa, ako základný prvok pre plnosť ortodoxie.

Otec Cross hovorí, že títo ruskí katolíci by mali byť modelovým prípadom pre ekumenické vzťahy a živým dôkazom toho, že je zmierenie možné. No namiesto toho sa obáva, že im hrozí zánik.

Okolo 30 kňažských delegátov z ruských katolíckych komunít celého sveta, a rovnako aj laici sa stretnú v Seriate, kúsok od Bergama v Taliansku, aby diskutovali o svojej budúcnosti a znovu požiadali Rím o exarchu alebo biskupa a duchovnú obnovu ruského katolíckeho exarchátu.

"Máme svätcov a mučeníkov, mnoho mŕtvych z gulagov a tých, ktorí boli zastrelení za svoju ruskú katolícku vieru. Nemôžem uveriť tomu, že to všetko bolo márne," povedal Cross.

"Toto je náš posledný počin. Ak táto snaha zlyhá, môžete zabudnúť na hnutie Ruskej katolíckej cirkvi," povedal.

Ruská katolícka cirkev bola založená v 19. storočí spismi a prácou filozofa, kritika a mystika Vladimíra Solovjeva.

Ten hovoril o nezdravom vzťahu medzi ortodoxnou cirkvou a štátom, v časoch vlády dvorov cárov Alexandra III a Mikuláša II. Vedel, že jediným spôsobom pre ortodoxnú cirkev ako ukončiť korupciu v Moskve bolo nájsť referenčný bod pre jednotu a slobodu mimo nej. Strážcom slobody bol Rím. 

Solovjov zvaný aj "Novočlovek z Ruska" okolo seba zhromaždil malú ale vplyvnú skupinu ruských ortodoxných a starovercov za účelom založenia Ruskej katolíckej cirkvi. Do roku 1917 bola táto cirkev verejne uznaná a rástol aj jej počet povolaní.

Jej vzostup bol ale krátkodobý. Októbrová revolúcia z roku 1917 znamenala začiatok 70 rokov trvajúcej extrémnej perzekúcie naprieč celým Ruskom, ktorá len formálne skončila rozpadom Sovietskeho zväzu v roku 1991. Počas tohto obdobia bolo zabitých až 29 miliónov kresťanov. Kostoly, kláštory a semináre boli zdecimované. Prežila len malá komunita ukrývajúca sa "v podzemí".

V dnešnej dobe existuje Ruská pravoslávna cirkev so súhlasom vlády. Prezident Vladimír Putin je "majstrom kresťanstva" a Patriarcha Kirill nazýva jeho vládu "božím zázrakom".

"To stavia Ruskú katolícku cirkev opäť do podozrenia," povedal otec Cross.

"Rovnako ako v 19. storočí bola naša cirkev výčitkom voči pravoslávnej cirkvi za to, že súhlasila s tým aby sa stala vládnym oddelením ... teraz sa udiala rovnaká vec," povedal otec Cross, arcikňaz Ruskej katolíckej komunity v St Kilda na predmestí Melbourne.

Sme vetvou Ruskej pravoslávnej cirkvi hovoriacou "Stop! Nesprávny smer. Choďte naspäť. Nekráčajte do náruče štátu" ... Solovjove posolstvo sa tak vracia: "Bratia a sestry, buďte opatrní."

Tento neistý vzťah činí ruskú katolícku komunitu zvlášť zraniteľnou pri diskusiách medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou.

"Pravdou je, že sme zaseknutí medzi mlynskými kameňmi," povedal Cross poukazujúc na to, že rímskokatolícko-pravoslávny ekumenizmus môže vzniknúť práve za cenu Ruskej katolíckej cirkvi.

Tým, ktorí vstupujú do kostola Sv. Mikuláša v St Kilda East môže byť rýchlo odpustené to, že si mysleli že sú v úplne normálnom kostole ruskej pravoslávnej cirkvi.

"Na tomto mieste dôjde k oveľa väčšiemu vplyvu na vaše zmysly," povedal otec Cross. "Sviečky blikajúce pred ikonami, farby, vôňa kadidla, spev a tajomná komunikácia, ktorá sa odohráva medzi svätyňou a samotným telom kostola."

"Práve v týchto veciach a ich kráse je božské tajomstvo prítomné," povedal.

Ruské katolícke komunity taktiež existujú v Európe a Amerike a majú "podzemnú" prítomnosť aj v Rusku.

"Aby Ruská katolícka cirkev prežila, potrebuje v Rusku nadobudnúť legálnu prítomnosť a nemohla by byť zasiahnutá nariadením od Vatikánu, ktoré by umiestnilo duchovenstvo pod nesympatických katolíckych biskupov slúžiacich latinský obrad," povedal otec Cross.

"V opačnom prípade bude patriť do múzea," povedal.

Povedal, že sa s Vatikánom snažil vyriešiť tento problém. V septembri 2015 dal do rúk pápežovi Františkovi list hovoriaci o nepríjemnej situácii v ktorej sa táto malá cirkev verná Rímu nachádza.

"List končí dvoma slovami: 'Salva Nos' (zachráňte nás)," povedal.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku