Spôsoby, ktorými porno ničí pro-life ciele

949
Kultúra smrti

Často sa ma pýtajú, či má závislosť na pornografii nejaké dôsledky na pro-life činnosť. Za niekoľko posledných rokov, počas ktorých som pracoval ako pro-life aktivista na plný úväzok (pričom som tiež často robil prácu zameranú proti pornografii), som zistil, že tieto dve kultúrne pohromy sa často objavujú spoločne, a že rozšírenie užívania pornografie v našej kultúre, má často hlboký vplyv na angažovanosť v pro-life otázkach.

Tu je päť dôvodov, prečo je to tak:

1. Potrat a pornografia – podstatou oboch je odľudšťovanie

Prakticky pri každom rozširovaní bezprávia, sme svedkami toho, že cestou k diskriminácii je odľudštenie. Potratom poznačený svetonázor odľudšťuje nenarodené ľudské bytosti, keďže ľudia, ktorí sú za potraty, popierajú, že nenarodené deti sú vôbec ľuďmi a často o nich hovoria ako o „fetálnom tkanive“, „zhluku buniek“ či dokonca ako o „parazitoch“. Táto odľudšťujúca rétorika sa používa na to, aby odstránila človečenstvo a osobovosť [teda to, že niekto je osobou, pozn. prekl.] najmladších členov ľudskej rodiny, a aby v dôsledku toho zničila ich životy v takom množstve, ktoré je rovnako tragické ako ohromujúce.

Pornografia tiež odľudšťuje tých, ktorí sa na nej zúčastňujú, a v priebehu posledných dvoch desaťročí pomáha vytvárať novú násilnú sexuálnu ideológiu. V pornografii sú ženy sexuálnymi objektmi, ktoré majú muži použiť a zneužiť, a čo najviac podrobiť barbarskému mučeniu a zvráteným verziám sexuálneho napadnutia. Tieto hrozné scenáre hrané v porne (od znásilňovania gangom až po rôzne iné formy sadizmu) vytvárajú novú kultúru znásilňovania, v ktorej sa zľahčuje sexuálne násilie: je teda jasné, že keď väčšina pornografie zobrazuje násilie na ženách a väčšina populácie sleduje porno kvôli odpočinku či zábave, bude to mať výrazný vplyv na vzťahy medzi pohlaviami.

Doktorka Gail Dinesová vo svojej knihe Pornland: How Porn is Hijacking Our Sexuality (Pornoland: Ako sa porno zmocňuje našej sexuality) uvádza, že ženy sú v pornografii nazývané len odpornými prívlastkami ako „suky“ či „šľapky“ alebo - ako to do detailov vykresľuje v jednej obzvlášť kritickej kapitole - širokou škálou iných mien, ktoré sú príliš odporné na to, aby sme ich opakovali, či už tu, alebo inde.

Odľudštenie vedie k diskriminácii: A ako v potratovom svetonázore, tak aj v porno ideológii, sa odvíja rovnaký scenár.

2. Rešpekt voči ženám vo verejnej sfére klesá

Ktorýkoľvek pro-life aktivista môže potvrdiť skutočnosť, že ženské pro-life aktivistky sú často predmetom slovných urážok, z ktorých sa až dvíha žalúdok. Sám som počul, ako mojim kolegyniam ľudia povedali, že by ich mali znásilniť, alebo im povedali, že sú hnusné a škaredé (len tak pre zaujímavosť: všetky sú v skutočnosti naozaj krásne) a nazývali ich menami, o ktorých som pri svojom výskume zistil, že majú pôvod v pornografii. Pro-life aktivisti zo všetkých častí tohto hnutia môžu dosvedčiť podobné urážky. Šokujúca prevaha „slov začínajúcich na písmeno ,C‘(v angličtine začína na písmeno „C“ istá veľmi hrubá nadávka, pozn. prekl.)“ je priamym dôsledkom porno ideológie. Doktorka Gail Dinesová poukazuje na pornografiu ako na hlavný zdroj „nenávistných reči o ženách“. V tomto duchu si myslím, že je spravodlivé povedať, že „slová začínajúce na ,c‘“ sú prejavom mizogýnie, čiže nenávisti namierenej proti ženám rovnako, ako sú „slová začínajúce na ,n‘“ [ide o slovo „neger“, „negerský“ a pod., pozn. prekl.] rasizmom. Slovné urážky mužov namierené proti ženám, ktoré sa dnes objavujú na verejnosti, by boli pred niekoľkými rokmi úplne nemysliteľné.

3. Porno ideológia a potratová ideológia sa navzájom živia

Potrat, ktorý sa ohlasoval ako nástroj oslobodenia žien, v skutočnosti oslobodil mužov, aby mohli bez obáv používať ženy; nemusia sa už totiž báť nejakých prirodzených dôsledkov pohlavného styku. Stretávam vysokoškolských študentov, ktorí - napriek vytrvalej sexuálnej výchove začínajúcej už v mladom veku - sú zmätení, keď zdôrazňujem, že výsledkom sexu sú deti. Počúvam veci ako „Čo ak moja priateľka náhodou otehotnie?“ (Pôjdete azda na výlet a spadnete?), alebo „Moja priateľka otehotnela a ja neviem, ako sa to stalo!“ (Naozaj? Ja som tam nebol, no som si istý, že viem, ako sa to stalo.) Zatiaľ čo potrat umožnil ľuďom správať sa k sexu ako k rozptýleniu (aj keď naň musia použiť svoje „reprodukčné orgány“), široké užívanie pornografia zašlo ešte ďalej.

Potratová ideológia zredukovala nenarodené deti na predmety na jedno použitie. Porno ideológia redukuje ženy na sexuálny objekt. A keďže viac než 80 % mužov sleduje pornografiu, čoraz viac sa zakotvuje názor, že sex a tehotenstvo nie sú priamo prepojené; napokon, pornografia ukazuje skôr umelo vytvorené predstavy než skutočné situácie zo života. Keď sa na scéne objavia deti, sú často nevítaními votrelcami, ktorí sa votreli do sexuálneho života tých, ktorí majú pocit, že nemajú právo tam byť.

4. Ak muži odľudšťujú ženy, ktoré vidia, je oveľa jednoduchšie odľudštiť dieťa, ktoré nevidno

Zvlášť keď hovorím k vysokoškolským študentom, je zrejmé, aký má pornografia dopad. Nie je ťažké pochopiť prečo: ak viac než 80 % mužov prostredníctvom pornografie systematicky odľudšťuje ženy a dievčatá, je oveľa ťažšie presvedčiť ich, že ľuďmi sú aj nenarodené deti. Väčšina z nich deťom v maternici ani nevenuje priveľa pozornosti a –ako som už spomenul – už aj oddelila sex od tehotenstva.

Keď sa snažíme upútať týchto študentov - prvých chlapcov a prvé dievčatá Porno generácie - môže byť táto úloha ešte ťažšia; nestačí im len ukázať ľudskosť vopred narodeného dieťaťa. Musíme bojovať jednak s potratovou ideológiou, ako aj s porno ideológiou, musíme bojovať proti odľudšteniu na oboch frontoch. Veľmi pomáha to, že mnohých ľudí na mužskej role priťahuje to, keď sa [muž] vo svojom živote zastáva žien a chráni svoje deti. Avšak porno ideológia útočí na samotnú úlohu mužov a na všetko dobré a ušľachtilé, čo sa týka mužnosti. Stručne povedané, veľa chlapcov už nemá ani len poňatie o tom, čo to znamená byť mužom.

5. Pornografia okráda pro-life hnutie o mužov

Je mi  vždy tak trochu smiešne, keď mi ľudia hovoria, že pro-life hnutie tvoria samí starí chlapi. V skutočnosti väčšinu pro-life organizácii tvoria prevažne ženy, nie muži. Stále znova a znova zisťujem, že dôvodom je skutočnosť, že obrovské množstvo kresťanských a pro-life naklonených mužov zápasí s pornografiou. Mnoho z nich má jasno v otázke potratov a mnohí sú naozaj horliví v pomoci blížnym. Ale vina a hanba, ktorú pociťujú kvôli závislosti na pornografii, ich mrzačí a kastruje, preto keď sa konfrontujú s pokrytectvom (ktorým by bolo postaviť sa na verejnosti pred ženy a deti, hoci v súkromí sa prostredníctvom pornografie podieľajú na odľudšťovaní a diskriminácii žien), často sa radšej rozhodnú, že sa nezapoja. Pro-life hnutie – a stavím sa, že aj mnoho iných dôležitých záležitostí - je prostredníctvom pohromy, ktorou je pornografia, okradnuté o množstvo talentovaných a horlivých mužov.

Na záver: Porno ideológia a potratová ideológia sa prekrývajú v oveľa väčšej miere, než si to ľudia uvedomujú. A tak, popri verejnom boji proti potratovej ideológii, si musíme byť istí aj tým, že vo svojom súkromí bojujeme proti porno ideológii; tak, že sa budeme pred pornografiou chrániť my sami, i tak, že budeme pomáhať tým priateľom a známym, ktorí s ňou možno ešte stále zápasia.

DISKUSIA k článku