Pro-life organizácie bojovali s predsudkami na zasadnutí OSN

1,024
Kultúra smrti

Šesťdesiate zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien sa uskutočnilo v centrále OSN v New Yorku. Trvalo od 14. do 24. marca a skončilo sa na Zelený štvrtok okolo 23:00. Pro-life mimovládne organizácie a organizácie na podporu rodiny sa vždy stretávali s predpojatosťou v OSN, ale počas tohtoročného zasadnutia čelili novému odmietavému prístupu zo strany OSN.

Na prvé prekážky narazili už počas príprav zasadnutia, keď žiadali o niekoľko paralelných vystúpení. Organizátori im však odkázali, že každá organizácia môže mať len jedno vystúpenie. Následne ich buď úplne zrušili alebo zaradili do programu v najnevhodnejší čas a dátum. Organizácie podporujúce potrat mali oproti tomu niekoľko paralelných vystúpení v lepšom čase a vo vhodnejší deň. Radikálne feministické organizácie ako napríklad Ázijsko-pacifické výskumné centrum pre ženy (Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women) dostali povolenie na tri vystúpenia - 15. marca o 14:30, 21. marca o 10:30 a 21. marca o 16:30. Zatiaľ čo Asociácia za práva žien v rozvoji (Association for Women's Rights in Development) mohla mať až šesť vystúpení - 16. marca o 8:30 a 12:30, 17. marca o 18:15, 21. marca o 10:30 a 16:30 a 24. marca o 14:30.

Okrem toho Komisia pre postavenie žien odobrila Výboru pre mimovládne organizácie vydanie správy pre mimovládne organizácie, ktorá spomínala negatívne javy. Ako sa dalo čakať, týkali sa pro-life názorov a iniciatívy za rodinu. Nasledujúci úryvok bol uverejnený v správe "Mimovládne organizácie a aktivisti za ženské práva v OSN a Komisia pre postavenie žien"(NGOs and Women’s Human Rights Activists at the UN and CSW). Na dvadsiatej tretej strane sú uvedené negatíva, ktoré podľa Komisie komplikovali jej rokovanie:

• Obmedzovanie pojmu pohlavie len na ženské a mužské

• Rozpor medzi pro-life a pro-choice organizáciami

• Námietky voči sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, týkajúcich sa hlavne sexuálnych práv

• Výhrady voči "sexuálnej orientácií a rodovej identite"

• Nesúhlas s "rôznymi formami usporiadania rodiny"

• Výhrady ku komplexnej sexuálnej výchove.

Neústupčivosť pri rokovaní o spomínaných otázkach predstavovala pravdepodobne najzávažnejší problém. Napriek početnému zastúpeniu pro-life mimovládnych organizácií návrh výsledného dokumentu Komisie pre postavenie žien "Oprávnenie žien a ich zapojenie do udržateľného rozvoja" (Women’s Empowerment and the Link to Sustainable Development) podporuje narastajúci prístup ku antikoncepcii a potratom. Presadzuje nevhodnú výučbu takzvanej komplexnej sexuálnej výchovy a časť týkajúca sa zdravia sa odvoláva na kontroverzné sexuálne práva.

DISKUSIA k článku